Būve

Papildināta - BVKB par labā un teicamā stāvoklī esošām atzinis 35% pārbaudīto ēku

LETA, 14.12.2017

Foto: Ieva Čīka/ LETA

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) par labā un teicamā stāvoklī esošām atzinis 35% no šogad pārbaudītajām publiskajām ēkām, šodien žurnālistiem sacīja BVKB direktore Svetlana Mjakuškina.

Papildināts viss teksts

BVKB piekritībā patlaban ir aptuveni 10 000 publisko ēku, no kurām kopš 2015.gada ekspluatācijas uzraudzībā pārbaudīta 3201 ēka. Šogad 540 ēkām veiktas 766 pārbaudes.

Par labā un teicamā stāvoklī esošām BVKB atzinis 191 no pārbaudītajām ēkām jeb 35%. 309 ēkās jeb 57% konstatētas dažādas atkāpes no ēkām izvirzāmām būtiskām prasībām. Savukārt 22 ēkas jeb 4% atzītas par graustiem un 18 ēkas jeb 3% atzītas par nedrošām, pārtraucot to ekspluatāciju līdz konstatēto bīstamību novēršanas no ēku īpašnieku puses.

Mjakuškina norādīja, ka gūt pārliecību par ēku ekspluatācijas drošumu un drošības prasību ievērošanu būvobjektos vienā dienā nav iespējams un prakse apstiprina sistēmiskas pieejas lielāko lomu uzraudzībā. Tādēļ mērķtiecīgai uzraudzībai ir svarīgi turpināt pilnveidot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS) riska objektu efektīvai apzināšanai, identificēšanai, lai varētu vairāk uzmanības pievērst objektiem ar paaugstinātu risku, skaidroja BVKB vadītāja.

«Būvniecībā un nekustamo īpašumu sektorā aktīvāk jāizmanto jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas, jāmeklē iespējas, kā paātrināt būvniecības administratīvo procesu kopumā, kā izvairīties no dubultām procedūrām, kā padarīt procesus caurspīdīgus un visiem saprotamus,» sacīja BVKB direktore.

Mjakuškina informēja, ka pēc konstatēto publisko ēku neatbilstību rūpīgas analīzes var secināt, ka tikai 25% gadījumu ēkas neatbilstība drošības prasībām skaidrojama ar nekvalitatīvi sagatavotajiem būvprojektiem vai nekvalitatīvi veiktiem būvdarbiem.

Savukārt 75% gadījumu ēkas atzītas par nedrošām to īpašnieku nolaidības vai bezdarbības dēļ.

«Šis fakts liek nopietni aizdomāties par metodisku palīdzību, informējot un izglītojot, ēku īpašniekus par veicamām darbībām un pienākumiem savu īpašumu uzturēšanai atbilstošā kārtībā, ievērojot tām noteiktās drošības prasības,» sacīja Mjakuškina.

Tāpat BVKB šogad veicis 720 būvdarbu kontroles. No šobrīd kontrolējamiem 164 objektiem par labā un teicamā stāvoklī esošiem atzīti 104 būvobjekti jeb 63%.

Savukārt 54 būvobjektos jeb 33% gadījumu konstatētas dažādas atkāpes no būtiskām prasībām. Sešus būvobjektus jeb 4% BVKB atzinis par nedrošiem, liekot pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto bīstamību novēršanai.

Kā liecina informācija BVKB mājaslapā, patlaban būvdarbi ir apturēti šādos objektos - sporta nama «Taurenītis» pārbūve Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā; biroja telpu pārbūvē Brīvības bulvārī 21, Rīgā; ēkas pārbūve Biķernieku iela 121P, Rīgā; Laurenču sākumskolas pagrabstāva rekonstrukcija un kāpņu telpu izbūve Laurenču ielā 7, Siguldā; kultūras nama «Enerģētiķis» pārbūve Skolas ielā 2, Salaspilī un baznīcas Meža ielā 18, Lielvārdē, pārbūve.

Šā gada 11 mēnešos BVKB pieņēma ekspluatācijā 94 pabeigtus būvobjektus.

Analizējot uzraudzības rezultātus, BVKB secinājis, ka problēmas ar normatīvo aktu prasību ievērošanu nepastāv būvobjektos, kuros būvdarbu veicējiem ieviestas un praksē tiek pielietotas iekšējās būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmas.

«Iekšējās kvalitātes kontroles sistēma ir būtisks elements preventīvai neatbilstību un risku novēršanai būvniecības procesā. Uzskatu, ka pienācis laiks, gan būvkomersantiem, gan pasūtītājiem nopietni pieiet būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmai,» norādīja Mjakuškina.

Kopš savas darbības uzsākšanas 2014.gada rudenī un publisko ēku uzraudzības nodošanas BVKB atbildībā ir pārbaudīta aptuveni trešā daļa no ekspluatācijā esošiem BVKB piekritīgiem objektiem. Savukārt no 2015.gada jūlija būvdarbu kontrole nodrošināta 1345 būvobjektos. 2016. un 2017. gados pastiprināta uzmanība BVKB pārbaudēs tika pievērsta izglītības iestāžu ēku drošumam.