Latvijas Būvniecības padomi vadīs Pēteris Dzirkals 

Par Latvijas Būvniecības padomes priekšsēdētāju ievēlēts Latvijas Enerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas valdes locekli Pēteri Dzirkali, bet par priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja Latvijas Būvnieku asociācijas prezidentu Normundu Grinbergu, informē Ekonomikas ministrija.

Žanete Hāka, 23.11.2015

Iezīmējot jaunās padomes darba uzdevumus un mērķus, P.Dzirkals uzsvēra, ka padomes darbam jākļūst strukturētākam un efektīvākam, veiksmīgāk apvienojot padomes locekļu kompetenci kopēja rezultāta sasniegšanai.

Padomes locekļi vienojās, ka tuvākajās sēdēs jāturpina darbs ar iepriekš iesāktiem jautājumiem, kā piemēram, būvniecības nodeva, būvkomersantu klasifikācija, Publisko iepirkumu likums, būvspeciālistu izglītības un profesionālās kvalifikācijas jautājumi, būvniecības nozares stratēģija, Būvniecības valsts kontroles biroja darbība, u.c.. Tāpat Ekonomikas ministrija rosināja padomes nākamajā sēdē formulēt viedokli par Zolitūdes lielveikala Maxima traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojumu.

Padomes sastāvā ir pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības.

Tāpat padomē ir 15 būvniecības nozares nevalstisko un profesionālo organizāciju pārstāvji.

Latvijas Būvniecības padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā. Padome atbilstoši sabiedrības interesēm sniedz Ekonomikas ministrijai un citām nozaru ministrijām priekšlikumus par normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu, kā arī Eiropas Savienības starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar būvniecības nozari.

Padome informē sabiedrību par aktualitātēm būvniecības jomā un veicina būvniecības jautājumu integrēšanu nozaru politikā, izskata sabiedrības pārstāvju iesniegtos priekšlikumus būvniecības procesa pilnveidošanai.

Padomes sastāvs tiek atjaunots katru gadu. Padomes locekļu personālsastāvu apstiprina ekonomikas ministrs.