20% jauniešu uzskata, ka darba devējam viņiem jāmaksā vairāk par 1200 eiro mēnesī 

Gada laikā no 43% līdz 54% pieaudzis to jauniešu skaits, kuri uzskata, ka viņu zināšanām un prasmēm atbilstošs atalgojums būtu vismaz 800 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas, liecina SEB bankas veiktās aptaujas dati.

Db.lv, 19.9.2018

Foto: pixabay

34% jauno cilvēku vecumā no 18 līdz 25 gadiem uzskata, ka atbilstošs atalgojums būtu no 800 līdz 1200 eiro (2017. gada - 30%), savukārt 20% jauniešu uzskata, ka darba devējiem būtu jāmaksā viņiem vairāk par 1200 eiro mēnesī (2017. gadā - 13%).

Saskaņā ar aptaujas datiem, galvenais ienākuma avots 18-19 gadu vecumiem jauniešiem ir vecāku vai radinieku dotā nauda, un ikmēneša ienākumu summa nepārsniedz 300 eiro. Apmēram 40% jauniešu šajā vecuma grupā saņem regulāru algu un viņu ienākumi lielākoties ir līdz 500 eiro pēc nodokļu nomaksas.

Galvenais ienākuma avots jauniešu vecumā no 20 līdz 22 gadiem ir regulāra alga (66% aptaujāto), un viņu ienākumi mēnesī ir no 300 līdz 800 eiro, ap 40% respondentu šajā vecumā par galveno ienākuma avotu atzīmējuši atbalstu no vecākiem vai radiniekiem.

Jaunieši vecumā no 23 līdz 25 gadiem lielākoties tikai strādā vai apvieno darbu ar mācībām, un viņu galvenais ienākuma avots (87% aptaujāto) ir regulāra alga. Tikai tiem, kas strādā, ienākumi ir visaugstākie – 24% jauniešu šajā grupā pelna no 500 līdz 800 eiro pēc nodokļu nomaksas, 43% respondentu ienākumi pārsniedz 800 eiro mēnesī un vēl 27% – pārsniedz 1200 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas.

«Salīdzinot aptaujas datus 2018. un 2017. gadā, varam secināt, ka jauniešu ienākumi aug kopā ar vidējo algu valstī. Ja pirms gada alga virs 800 eiro bija vien 19% aptaujāto, tad šogad – jau 32% aptaujāto. Palielinoties ienākumiem, aug arī jauniešu ambīcijas – viņi vēlas saņemt arvien vairāk gan šodien, gan nākotnē – vairāk nekā puse jauniešu pēc pieciem gadiem sagaida algu, kas pārsniedz 1500 eiro pēc nodokļu nomaksas. Un ir nozares, piemēram, IT, kur algas ir tieši šādā līmenī vai pat augstākas. Tāpēc jauniešiem svarīgi pēc iespējas agrāk saprast savas spējas un vēlmes, izglītoties, attīstīt savas prasmes un meklēt iespējas iegūt praktisko pieredzi izvēlētājā darba virzienā,» norāda SEB banka valdes loceklis Arnis Škapars.

Tomēr, neskatoties uz augošiem ienākumiem, jaunieši Latvijā jūtas finansiāli nenovērtēti darba tirgū. Augstākās prasības attiecībā uz algu ir jauniešiem, kuri tikai strādā vai apvieno darbu ar mācībām, savukārt jaunieši, kuri vēl tikai mācās, ir daudz pieticīgāki. Tomēr gandrīz visi uzskata, ka darba tirgū viņi nav pietiekoši novērtēti, jo viņu algai būtu jābūt vismaz par 200 eiro lielākai, nekā viņi saņem šobrīd.