Būvniecība un īpašums

Jūrmalā lems par pašvaldības nekustamo īpašumu racionālāko izmantošanas veidu

Žanete Hāka, 01.04.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Jūrmalas pilsētas dome uzsākusi pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu izvērtēšanu, lai lemtu par to racionālāko izmantošanas veidu, kas var ietvert nekustamā īpašuma atsavināšanu.

Pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu izvērtēšana nodrošinās nekustamo īpašumu labas pārvaldības principus, sekmēs Jūrmalas pilsētas teritorijas sakārtošanu, kā arī apbūves racionālāku un efektīvāku izmantošanu, norāda Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors Arturs Grants.

Jūrmalas pilsētas domes 26. marta sēdē tika apstiprināts atsavināšanai paredzēto pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu saraksts, kurā iekļauti tie īpašumi, kuri nav nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Pašvaldības Īpašumu nodaļai un domes izveidotai komisijai uzdots veikt nepieciešamās darbības nekustamo īpašumu izvērtēšanai un nodošanai atsavināšanai vai iznomāšanai.

Atsavināšanai plānots nodot tikai tos pašvaldības īpašumus, kuri netiek izmantoti pašvaldības funkcijām, kā arī saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu tos nav plānots izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai un nav paredzams, ka tie varētu tikt izmantoti pašvaldības vajadzībām.

Īpašumu nodošana atsavināšanai paredzēta trīs kārtās, ņemot vērā noteiktos kritērijus un prioritātes.

Pirmajā kārtā atsavināmi nekustamie īpašumi, ja par nekustamo īpašumu (zemi vai būvēm) ir saņemts atsavināšanas ierosinājums Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteiktos gadījumos, ja pašvaldībai rodas izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma uzturēšanu, teritorijas sakopšanu, apsardzes nodrošināšanu, ja pašvaldība ir ēku (būvju) un/vai zemesgabala kopīpašniece un īpašumi nodoti ilgtermiņa nomā. Atbilstoši noteiktajiem kritērijiem pirmajā kārtā atsavināmo sarakstā iekļauti 29 pašvaldības īpašumā esoši nekustamie īpašumi, kas atrodas dažādos pilsētas rajonos.

Otrajā kārtā atsavināmi nekustamie īpašumi, kuriem nepieciešama zonējuma maiņa, tiek kārtotas Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesības, kā arī nekustamie īpašumi, kas apgrūtināti ar noslēgtiem nomas līgumiem, kas būtiski ietekmē nekustamā īpašuma nosacīto cenu. Pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanas saraksta otrajā kārtā iekļauti septiņi nekustamie īpašumi.

Trešajā kārtā atsavināmi nekustamie īpašumi, kurus paredzēts atsavināt atkarībā no nekustamā īpašuma tirgus attīstības, kā arī nekustamie īpašumi, kuru fiziskā un tehniskā stāvokļa nolietojuma dēļ rekonstrukcijas izmaksas varētu būt līdzvērtīgas jaunu ēku būvniecības izmaksām. Trešajā kārtā atsavināmi arī zemesgabali, uz kuriem atrodas privātpersonām piederošas garāžas, kuru īpašnieki nav iegādājušies zemesgabala domājamās daļas zem viņu īpašumā esošām garāžām. Trešajā kārtā atsavināmo pašvaldības īpašumu sarakstā iekļauts kopumā 21 nekustamais īpašums, skaidro dome.

Nekustamā īpašuma atsavināšanas process notiks pakāpeniski, vērtējot katra īpašuma atbilstību attiecīgajiem nosacījumiem. Tiks novērtēta arī īpašuma tirgus vērtība, un par katru īpašumu tiks lemts domes sēdē.