Jauno Īres valdi meklēs konkursa kārtībā 

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 5. septembrī, lēma veidot konkursa komisiju, kas izvērtēs Īres valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu amatu pretendentus, informē Rīgas domes Sadbiedrisko attiecību nodaļa.

Rūta Cinīte, 05.09.2017

Foto: freeimages.com

Noteikts, ka Īres valdi vada priekšsēdētājs, divi valdes locekļi tiek iecelti no māju īpašnieku (izīrētāju) vidus un divi no īrnieku vidus. Īres valde tiek izveidota uz domes pilnvaru laiku.

Pašvaldība skaidro, ka Īres valde risina nesaskaņas starp dzīvojamo telpu īrniekiem un izīrētājiem, dzīvokļu īpašniekiem un apsaimniekotājiem, nomniekiem un iznomātājiem, kā arī nesaskaņas starp komunālo pakalpojumu sniedzējiem un šo pakalpojumu saņēmējiem.

Īres valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu amatu pretendentiem jābūt augstākajai juridiskajai, ekonomiskajai vai tehniskajai izglītība, jāpārzina normatīvie akti, kas reglamentē izīrēšanas, uzturēšanas un apsaimniekošanas jautājumus. Turklāt valdes locekļu amatu pretendentiem no māju īpašnieku (izīrētāju) vidus ir jābūt dzīvojamās mājas īpašniekam (izīrētājam) Rīgas administratīvajā teritorijā, bet valdes locekļu amatu pretendentiem no īrnieku vidus jābūt dzīvojamās mājas īrniekam Rīgas administratīvajā teritorijā.

Konkursa komisijā, kura izvērtēs Īres valdes priekšsēdētāja un locekļu kandidatūras, iekļauti Rīgas domes deputāti un atbildīgās amatpersonas no Juridiskās pārvaldes un Mājokļu un vides departamenta. Konkursa komisiju apstiprinās Rīgas dome. Pēc tam tiks izsludināta pieteikšanās pretendentiem uz Īres valdi.

Jaunākais izdevums