Bijušo kazarmu ēku Kolkasragā nolīdzinās līdz ar zemi 

Aizsardzības ministrija (ĀM) plāno nojaukt bijušo kazarmu ēku un arī īpašumā esošo pagraba būvi, kas atrodas Kolkasraga teritorijā, informē ĀM preses nodaļas vadītāja Anete Gnēze.

Monta Glumane, 29.04.2019
1/5

Foto: Monta Glumane

Nekustamais īpašums «Kapteiņi», Kolkas pagastā, Dundagas novadā ar kopējo platību 0,5 ha ir valsts īpašumā, Aizsardzības ministrijas valdījumā. Šajā īpašumā atrodas Nacionālo bruņoto spēku sakaru tornis un, atbilstoši 2009.gada Aizsardzības ministrijas un Iekšlietu ministrijas starpā noslēgtam nomas līgumam, robežsardzes sakaru tornis. Tāpat tur atrodas divas būves, kas iekļautas nojaucamo ēku sarakstā, jo ir avārijas stāvoklī.

ĀM pārstāve norādīja, ka ir pieņemts lēmums par nepieciešamību veikt teritorijas labiekārtošanas darbus. Līdz ar to tiks veikta ēkas demontāža līdz tās pamatiem. Šobrīd norit darbs pie iepirkuma dokumentu izstrādes.

A.Gnēze paskaidroja, ka tika saņemts Dundagas novada būvvaldes atzinums, kurā norādīts, ka bijusī kazarmu ēka un īpašumā esošā pagraba būve ir vidi degradējošas un atrodas sliktā tehniskā stāvoklī.

Šis nav jauns vai atsevišķi pārņemts objekts, bet gan bijis Aizsardzības ministrijas valdījumā kopš valsts Neatkarības atjaunošanas. Ēka ir bijusī PSRS robežsardzes būve, kas šobrīd netiek izmantota.

Arī turpmāk īpašums tiks saglabāts Aizsardzības ministrijas valdījumā un izmantots valsts aizsardzības uzdevumu veikšanai.Īpašumu turpinās izmantot Nacionālo bruņoto spēku un Valsts robežsardzes vajadzībām.

Jaunākais izdevums