Atsevišķos segmentos Altum īstermiņa eksporta kredītu garantijas izsniegs arī darījumiem uz ES valstīm

2016. gada 20. decembris plkst. 12:45
Sadaļa: Finanses
Dalies ar šo rakstu

Atsevišķos segmentos paredzēts sniegt eksporta garantijas darījumiem arī uz ES valstīm, kā arī atsevišķām OECD dalībvalstīm, informē Ekonomikas ministrijā.

Lai eksportētāji varētu nodrošināties pret ārvalstu pircēja maksātnespēju vai ilgstošu nemaksāšanu, pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus ar atlikto maksājumu, uzņēmējiem ir iespēja izmantot eksporta kredītu garantijas. Garantijas sniedz Attīstības finanšu institūcija Altum.

Ar mērķi paplašināt to valstu klāstu, kuru darījumiem var saņemt eksporta kredītu garantijas, kā arī lai nodrošinātu ātrāku un efektīvāku garantiju pieejamību, Ekonomikas ministrija rosināja un Ministru kabinetā apstiprinātas izmaiņas esošajos īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas nosacījumos.

Ņemot vērā uzņēmēju izrādīto interesi, Jaunajos MK noteikumos paredzēts, ka atsevišķos segmentos atsevišķos segmentos paredzēts sniegt eksporta garantijas darījumiem arī uz ES valstīm, kā arī atsevišķām OECD dalībvalstīm - Amerikas Savienotajām Valstīm, Austrāliju, Kanādu, Islandi, Japānu, Jaunzēlandi, Norvēģiju vai Šveici. MK noteikumos iekļauti speciāli nosacījumi, kādos var izsniegt garantijas par darījumiem ar šo valstu debitoriem, nosakot garantiju izsniegšanas termiņu līdz 2020. gada 31. decembrim, kas ir Eiropas Komisijas noteikts termiņš. Svarīgi atzīmēt, ka šīs garantijas būs pieejamas tikai pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas.

Programmas ietvaros kopumā būs pieejami 2,5 milj. EUR eksporta garantiju sniegšanai.

Tāpat jaunajos MK noteikumos precīzāk norādīti eksporta garantiju veidi – pārgarantija, kopgarantija un virsgarantija, kā arī skaidrots katrs no garantiju veidiem. Savukārt garantijas summa vienam saimnieciskās darbības veicēja eksporta kredīta darījumiem ar vienu debitoru palielināta no 1 000 000 EUR līdz 2 000 000 EUR, lai nodrošinātu nozarē izplatīto darījumu apjomu, kā arī mašīnbūves u.c. kapitālietilpīgu preču eksportētāju vajadzības.

Jaunajos MK noteikumos arī precizēti preču un pakalpojumu izcelsmes nosacījumi, norādot, ka precei jābūt pilnībā iegūtai Latvijā vai, ja tās ražošanā ir iesaistīta vairāk nekā viena valsts, Latvijas Republika ir valsts, kurā tika veikta pēdējā, būtiskā, ekonomiski pamatotā apstrāde vai pārstrāde, kā arī norādīti pakalpojumu eksporta nosacījumi.

Tāpat precizēti komerciālo un politisko risku nosacījumi un paaugstināts garantijas seguma apmērs no 90% līdz 95% politisku risku gadījumā.

Detalizēti ar Ministru kabineta noteikumu projektu Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Pašreiz īstermiņa eksporta kredītu garantiju izsniegšanas nosacījumus nosaka  Ministru kabineta 2009. gada 12. maija noteikumi Nr.436 "Īstermiņa eksporta kredītu garantēšanas noteikumi". Līdz jauno MK noteikumu apstiprināšanu eksporta garantijas Altum izsniegs atbilstoši jaunajiem MK noteikumiem.
 

Dalies ar šo rakstu
Atslēgvārds