Aicina kontrolēt importa produkciju 

Šodien notika Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) dārzkopības grupas sēde, kurā kopīgi ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) un Rīgas Centrāltirgus atbildīgajām personām notika diskusija par esošo situāciju un kontrolēm tirgos, par importa un vietējās produkcijas īpatsvaru, kases aparātu lietošanas ievērošanu un priekšlikumiem tālākajai rīcībai, informē Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome.

Monta Glumane, 24.04.2018

Foto:Ieva Lūka/LETA

Kā būtiska problēma tika identificēta ielu tirdzniecība. LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs uzsver, ka sezonas laikā ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā īpaši uzskatāmi attīstās zemeņu un citu sezonas augļu tirdzniecība, uzdodot to par pašu saražoto lauksaimniecības produkciju, pilnas informācijas nenorādīšana tirgošanās vietā par tirgošanās dalībnieku, pārtikas aprites noteikumu neievērošana, cenas norādīšana bez PVN un kases aparātu neizmantošana.

«Ar šādiem gadījumiem cīnāmies jau gadiem, bet, tā kā šādas ielu tirdzniecības atļaujas izsniedz konkrētā pašvaldība, tad LOSP aicina arī pašvaldības izvērtēt un pārbaudīt konkrētā tirgotāja saistību ar tirgošanai paredzēto produkciju.»

Tāpat būtiska problēma, kura tiek aktualizēta jau ilgu laiku ir realizētās, ievestās un vietējās produkcijas starpību nesakritība. «Redzam, cik liela daļa produkcijas tiek ievesta bez nodokļiem, tāpēc LOSP joprojām pastāv uz elektronisko pavadzīmju sistēmas ieviešanu Latvijā, jo mūsu mērķis ir pircējiem nodrošināt kvalitatīvu un pircējam pieejamu vietējo produkciju,» saka LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs.

«Jau LOSP aprīļa sanāksmē dzirdējām, ka ieviestais samazinātais pievienotās vērtības nodoklis (PVN) radījis pozitīvus rezultātus, bet bez tirdzniecības situācijas uzlabošanas mums ir uzdevums arī pelēkā tirgus samazināšana. Lauksaimnieki visā tirgus daļā sastāda tikai mazāko daļu, lielākā daļa ir tirgotāji. Ja ar mazumtirdzniecības ķēdēm viss ir kārtībā, tad no tirgiem nāk signāli, ka tur tiek tirgota importa produkcija bez kases aparātiem. Tā kā tūlīt sāksies Latvijas zemeņu sezona, tad kopīgiem spēkiem jāsaprot, ko visas iesaistītas puses darīs, lai par visu realizēto produkciju, kā arī par nodarbinātajiem tiktu samaksāti nodokļi. Jāizstrādā kopīga stratēģija, lai mazinātu pelēko tirgu,» uzsver LOSP dārzkopības grupas vadītājas vietnieks, Latvijas Dārznieks valdes priekšsēdētājs Jānis Bērziņš.

Lauksaimnieka darbs primāri ir produkcijas ražošana, tādēļ LOSP dārzkopības grupa aicina VID, PVD un tirgus vadību, kas ir valsts kontrolējošās iestādes un atbildīgās puses, pastiprināti iedarbināt importa produkcijas kontroli, lai cīnītos ar neorganizēto tirdzniecību.

«Mums ļoti rūp nozares prestižs un uzdodot importu par vietējo produktu, tiek maldināts patērētājs un grauta Latvijas produkcijas labā vērtība,» saka LOSP dārzkopības grupas pārstāvis, Stādu audzētāju biedrības valdes priekšsēdētājs Andrejs Vītoliņš.

Uzrunājot Rīgas Centrāltirgus atbildīgās personas, LOSP pārstāvji ieteica, kā variantu piešķirt kādu speciālu vietu tikai Latvijas zemniekiem, kā arī vēlreiz atgādināt visiem tirgotājiem, ka tagad PVN likme augļiem un dārzeņiem ir 5%, nevis 21%, ja nu kāds vēl nav pamanījis.

Tāpat jāvērš uzmanība arī uz pašu lauksaimnieku godaprātu, izsniedzot apliecinājumus tirgotājiem, par apsaimniekotās zemes platībām, kā pierādījumu, ka produkts audzēts Latvijā. Tāpēc LOSP aicina visas iesaistītās puses savu iespēju robežās veikt pārbaudes, jo kopīgajās sarunās esam atgādinājuši un ieskicējuši savus problēmjautājumus, lai veicinātu Latvijā audzētās produkcijas noietu, godīgu konkurenci un iziešanu no pelēkās zonas, informē Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome.

Jaunākais izdevums