Piesaistot ES naudu, plāno atjaunot un sakārtot Aldara parku Sarkandaugavā 

Iesaistoties vairākiem sadarbības partneriem – Rīgas pašvaldībai, AS Aldaris, Dauderu muzejam un Sarkandaugavas attīstības biedrībai, ir sākti priekšdarbi, lai atjaunotu un sakārtotu Aldara parku, padarot to pievilcīgāku un pieejamāku apmeklētājiem. Šis jautājums jau ir skatīts Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijā, kas devusi šai iniciatīvai zaļo gaismu.

Lelde Petrāne, 24.04.2014
1/9

Foto avots: A/S Aldaris

Šā gada 17. aprīlī Rīgas pilsētas arhitekta birojā prezentēts pētījums un idejas Aldara parka atjaunošanai Sarkandaugavā. Rīgas pilsētas arhitekta kolēģija, kas apvieno arhitektūras un saistīto nozaru ekspertus un profesionāļus, iepazinās ar A/S Aldaris piedāvāto parka sakārtošanas ideju. Uzsvērta nepieciešamība turpināt darbu pie Aldara parka sakārtošanas, lai padarītu to par atkal pievilcīgu atpūtas vietu rīdziniekiem un pilsētas viesiem.

«Ideja sakārtot Aldara parku, kas vēsturiski piekļaujas alus darītavas teritorijai, radās līdz ar lēmumu par vēsturiskā alusbrūža atjaunošanu un alus muzeja izveidi Aldara vēsturiskajā teritorijā,» norāda Aldara komunikāciju direktore Laura Krastiņa. Vaicāta, kas būs parka sakārtošanas darbu finansētājs, viņa biznesa portālam db.lv stāstīja, ka Aldaris ir gatavs iesaistīties, bet galvenais finansējuma avots esot pašvaldība. Tā plānojot piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus.

Kā prioritāri veicamie darbi parka atjaunošanai noteikti attīstības metu izstrāde, parka teritorijas vispārēja sakopšana un atkritumu izvešana, parka koku un krūmu apsekošana un mazvērtīgā, nekvalitatīvā apauguma izciršana, esošās betona sienas demontāža, kā arī parka teritorijā esošo mākslīgo pilsdrupu stiprināšana un drošības uzlabošana. Nākamajos darba etapos varētu notikt gājēju celiņu ierīkošana, apgaismojuma sakārtošana, skatu laukumu un atpūtas vietu ierīkošana, kā arī vides objektu uzstādīšana.

Sadarbībā ar A/S Aldaris parka detalizētu izpēti veica un ierosinājumus izstrādāja Latvijas Lauksaimniecības universitātes ainavu arhitektūras un plānošanas vadošie speciālisti un šīs specialitātes 3.kursa studenti. Parka atjaunošanas koncepcija ietver Aldara parka vēsturisko izpēti, teritorijas augāja kvalitātes analīzi, reljefa izpēti, parka skatu, gājēju kustības, izsauļojuma un trokšņu analīzi, kā arī esošā apgaismojuma analīzi. Balstoties uz veikto pētījumu, ir izstrādātas rekomendācijas un ieteikumi parka atjaunošanai.

Sākotnēji slēgto Aldara parku ar dīķi un mākslīgajām pilsdrupām projektējis un iekārtojis daiļdārznieks un ainavu arhitekts Georgs Kufalts 1898. gadā kā alus darītavas īpašnieka piemājas dārzu. Tā vēsturiskajā plānojumā īpaši uzsvērts teritorijas reljefa izteiksmīgums. Visas sākotnējā plānojuma sastāvdaļas ir romantisma stila parka būves un elementi – reljefs, mākslīgās pilsdrupas, atbalsta mūri ar pusloka kāpnēm un rotonda. Kopš 20. gadsimta 60. gadiem mākslīgās pilsdrupas tika izmantotas kā populāra alpīnistu mācību, treniņu un sacensību vieta. Šodien nedrošās ekspluatācijas dēļ tas nav iespējams.

Jaunākais izdevums