Vīnam klājies labāk nekā akcijām 

Šogad labāku vērtības pieaugumu vai kaut vai cenu stabilitāti nodrošinājis vīns

Jaunākie komentāri