Izziņots iepirkums vienotām projektēšanas vadlīnijām visai Rail Baltica dzelzceļa trasei

2018. gada 13. jūnijs plkst. 9:54
Dalies ar šo rakstu

Triju Baltijas valstu kopuzņēmums RB RAIL AS izziņojis publisku iepirkumu Arhitektūras, ainavu plānošanas un vizuālās identitātes vadlīniju Rail Baltica dzelzceļa projektēšanai izstrāde, kā rezultātā tiks izstrādātas vienotas projektēšanas vadlīnijas visai Rail Baltica dzelzceļa trasei.

Lai pārliecinātos, ka projekta vadlīniju izstrādē ņemtas vērā Baltijas valstu sabiedrības vajadzības, to izstrādes procesā paredzēts iesaistīt dažādu ieinteresēto pušu pārstāvjus, piemēram, arhitektu un plānotāju asociācijas, universitātes, sociālos partnerus, kā piemēram, nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv cilvēku ar invaliditāti, pensionāru un ģimeņu intereses. Iepirkumu dokumentācijas iesniegšanas termiņš ir šī gada 18. jūlijs.

Publiskā iepirkuma mērķis ir izstrādāt tehniski un ekonomiski vispiemērotāko kritēriju, noteikumu, tipisko risinājumu, konceptuālo rasējumu un norādījumu kopumu jeb arhitektūras, ainavu plānošanas un vizuālās identitātes vadlīnijas (The architectural, landscaping and visual identity design guidelines for Rail Baltica - ALG) Rail Baltica projektam. Tās papildinās Rail Baltica vienotās būvprojektēšanas vadlīnijas no ainavu veidošanas, pilsētvides plānošanas un vizuālās identitātes perspektīvas. ALG kā daļa no vienotajām būvprojektēšanas vadlīnijām, būs obligāta prasība visām Rail Baltica dzelzceļa projektēšanas un būvniecības procesā iesaistītajām pusēm.

Pusei, ar kuru tiks noslēgts līgums, būs jānodrošina padziļināta analīze un kvantitatīvs ekonomiskais izvērtējums, lai noteiktu efektīvākos standartizācijas risinājumus. Izpēte plānota trīs kārtās:Priekšnoteikumu analīze, ņemot vērā līdz šim veiktos pētījumus un pašreizējo projekta attīstības posmu; priekšlikums par funkcionālas Rail Baltica infrastruktūras drošības prasībām, lai noteiktu piemērotākās standartizācijas iespējas.Konceptuālo projektēšanas vadlīniju izstrāde dzelzceļa tiltiem, kā arī risinājumi trokšņu barjerām, dzīvnieku pārejām, pasažieru staciju vizuālajai identitātei (iekļaujot funkcionālās prasības), uzbērumiem, ierakumiem un pārvadiem.Ieinteresēto pušu identificēšana, ekspektāciju vadība un darba semināru organizēšana ar ieinteresētajām pusēm, lai veicinātu diskusiju, informētu par iespējamajiem risinājumiem un prezentētu iegūtos rezultātus.

«Šis iepirkums ir nozīmīgs solis pretī vienotai pieejai, izstrādājot Rail Baltica dzelzceļa līniju – tiltus, trokšņu barjeras, dzīvnieku pārejas, pasažieru stacijas, uzbērumus, ierakumus un pārvadus. Tiek sagaidīts, ka šīs izpētes izstrādātāji identificēs, iesaistīs un sadarbosies ar dažādām ieinteresētajāmpusēm, lai nodrošinātu labāko, uz labāko praksi un inovācijām balstītu risinājumu izstrādi un palielinās Rail Baltica dzelzceļa ilgtspēju. Ne mazāk svarīgs ir mūsu mērķis ņemt vērā nākotnes infrastruktūras lietotāju un sabiedrības vajadzības projektēšanas un dzelzceļa līnijas būvniecības laikā,» norāda RB RAIL AS tehniskais direktors un valdes loceklis Marts Nilsens.

Publisko iepirkumu un arhitektūras, ainavu plānošanas un vizuālās identitātes vadlīniju izstrādi līdzfinansē Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments un tas tiek organizēts pēc Latvijas publisko iepirkumu likuma.

Pieteikumi ir jāiesniedz elektroniski, izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu, līdz 2018. gada 18. jūlijam.

Dalies ar šo rakstu
Atslēgvārds