e-CSDD iespējas 

Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) mērķis ir nodrošināt, lai transportlīdzekļu tehniskās apskates, reģistrācijas un vadītāja kvalifikācijas process būtu klientiem ērts, saprotams, draudzīgs un pieejams. Pēc šādiem principiem tiek veidots gan pakalpojumu saņemšanas process, gan būvēti un iekārtoti klientu apkalpošanas centri.

Sadarbības projekts, 14.05.2019

Avots: CSDD

21.gadsimta interneta un tehnoloģiju attīstība pavēra jaunas iespējas pakalpojumu sniegšanas pilnveidošanā, kuru pamatā ir starpinstitūciju saziņa tiešsaistes režīmā. Lai nebūtu klients pēc izziņām «jādzenā» pa dažādām valsts iestādēm, CSDD rada iespēju pats saņemt informāciju, pieslēdzoties attiecīgo institūciju datu bāzēm. Vēl vairāk – tika nodrošināta iespēja daudzas citām institūcijām piekrītošas funkcijas nokārtot vienas pieturas aģentūrā – CSDD; piemēram, samaksāt nodokļus vai naudas sodus. Tas gan bieži kaitējis CSDD tēlam, jo cilvēkiem licies, ka viņa samaksātā nauda aiziet CSDD, nevis valsts vai pašvaldības kasēs.

CSDD vienmēr bijis svarīgi, lai klients būtu zinošs un informēts. Lielu «iespēju soli» šajā ziņā sniedza e-CSDD izveidošana, kas ļāva no jebkura datora vai mobilās iekārtas iesākumā saņemt informāciju un atgādinājumus, bet vēlāk arī veikt maksājumus un pieteikties pakalpojumiem, piemēram, vadītāja eksāmenam vai tehniskajai apskatei. To, ka e-CSDD ir populāri un noderīgi pakalpojumi, liecina fakts, ka vietnē reģistrējušies 660 tūkstoši lietotāju.

Šobrīd, pateicoties straujai tehnoloģiju attīstībai, notiek revolucionāras pārmaiņas arī pakalpojumu sniegšanā. To mēdz saukt par digitālo transformāciju – agrākās rutīnas procedūras tiek aizstātas ar tehnoloģiskiem risinājumiem. Visa iepriekšējā pakalpojumu attīstības pieredze, kā arī daudzu gadu garumā izveidotais Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrs, dod unikālu iespēju CSDD pārcelt savu pakalpojumu kvalitāti un pieejamību daudz augstākā līmenī.

Ja kādreiz kāds teiktu, ka transportlīdzekli varēs pārreģistrēt mājās, sēžot dīvānā, neviens tam nenoticētu. Tagad Latvijā reģistrētu transportlīdzekli, izmantojot e-pakalpojumus, var pārreģistrēt citai personai attālināti, no jebkuras pasaules malas, kur pieejams internets, 24 stundas diennaktī. Tas nozīmē, ka spēkrata pārdevējam un pircējam vairs nav jāsaskaņo laiks un kopīgi jāierodas CSDD klientu apkalpošanas centrā. Gan personu identifikācija un īpašuma tiesību maiņa, gan maksājumi notiek internetā, vien jaunajam īpašniekam jāierodas CSDD, lai saņemtu reģistrācijas apliecību. Bet arī šis jautājums tiek risināts un jau drīzumā dokuments klientam tiks nogādāts pa pastu.

Kā tas «strādā» dzīvē? Piemēram, jaunietis ir aizbraucis mācībās uz ārzemēm, bet uz viņa vārda Latvijā paliek reģistrēts transportlīdzeklis, kuram uzrodas pircējs. Ārzemēs esošais auto īpašnieks e-CSDD apstiprina pircēja ieteikto īpašuma tiesību maiņu un jaunais auto īpašnieks spēkratu piereģistrē uz sava vārda CSDD nodaļā.

Tāpat CSDD e-pakalpojumos iespējams arī pilnvarot citu personu veikt noteiktas reģistrācijas darbības ar transportlīdzekli, kas var lieti noderēt dažādās dzīves situācijās. Piemēram, ja cilvēkam ārzemēs gadās nozaudēt auto dokumentu, e-pakalpojumos ir iespējams pilnvarot savu radinieku, kurš ir Latvijā, izņemt CSDD transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, kuru pēc tam ar pasta starpniecību nogādā auto īpašniekam. Ja izdosies panākt grozījumus normatīvajos aktos, līdzīgi varētu atjaunot arī vadītāja apliecību.

CSDD tiešsaistes pakalpojumi lieti noder arī izpētes nolūkā pirms auto iegādes, jo e-CSDD lietotājam ir iespēja iepazīties ar tirdzniecībā pieejamo automobiļu sarakstu. Tas ir unikāls rīks, kurā apkopota pilna un patiesa informācija par visiem Latvijas tirdzniecības vietās pārdošanā legāli esošiem transportlīdzekļiem. Reģistrā, norādot automašīnas numuru, potenciālais transportlīdzekļa īpašnieks var iegūt noderīgu informāciju par auto nobraukuma vēsturi, tehnisko apskašu rezultātiem, īpašnieku maiņu u.c. informāciju. Transportlīdzekļu tirdzniecības reģistru dienā apmeklē 1500 lietotāju.

Protams, ka tehnisko apskati automobilim nekad nevarēs veikt attālināti, tomēr arī šajā jomā jau tagad e-pakalpojumi var būtiski palīdzēt ietaupīt laiku. Klientam ir iespēja elektroniski veikt visus maksājumus, pieteikties uz noteiktu laiku pakalpojuma saņemšanai, iestāties rindā vai sekot līdzi tehniskās apskates stacijas noslodzei.

CSDD ir svarīgi, lai piedāvātie e-pakalpojumi klientiem būtu ērti, saprotami un viegli lietojami, tāpēc tie pastāvīgi tiek pilnveidoti un strukturēti. Arī šī raksta uzdevums ir palīdzēt klientiem labāk izprast un lietot attālinātos pakalpojumus.

Kā reģistrēties e-CSDD?

1. Jaunajiem e-pakalpojumu lietotājiem e-CSDD jāpiereģistrējas kā privātpersonām, izmantojot vadītāja apliecību vai vienoto pieteikšanos vietnē www.latvija.lv.

2. Uzņēmuma autoparku drīkst pārvaldīt tikai uzņēmuma paraksttiesīgā persona. Tā savam kontam uzstādījumu sadaļā «Mainīt kontu» pievieno juridisko personu.

Transportlīdzekļu īpašnieku maiņa

Lai veiktu transportlīdzekļu īpašnieku maiņu elektroniski, nepieciešams e-CSDD izvēlēties pakalpojumu Īpašuma tiesību maiņa.

1.Pircējs e-CSDD izdara atzīmi par to, ka viņš vēlas iegūt īpašumā konkrētu transportlīdzekli. Informācija par pieteikumu elektroniski tiek nosūtīta reģistrētajam transportlīdzekļa īpašniekam (pārdevējam).

2.Pārdevējs piecu dienu laikā e-CSDD apstiprina īpašnieka maiņu. Ja transportlīdzeklis nav noņemts no uzskaites atsavināšanai, vienlaikus ar īpašnieka maiņas apstiprināšanu tiek noformēta arī šī darbība. Ar pārdevēja apstiprinājumu īpašuma tiesības uz transportlīdzekli tiek nodotas pircējam.

3.Pircējs CSDD klientu apkalpošanas centrā (KAC) saņem jaunu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību.

Pilnvarojums rīkoties ar transportlīdzekli

Ja dažādu apstākļu dēļ transportlīdzekļa īpašnieks nevar pats saņemt pakalpojumu CSDD KAC, viņš e-CSDD noformulē pilnvarojumu. Iepriekš to varēja veikt notārs.

Šajā gadījumā e-CSDD jāizvēlas pakalpojums Pilnvarojuma atzīme, kuru iespējams noformēt gan uz visām reģistrācijas darbībām un transportlīdzekļiem, gan arī tikai konkrētai reģistrācijas darbībai un konkrētam transportlīdzeklim.

1. transportlīdzekļa īpašnieks (pilnvaras devējs) norāda pilnvarotās personas (fiziskās vai juridiskas personas) datus

2. transportlīdzekļa īpašnieks norāda:

·pilnvarojuma veidu

·transportlīdzekli(-ļus), uz kuru pilnvarojums attiecas,

·pilnvaras derīguma termiņu

3.Ja nepieciešams, pilnvaras devējs var e-pakalpojumos anulēt pilnvarojuma atzīmi pirms norādītā termiņa

Abi augstāk minētie pakalpojumi pieejami arī reģistrācijas darbību veikšanai ar mazizmēra kuģošanas līdzekļiem, un tos abus var veikt ne tikai e-CSDD, bet arī klātienē CSDD KAC.

Jaunākais izdevums