4finance: Patērētāju maksātspēja jāvērtē no pirmā eiro un veids, kā to darīt, ir uzņēmumu kompetencē

2016. gada 24. novembris plkst. 12:38
Autors: Žanete Hāka
Sadaļa: Finanses
Dalies ar šo rakstu

Iepazīstoties ar trešdien, 23.novembrī, portālā db.lv publicēto Ekonomikas ministrijas (EM) oficiālo viedokli maksātspējas vērtēšanā, distances un tiešsaistes kreditēšanas AS 4finance pauž atbalstu konstruktīvai EM pieejai konkrētajā jautājumā par maksātspējas vērtēšanas slieksni un veidu, kādā tas tiek darīts, informē uzņēmuma pārstāvji.

«Proti – līdzīgi kā EM, uzskatām, ka patērētāju maksātspēja ir jāvērtē no 1. eiro, un pilnībā piekrītam EM publiski paustajam oficiālajam viedoklim, ka "Tā ir komersantu brīva izvēle, kādā veidā tie pārbauda patērētāja maksātspēju"1, un nevis Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) kompetence, noteikt konkrētus obligātus veidus un metodes maksātspējas izvērtēšanai,» norāda AS 4finance operatīvās vadības direktors Gvido Endlers.

Kopš 2013. gada AS 4finance savu klientu maksātspējas izvērtēšanai izmanto daudzlīmeņu diferencētu klientu maksātspējas izvērtēšanas sistēmu, kurā klientu sniegto datu pārbaude ir viena no sistēmas sastāvdaļām. Sistēmu uzsākām ieviest 2013. gada nogalē. Līdz ar informācijas tehnoloģiju attīstību gan Latvijā, gan pasaulē šīs sistēmas pilnveide notiek nepārtraukti. Par to 4finance ir atbildīgs atsevišķs Datu zinātnes un padziļinātās analīzes departaments.

«Šo sistēmu izmantojam katra aizdevuma pieprasījuma izvērtēšanai, arī, ja aizdevums ir par 1 eiro, nemaz nerunājot par 100 eiro aizdevumu vai lielāku. Sistēmā iekļauta norādīto ienākumu un izdevumu atbilstības pārbaude, faktuālā pārbaude ārējās datubāzēs, statistiskā pārbaude (šajā analīzē izmantojot kredītskoringa aprēķinus, kredītriska izvērtēšanas modeļus, rezultātā izveidojot statistiski pamatotu klientu raksturojošu pazīmju kopumu), kā arī manuālās pārbaudes. Kredītinformācijas biroji jeb kredītbiroji ir viena no datubāzēm, kuru informāciju un datus AS "4finance" izmanto maksātspējas vērtēšanai jau šodien. Kompānija kredītinformācijas datubāzes izmanto jau trīs gadus un ar pašreizējo kredītinformācijas biroju kopš šī gada sākuma,» piebilst uzņēmuma pārstāvis.

«Esam pārliecināti, ka uz patērētāja sniegto informāciju var paļauties. Par to liecina gan izpētes rezultāti, gan nozares darbības dati, ar kuriem sabiedrību PTAC iepazīstināja preses konferencē šī gada 10. novembrī. Izpēte rāda, ka 97% no kredītņēmējiem sniedz patiesus datus par saviem ienākumiem. Turklāt 93,5% no kredītiem tiek atdoti laikā vai ar minimālu kavēšanos (1-30 dienas),» skaidro uzņēmums.

Izvērtējot situāciju un EM paziņojumu, kompānija secinājusi, ka nepastāv domstarpības viedoklī par maksātspējas izvērtēšanas nepieciešamību – jebkurš kreditors aizdoto naudu vēlas saņemt atpakaļ. «Turklāt jau šodien maksātspējas vērtēšana notiek atbilstoši Latvijas likumiem un EM vērtējumam – uzņēmuma 4finance maksātspējas modelis ir ļoti konkurētspējīgs, kvalitatīvs, darbojas efektīvi un pilnībā spēj aizvietot tādus inertus instrumentus kā dokumentu pieprasīšanu. Ņemot vērā pasaules finanšu tirgus attīstības tendences un AS 4finance attīstības stratēģiju, arī turpmāk plānojam ieguldīt arvien lielākus resursus gan sistēmu pilnveidošanā, gan darbinieku zināšanās. Ceram uz atbildīgu attieksmi, rūpīgu pieeju un pārdomātiem priekšlikumiem arī no PTAC puses, kas neliktu nevajadzīgus šķēršļus tehnoloģiju, analīzes pilnveidei un inovācijām mūsu nozarē. Aicinām valsts iestādes ļaut mums darīt savu darbu saskaņā ar Latvijas likumos atrunāto kārtību maksātspējas novērtēšanā,» piebilst G. Endlers.  

Dalies ar šo rakstu