Ražotāji krāpjas ar saldējuma svaru 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) īstenojis uzraudzības projektu, kura laikā tika pārbaudīts, vai veikalos nopērkamā fasētā saldējuma satura faktiskais daudzums iepakojumā, kā arī fasētās preces marķējums atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, informē PTAC.

Zane Atlāce-Bistere, 30.6.2017

Foto: www.freeimages.com

PTAC kontroli veica 17 uzņēmumos (12 ražošanas un 5 vairumtirdzniecības uzņēmumos) un pārbaudīja 72 fasēto preču partijas. Pārkāpumi saistībā ar fasēto preču satura faktisko daudzumu konstatēti 3 saldējuma ražošanas un 3 vairumtirdzniecības uzņēmumos, no kuriem 5 gadījumos konstatētas būtiskas neatbilstības – atsevišķām saldējuma fasējuma vienībām satura faktiskais daudzums pārsniedza pieļaujamo negatīvo novirzi no marķējumā norādītā nominālā daudzuma. Savukārt 18 fasēto preču partijām tika konstatēts normatīvo aktu prasībām neatbilstošs marķējums.

Tāpat PTAC konstatēja, ka no 12 pārbaudītajiem ražošanas uzņēmumiem tikai 3 bija ieviesta fasēto preču satura faktiskā daudzuma kontrole. Šiem uzņēmumiem doti norādījumi attiecībā uz kontroles sistēmas izveidošanu.

PTAC norāda, ka fasēto preču ražotājs vai izplatītājs ir atbildīgs par to, lai fasēto preču satura faktiskais daudzums un marķējums atbilstu metroloģiskajām prasībām. Projekta ietvaros saldējuma ražošanas un vairumtirdzniecības uzņēmumiem tika sniegtas konsultācijas par metroloģiskajām prasībām fasētajām precēm.

Projekta laikā konstatēts, ka pārdošanā tiek piedāvāti dažāda veida saldējumi, kuru marķējumā nominālais daudzums tiek norādīts vienlaicīgi gan masas, gan tilpuma vienībās. PTAC vērš uzmanību, ka saskaņā ar normatīvo aktu prasībām saldējuma nominālais satura daudzums ir jānorāda masas vienībās, savukārt vienlaicīga produkta daudzuma norāde arī tilpuma vienībās ir ražotāja brīva izvēle. Ņemot vērā, ka piedāvājot patērētājiem preces, pārdevēja pienākums ir norādīt gabalcenu jeb pārdošanas cenu (piemēram, par iepakojumu), kā arī noteiktas mērvienības cenu, aicinām patērētājus pievērst uzmanību informācijai, vai saldējuma mērvienības cena norādīta masas vienībās. Nedrīkstētu būt situācija, ka saldējuma marķējumā tiek norādīts tikai tilpums, jo saldējuma ražošanas tehnoloģiskajā procesā liela nozīme ir produkta uzputojuma pakāpei, kas būtiski ietekmē preces tilpumu, un vizuāli var maldināt patērētāju par saldējuma daudzumu iepakojumā.

Vienlaikus PTAC informē, ka, ņemot vērā projekta rezultātus, 2017.gadā PTAC veiks atkārtotas šīs preču grupas metroloģiskās uzraudzības pārbaudes.