Olainfarm: Tiesas lēmums iznīcināt zāles ar nosaukumu Mildronāts darbību neietekmēs 

AS Olainfarm zāles un iepakojumu ar vārdiskajiem apzīmējumiem Mildronāts, MIDOLAT un МИДОЛАТ neražo jau kopš 2010.gada, tāpēc uzliktais pienākums kompānijas darbību un finansiālo sniegumu neietekmēs, informē uzņēmuma pārstāvji.

Žanete Hāka, 23.01.2014

«Cienot AS Grindeks bažas un vēlmi pasargāt sava flagmaņprodukta preču zīmi, mēs jau trīs gadus meldoniju ražojam un pārdodam kā Vazonat, Vazomag, Zovanat un Meldonium Olainfarm,» stāsta AS Olainfarm valdes loceklis Salvis Lapiņš. «Dažādas šī metaboliskā līdzekļa preču zīmes esam reģistrējuši jau 27 valstīs. Tā ražošanas un pārdošanas apjomi pēdējo trīs gadu laikā ir pieauguši par 250%, ierindojot to starp 15 pieprasītākajiem AS Olainfarm produktiem,» stāsta uzņēmuma pārstāvis.

Db.lv jau rakstīja, ka Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta daļēji apmierinājusi AS Grindeks prasību pret AS Olainfarm un atzina par spēkā neesošu preču zīmes MIDOLAT un МИДОЛАТ reģistrāciju.

Tiesa aizliedza AS Olainfarm izmantot vārdiskos apzīmējumus Mildronāts, MIDOLAT un МИДОЛАТ attiecībā uz 5.klases precēm kategorijā farmaceitiskie preparāti, tostarp minēto apzīmējumu lietošanu uz precēm vai to iepakojuma, preču piedāvāšanu, laišanu tirgū vai uzglabāšanu šādiem nolūkiem saistībā ar šiem apzīmējumiem, preču importu vai eksportu saistībā ar šiem apzīmējumiem, minēto apzīmējumu izmantošanu lietišķajos dokumentos un reklāmā.

Tiesa uzlika pienākumu akciju sabiedrībai Olainfarm iznīcināt visas zāles un to iepakojumu, kas marķēti ar vārdiskajiem apzīmējumiem Mildronāts, MIDOLAT un МИДОЛАТ viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas. Tāpat tiesa uzlika pienākumu AS Olainfarm par saviem naudas līdzekļiem publiskot šajā lietā spēkā stājušos tiesas sprieduma ievaddaļu un rezolutīvo daļu laikrakstā Dienas Bizness un pilnībā šajā lietā spēkā stājušos tiesas spriedumu portālā www.delfi.lvviena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas.

Prasību pārējā daļā – par zaudējumu atlīdzības, morālā kaitējuma atlīdzības un likumisko procentu piedziņu un pienākuma uzlikšanuatsaukt un pilnībā izņemt no tirdzniecības zāles, kas marķētas ar vārdiskajiem apzīmējumiem – tiesa noraidīja.

Apelācijas instances tiesa noraidīja pilnīgi AS Olainfarm pretprasību pret AS Grindeks par preču zīmju Mildronāts, MIDOLAT un МИДОЛАТ un Eiropas Kopienas preču zīmes Mildronate reģistrāciju atzīšanu par spēkā neesošām.

Prasītāja AS Grindeks ar prasību tiesā vērsās 2010.gada jūlijā. Uzņēmums skaidro, ka Olainfarm uz sava vārda 2008.gada jūnijā pieteicis reģistrācijai vārdisko preču zīmi MIDOLAT un МИДОЛАТ un tā 2009.gada 20.augustā reģistrēta attiecībā uz 5.klases precēm.

Prasītājam pieder preču zīmju saime, tai skaitā plaši pazīstamās vārdiskās preču zīmes Mildronāts un Mildronate, gan arī kombinētās preču zīmes Mildronāts.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2011.gada 19.augustā AS Grindeks prasību noraidīja. Pirmās instances tiesa arī noraidīja AS Olainfarm pretprasību pret AS Grindeks.

Jaunākais izdevums