Latvijas kuģniecības zaudējumi – 19,33 miljoni dolāru

2016. gada 25. novembris plkst. 10:27
Autors: Žanete Hāka
Sadaļa: Ražošana
Dalies ar šo rakstu

AS Latvijas kuģniecība un tās meitas sabiedrību kopējie ienākumi 2016. gada pirmajos deviņos mēnešos bija 74,33 miljoni ASV dolāru (2015. gada pirmajos 9 mēn. – USD 68,93 milj.), šajā periodā sasniedzot stabilu neto reisu rezultātu 68,03 miljonu dolāru apmērā, informē uzņēmums.

LK koncerna neto zaudējumi sasniedza USD 19,33 milj. Rezultāts galvenokārt skaidrojams ar zaudējumiem no flotes vērtības pārvērtēšanas USD 18,26 milj. apmērā un ar USD/EURO valūtas kursa negatīvo ietekmi USD 3,67 milj. apmērā. 

Flotes pamatdarbības peļņa pārskata periodā ir palielinājusies salīdzinājumā ar šo pašu periodu 2015. gadā un sasniedza USD 43,47 milj. (2015. gada pirmajos 9 mēn. – USD 39,39 milj.). LK koncerna flotes kopējā neto uzskaites vērtība 2016. gada 30. septembrī bija USD 282,50 milj. (2015. gada beigās – USD 364,75 milj.). LK vadība ir pārskatījusi esošo metodoloģiju flotes vērtības noteikšanai un, lai nodrošinātu pilnu caurspīdīgumu ieguldītājiem un citām ieinteresētajam pusēm, nolēmusi atteikties bilancē no flotes vērtības noteikšanas, izmantojot augstāko no tirgus vērtības vai tās lietošanas vērtības, kas aplēsta pieņemot, ka kuģu lietderīgās izmantošanas laiks ir 15 gadi. Iepriekšējā metodoloģija ļāva izmantot augstāko no diviem vērtējumiem finanšu pārskatu vajadzībām. Izvērtējot būtisko aktīvu vērtības samazinājumu, pārskata periodā ir piemērota tirgus vērtība, un, ņemot vērā kuģniecības nozares negatīvās perspektīvas, tiek gaidīts, ka šāda vērtēšanas metode tiks pielietota arī turpmāk.