Izsolē atrod Jūrmalas pludmales gabalu nomniekus 

Jūrmalas pilsētas domes izsludinātajā pludmales nogabalu nomas tiesību izsolē piedāvātas 25 nogabalu nomas tiesības.

Žanete Hāka, 27.3.2015

Nomas tiesības izsolītas atpūtas iespēju nodrošināšanai un kafejnīcu izvietošanai uz pieciem gadiem, informē domes pārstāvji.

Pretendenti, kas nosolījuši augstāko nomas maksu, tiks aicināti noslēgt pludmales nogabalu nomas līgumus. Nomas līgumi tiks noslēgti pēc tam, kad pretendents, kas nosolījis augstāko nomas maksu, veiks nomas maksas samaksu par 2015.gadu.

Kopumā 27 pludmales nogabalu izsolei pieteicās 67 pretendenti, nomas tiesības uz 25 pludmales nogabaliem no Lielupes līdz Kauguriem izsolītas 14 uzņēmējiem. Pludmales nogabalu nomas tiesību kopējā sākumcena bija 23,42 tūkstoši eiro, kopējā augstākā nosolītā summa 143 tūkstoši eiro, kas ir kopējā nomas tiesību cena vienam gadam par visiem nogabaliem. Četri uzņēmēji nomās pa diviem nogabaliem, viens uzņēmējs – septiņus nogabalus. Seši potenciālie nomnieki ir Jūrmalā reģistrēti uzņēmumi.

Jūrmalas pašvaldība šogad pieņēmusi jaunu kārtību pludmales apsaimniekošanā. Nogabalu nomas tiesības izsolītas uz pieciem gadiem, līdz 2019.gada 31.decembrim, nevis uz vienu gadu kā līdz šim. Jūras piekrastes joslā izveidotas pludmales apkalpes infrastruktūras izvietojuma zonas – pludmales nogabali, lai nodrošinātu videi draudzīgu un racionālu pludmales apsaimniekošanu un dabas resursu aizsardzību un saglabāšanu. Tas darīts, lai sabalansētu dažādu sabiedrības grupu, komersantu un vides pārvaldības intereses, kā arī dotu iespēju komersantiem atbilstoši tiesību normu prasībām veikt uzņēmējdarbību pludmalē – atpūtas iespēju nodrošināšanai un kafejnīcu izvietošanai.

Pludmales nogabalu nomas līgums paredz, ka nomniekiem jāievēro vides aizsardzības noteikumi un prasības, jāiesaistās Eiropas Savienības Zilā karoga kustības popularizēšanā savu apmeklētāju un viesu vidū, kā arī informācijas izplatīšanā par vides aizsardzības pasākumiem un akcijām pilsētā. Tāpat arī sezonas objekta izvietošana jāplāno, ņemot vērā situāciju konkrētajā pludmales nogabalā, pēc iespējas mazāk skarot biotopu vai jebkuru citu dabiskas izcelsmes veidojumu. Pludmales nogabalā izvietojamo objektu izvietošanas un izmantošanas prasības nosaka, ka aizliegts nožogot pludmales nogabalu un/vai sezonas objektam pieguļošo teritoriju ar jebkāda veida nožogojumu, kas traucē pludmales viesu brīvu pārvietošanos pa pludmali.

10.aprīlī paredzēts izsolīt vēl trīs pludmales nogabalu nomas tiesības, pieteikšanās līdz 1.aprīlim. Izsolītas tiks nomas tiesības trim pludmales nogabaliem Vaivaros uz pieciem gadiem līdz 2019.gada 31.decembrim.