VID komentē DB publicēto uzņēmēja viedokli: «Vai valstij tiešām ir vajadzīgi eksportējoši uzņēmumi?» 

Biznesa portāls db.lv lūdza Valsts ieņēmumu dienestam (VID) komentēt pagājušajā nedēļā publicēto SIA SFM izpilddirektora Naura Jansona viedokli: «Vai valstij tiešām ir vajadzīgi eksportējoši uzņēmumi?»

Lelde Petrāne, 22.8.2016

Foto: Ieva Lūka/LETA

Publicējam VID atbildi:

«Atbildot uz Jūsu lūgumu saistībā ar rakstu, jāteic, ka VID iespējas publiski komentēt ir stipri ierobežotas, bet centāmies sniegt priekštatu par to, kā tiek vērtētas PVN atmaksas, kāpēc kavējas utml. Arī publiskajā telpā jautājums par PVN atmaksām jau labu laiku ir diskusiju objekts, no vienas puses – tās pienākas atmaksāt, un ir jārūpējas, lai tas notiktu laikā; no otras puses - nepamatoti atmaksājot līdzekļi tiek izkrāpti no valsts (nodokļu maksātāju) kabatas, kā rezultātā aug ēnu ekonomika, un paši uzņēmēji sūdzas, ka tiek kropļots tirgus.

OFICIĀLAIS KOMENTĀRS

Likuma Par nodokļiem un nodevām 22. pants liedz publiski izpaust VID rīcībā esošo vai kontroles pasākumu laikā iegūto informāciju par konkrētu nodokļu maksātāju.

Jebkādas VID darbības, veicot kontroles pasākumus, reglamentē attiecīgas likumdošanas normas un kontroles pasākumu mērķis nav un nekad nav bijis uzņēmējdarbības kavēšana. VID uzdevums ir nodokļu iekasēšana un ēnu ekonomikas mazināšana, turklāt pārbaudes pasākumi (īpaši gadījumos, kad runa ir par PVN) bieži tiek realizēti sadarbībā ar citu valstu nodokļu administrācijām, līdz ar to faktu pārbaude var prasīt neparedzēti ilgu laiku.

Uzņēmumiem, kam tiek deklarētas pārmaksātās PVN summas, un gadījumos, kad PVN deklarāciju riska analīzes rezultātā tiek konstatēti riski, atbilstoši normatīvo aktu regulējumam, pirms pārmaksāto PVN summu apstiprināšanas VID veic nodokļu administrēšanas pasākumus, tajā skaitā preventīvos pasākumus, tādējādi pārliecinoties, ka pārmaksātā PVN summa ir deklarēta pamatoti.

Vēršam uzmanību, ka kopš 2010.gada pārmaksāto PVN summu izvērtēšanai tiek izmantota VID izstrādātā PVN pārmaksu riska analīzes programmatūra, ar kuras palīdzību atbilstoši VID definētiem riska kritērijiem visi nodokļu maksātāju PVN deklarācijās uzrādītie dati par konkrēto taksācijas periodu tiek elektroniski novērtēti, turklāt tajā definētie riski tiek atjaunināti nepārtraukti. Pagājušajā gadā PVN pārmaksu riska analīzes sistēma tika padziļināti izvērtēta un tajā tika ietvertas jaunas metodes, lai novērstu iespējamo nodokļu izkrāpšanu jau sākotnējā posmā un liegtu iespēju ļaunprātīgiem nodokļu maksātājiem tikt piereģistrētiem PVN maksātāju reģistrā, kā arī nepamatoti saņemt PVN pārmaksu.

Papildu, atsaucoties uz rakstā sacīto, informējam, ka VID cilvēkresursus izmanto tā, lai neatkarīgi no attaisnotā prombūtnē esošo darbinieku skaita, tiktu nodrošināta visu veicamo darbu nepārtrauktība, līdz ar to atsevišķu darbinieku atvaļinājumi nevar kļūt par iemeslu pārbaudes pagarināšanai.»

Uzņēmēja viedoklis lasāms, klikšķinot šeit.