Enerģētika

TEC-2 avārijas kurināmā saimniecības rekonstrukcijā iegulda 4 miljonus eiro

Dienas Bizness, 28.11.2014

Latvenergo valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs

Foto: LETA

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Noslēgusies Latvijas energokompānijas Latvenergo TEC-2 avārijas kurināmā saimniecības rekonstrukcija, kas kopumā izmaksāja 4,142 miljonus eiro, informē AS Latvenergo preses sekretāre Sandra Vējiņa.

Rekonstrukcijas laikā tika veikta divu no četrām esošajām mazuta uzglabāšanas rezervuāru pārbūve dīzeļdegvielas uzglabāšanai, pārbūvēta esošā dzelzceļa cisternu noliešanas estakāde dīzeļdegvielas pieņemšanai, izbūvēta jauna dīzeļdegvielas sūkņu stacija, pārbūvēta esošā ugunsdzēsības sistēma, kā arī izbūvēti jaunie tehnoloģiskie cauruļvadi no dzelzceļa estakādes līdz uzglabāšanas rezervuāriem un no rezervuāriem līdz esošai ūdens sildīšanas katlu mājai.

Kompānijā skaidro, ka iekārtu modernizācija Latvenergo koncernā ir aktuāla gan no efektivitātes, gan vides aizsardzības viedokļa. Ņemot vērā tehniskos, ekonomiskos un vides aizsardzības aspektus, Latvenergo koncerns rekonstruēja Rīgas TEC-2 avārijas kurināmā saimniecību un mazuta (rezerves kurināmā) izmantošanu aizvietoja ar videi draudzīgāku kurināmo - dīzeļdegvielu. Rekonstrukcijas būtiskākie ieguvumi - mazāka Rīgas TEC-2 piesārņojošo vielu emisija gaisā rezerves kurināmā izmantošanas laikā, kā arī resursu patēriņš kurināmā saimniecības uzturēšanai.

Rīgas TEC-2 energobloku un ūdens sildīšanas katlu darbības nodrošināšanai par pamatkurināmo tiek izmantota dabasgāze. Savukārt avārijas kurināmais (līdz šim - mazuts, turpmāk - dīzeļdegviela) ir paredzēts TEC-2 ūdens sildkatliem, lai gadījumos, ja notiek neplānoti dabasgāzes piegādes traucējumi, TEC-2 varētu turpināt nodrošināt nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi lietotājiem Daugavas labajā krastā Rīgā.

Veicot iespējamo projekta realizācijas variantu izpēti, tika ņemti vērā un izvērtēti vairāki būtiski vides aspekti, kā arī ekonomiskais izdevīgums, un tika secināts, ka visizdevīgākais risinājums ir pāriet no mazuta uz dīzeļdegvielu kā avārijas kurināmo. Turklāt, pārejot no mazuta uz dīzeļdegvielu, ir uzlabotas gaisa kvalitātes robežvērtības - apmēram par 25 reizēm samazināti sēra dioksīda izmeši, vairs nebūs vanādija pentoksīda izmetes un praktiski nenotiks cieto daļiņu izmetes atmosfērā.

Lai nostiprinātu Latvenergo koncerna pozīciju starp videi draudzīgākajiem energouzņēmumiem Eiropā, uzņēmums aktīvi risina vides jautājumus un uzlabo koncerna sniegumu vides aizsardzības jomā. 2013.gadā ir noslēdzies Rīgas TEC-2 rekonstrukcijas projekts, kas aizvieto vairāk nekā 30 gadus ekspluatācijā bijušus energoblokus. Rekonstruētā stacija tās augstās efektivitātes dēļ nodrošina zemu CO2 un citu piesārņojošo vielu (NOx, CO) emisijas daudzumu uz saražoto enerģijas vienību. Avārijas kurināmā saimniecības rekonstrukcija jau ir nākamais zaļais solis.

Komentāri

Pievienot komentāru