Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Rīgas domes Satiksmes un transporta komitejas deputāti sēdē pirmdien uzklausīja plānus līdz gada beigām aktualizēt Rīgas velosatiksmes attīstības koncepciju.

Tas tiek darīts, lai nodrošinātu velosatiksmei piemērotas infrastruktūras tīkla attīstību, sekojot ilgtspējīgas un pēctecīgas plānošanas principiem, kā arī, lai pilnveidotu un atjaunotu veloinfrastruktūras tīklu pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros, kā arī ņemot vērā ielu teritorijai rezervēto telpu.

“Rīgas velosatiksmes attīstības koncepcijas aktualizēšana pilsētai ir ļoti būtiska, attīstot velo un citu mobilitātes veidu izmantošanu. Iedzīvotāju pārvietošanās paradumi nepārtraukti mainās un satiksmes infrastruktūras attīstībai ir ne tikai jāiet tiem līdzi, bet jāspēj tos paredzēt. Atjaunotā koncepcija apkopos gan būtiskākos galamērķus pilsētā, gan noteiks mērķtiecīgu velostatīvu izvietojumu, gan arī ņems vērā “RailBaltic” radītās iespējas veloinfrastruktūras izveidē,” sacīja Satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olafs Pulks.

Velosatiksmes koncepcijas aktualizācija tiks īstenota balstoties uz attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī ņemot vērā “Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojumā paredzēto veloinfrastruktūras tīklu, ES Atveseļošanās fonda Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros (RRF) sagatavotos projektu pieteikumus, izglītības iestāžu, kultūras iestāžu, mobilitātes punktu, tirdzniecības centru un citu nozīmīgu galamērķu lokāciju, kā arī teritorijas apdzīvotības blīvumu. Tāpat tiks ņemti vērā pētījumi un citi saistītie dokumenti attiecībā uz veloinfratsruktūras attīstību, kā arī nodrošināta iedzīvotāju iesaiste – aptaujās un darba grupās.

Sākotnēji ir plānots veikt velosatiksmes koncepcijas nodaļu aktualizāciju, apzināt un apkopot pilsētā esošo veloinfrastruktūras tīklu, veikt izvērtējumu un izstrādāt aktivitātes un galvenos principus par publiskajā ielu tīklā izvietojamām velonovietnēm, pārskatīt un aktualizēt koncepcijā noteikto veloinfrastruktūras tīkla sadalījumu, kā arī definēt kvantitatīvos rādītājus veloinfrastruktūras attīstībai līdz 2030.gadam un izstrādāt veloskaitītāju tīklu.

Pēcāk velosatiksmes koncepcijas aktualizētajā redakcijā tiks iekļauti trīs rīcības plāni velosatiksmes infrastruktūras izbūvei - īstermiņa rīcības plāns, kas realizējams līdz 2024.gadam, vidējā termiņa rīcības plāns, kas realizējams līdz 2027.gadam un ilgtermiņa rīcības plāns, kas realizējams līdz 2030.gadam.

Rīgas velosatiksmes attīstības koncepcija 2015.-2030.gadam ir dokuments, kas nosaka attīstības virzienus un mērķus integrētai velosatiksmes attīstībai Rīgas ielu plānojumā. Koncepcija balstās uz trīs galvenajiem attīstības virzieniem - velosatiksmes infrastruktūru, plānošanu un vadību, kā arī uz velosatiksmes popularizēšanu un izglītību.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Rīgas mikromobilitātes drošības komisijas sēdē deputāti vienojušies par Rīgas velosatiksmes attīstības koncepcijas aktualizēšanu, informē Rīgas dome.

Rīgas velosatiksmes attīstības koncepcija 2015.-2030.gadam ir dokuments, kas nosaka attīstības virzienus un mērķus integrētai velosatiksmes attīstībai Rīgas ielu plānojumā. Koncepcija balstās uz trīs galvenajiem attīstības virzieniem - velosatiksmes infrastruktūru, plānošanu un vadību, kā arī uz velosatiksmes popularizēšanu un izglītību.

Kā norādīja komisijas vadītāja, deputāte Agnese Logina, šī brīža koncepcijas redakcija nepilnīgi ataino pilsētas izaicinājumus un aktuālās problēmas, tāpēc tā jau ir novecojusi. Komisija ir vienojusies aicināt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu un Satiksmes departamentu šo dokumentu aktualizēt.

"Līdz šim veloinfrastruktūras ieviešana un plānu realizācija Rīgā ir notikusi ļoti lēni un neviendabīgi. Tas saistīts gan ar paviršu sekošanu līdzi plānošanas dokumentiem, gan ar finansējuma trūkumu. Kopš 2015. gada pilsētas attīstības plāni un vīzija ir krietni mainījusies un tagadējā dokumentā ir jāiekļauj gan "RailBaltica" būvniecības ietekme, gan arī RFF fonda projekti, kas būtiski mainīs pilsētu. Esošā velokoncepcija nav vairs pietiekami ambicioza un neatbilst pašreizējai situācijai. Ja mēs gribam sasniegt Gēla mobilitātes vīziju Rīgā, tad arī velosatiksmes jomā ir jāstrādā pēc pārdomāta plāna," skaidroja A.Logina.

Komentāri

Pievienot komentāru