Pensiju 2. līmeņa uzkrājumu pārvaldīšanā iesaistās ABLV Asset Management

Autors: Lelde Petrāne
2017. gada 04. oktobris plkst. 8:55

No 2017. gada 2. oktobra pensiju 2. līmeņa uzkrājumu pārvadīšanu uzsākusi Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība ABLV Asset Management, kas Latvijas tirgū piedāvā valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem jaunu aktīvo ieguldījumu plānu - «ABLV Aktīvais ieguldījumu plāns».

Saskaņā ar «ABLV Aktīvā ieguldījumu plāna» prospektu līdzekļu pārvaldīšanai ir izvēlēta aktīvā stratēģija. Ieguldījumu plāns paredz arī elastīgu ieguldījumu struktūru, kas nodrošina līdzekļu sadalījumu atbilstoši aktuālajai ekonomiskajai situācijai un tirgus tendencēm. Ieguldījumu plāna mērķis ir panākt tajā veikto iemaksu vērtības saglabāšanu un pieaugumu ilgtermiņā, veicot ieguldījumus finanšu un kapitāla tirgū.

Nasdaq CSD valdes priekšsēdētājs Indars Aščuks norādīja, ka šis šogad ir jau otrais jaunais līdzekļu pārvaldītājs, kas Latvijas iedzīvotājiem piedāvā jaunu pensiju 2. līmeņa plānu.

«Tā kā ABLV Asset Management, IPAS ir Latvijas sabiedrība ar vietējo kapitālu, ieguldīsim līdzekļus arī pašmāju uzņēmumu obligāciju emisijās un Latvijas alternatīvo ieguldījumu fondos, tādā veidā veicinot Latvijas ekonomikas attīstību. Kopējā pārvaldīšanas sabiedrības un turētājbankas komisija būs 0,72% gadā, un komisija par kapitāla pieaugumu netiks piemērota vismaz līdz 2019. gada beigām,» atzīmēja «ABLV Aktīvā ieguldījumu plāna» pārvaldnieks Jevgenijs Gžibovskis.

Nasdaq CSD sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) uztur Latvijas Pensiju sistēmas 2. līmeņa individuālo kontu reģistru. Pensiju sistēmas 2. līmenī veiktās iemaksas no darba algas tiek uzkrātas konkrētās personas individuālajai pensijai.