Enerģētika

Uzticas profesionāļiem

Armanda Vilcāne, 15.07.2019

Foto: LETA

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Lai gan daļa uzņēmēju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus joprojām veic pašu spēkiem, arvien biežāk komersanti palīdzību meklē arī pie profesionāliem pakalpojumu sniedzējiem

To DB norāda gan Ekonomikas ministrijas (EM) un attīstības finanšu institūcijas Altum, gan vairāku enerģētikas nozares uzņēmumu pārstāvji. Altum energoefektivitātes eksperts Edgars Kudurs atzīst, ka profesionāļi tiek piesaistīti dažādu apsvērumu dēļ - daļa uzņēmēju labprātāk koncentrējas uz savu saimniecisko darbību, nevis energoefektivitātes uzlabošanu, savukārt citi vēlas gūt garantiju par rezultātu, un profesionāļu piesaiste rada papildu pārliecību, ka viss tiek darīts pareizi.

Uzņemas atbildību

Ir arī situācijas, kad uzņēmēji izvēlas profesionāļu palīdzību, jo to pieprasa finansētājs, skaidro E.Kudurs. «Mūsu pieredze liecina, ka saviem spēkiem komersanti biežāk ievieš vienkāršākus risinājumus, piemēram, nomaina sūkni vai elektromotoru,» atzīmē eksperts. Arī EM novērojumi liecina, ka profesionāļi energoefektivitātes uzlabošanā parasti tiek piesaistīti sarežģītāku pasākumu īstenošanai, piemēram, lai veiktu energoauditu vai ieviestu sertificētu energopārvaldības sistēmu. «Tas vienlaikus nodrošina arī eksperta profesionālu vērtējumu, kas bieži uzrāda risinājumus procesos, kuriem paša uzņēmuma speciālisti nebija pievērsuši uzmanību,» informē ministrijā, uzsverot, ka enerģijas efektīvai izmantošanai būtu jākļūst par katra uzņēmuma prioritāti, tāpēc ir būtiski, lai vadība un darbinieki apzinātos ieguvumus un būtu ieinteresēti energoefektivitātes uzlabošanā.

Arī AJ Power Holding valdes loceklis Roberts Samtiņš piekrīt, ka profesionāļu, kas var nodrošināt gan projektu vadību, administratīvo, tehnisko un juridisko uzraudzību, gan energoobjektu būvniecību un finansējuma piesaisti, pakalpojumus izvēlas izmantot arvien vairāk uzņēmēju. «Komersantiem bieži nav detalizētu zināšanu un izpratnes par enerģētikas jautājumiem vai arī trūkst laika, jo nepieciešams fokusēties uz uzņēmuma pamatdarbību. Tāpat būtisks arguments par labu profesionāļu piesaistei ir riski. Ja uzņēmums veic šos pasākumus pašu spēkiem, tad visa atbildība jāuzņemas pašam komersantam, bet, piesaistot profesionāļus, tie uzņemas pilnu atbildību par sniegto pakalpojumu. AJ Power, izstrādājot risinājumus un veicot uzlabošanas pasākumus, sniedz uzņēmuma garantēto ietaupījumu, kas nozīmē, ka pēc energoefektivitātes uzlabošanas darbību veikšanas AJ Power atbild par to, lai uzņēmumam tiktu radīts ietaupījums. Pieredze rāda, ka mūsu uzstādītās iekārtas tiek atpelnītas laika periodā no viena gada līdz septiņiem, astoņiem gadiem. Tas ir salīdzinoši īss laika posms, kas dod ieguldījumu uzņēmumam ilgtermiņā, tādējādi kļūstot energoefektīvākam un ilgtspējīgākam,» teic R.Samtiņš.

Jābūt motivētam

Daļa uzņēmumu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus joprojām veic pašu spēkiem, tomēr šķiet, ka vairums padomu lūdz profesionāliem energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējiem, jo ne katrā uzņēmumā ir zinoši speciālisti, atzīmē Elektrum Energoefektivitātes centra vadītāja Sanita Bilzena. «2018. gadā veicām pētījumu un secinājām, ka 35% mikro, mazo un vidējo uzņēmumu kā vienu no galvenajām barjerām, kāpēc energoefektivitātes pasākumi netiek veikti lielākā apjomā, min tieši kompetentu speciālistu trūkumu. Uzticoties pieredzējušiem profesionāļiem, iespējams iegūt visaptverošu skatu no malas - no cilvēka, kas ikdienā nav saistīts ar uzņēmumu un tā darbību,» uzsver S.Bilzena, piebilstot, ka ar profesionāļu piesaisti vien gan nepietiek, arī pašam uzņēmumam jābūt motivētam. «Tāpat svarīga ir augstākās vadības vēlme veicināt uzņēmuma energoefektivitāti, ko var panākt, izprotot energoefektivitātes pievienoto vērtību,» domā centra vadītāja.

SIA Enefit valdes priekšsēdētājs Jānis Bethers uzskata, ka profesionāļu piesaiste energoefektivitātes uzlabošanā ir loģisks solis, jo risinājumu ieviešanai nepieciešamas zināšanas, kas ikdienā netiek akumulētas uzņēmuma iekšienē. «Enefit speciālisti regulāri pilnveido savu kompetenci apmācībās, piedaloties starptautiskos nozares pasākumos un pieredzes apmaiņā sešu valstu tirgos, kur esam pārstāvēti. Uzturēt šādu speciālistu komandu katrā Latvijas uzņēmumā vienkārši nav racionāli. Nereti būtisks faktors par labu sadarbībai ir arī iespēja izmantot mūsu finansēšanas risinājumus, kas palīdz paātrināt lēmumu pieņemšanu un vieglāk rast nepieciešamās investīcijas. Pretējā gadījumā klientiem ir jāpārplāno budžeta līdzekļi vai jāpiesaista finansējums no trešajām pusēm, un tas projektu ieviešanu var atlikt pat par gadu. Tas ir zaudēts laiks un līdzekļi, jo uzņēmums turpina pārmaksāt par mazāk efektīvām tehnoloģijām,» atzīmē J.Bethers, atklājot, ka kopumā uzņēmēju interese par energoefektivitāti pēdējos gados ir augusi un to veicinājuši praktiski apsvērumi.

Interese aug

Kopš 2014. gada katru gadu varējām vērot elektroenerģijas cenu kritumu, bet 2018. gadā situācija strauji izmainījās, atgādina Enefit valdes priekšsēdētājs. «Krasais cenu kāpums skaidri parādīja, ka, samazinot enerģijas patēriņu, var būtiski ietekmēt uzņēmuma budžetu, un labākais veids, kā to darīt, ir paaugstināt katras patērētās kilovatstundas lietderību vai arī to vispār nepatērēt,» atzīst J.Bethers. Arī R.Samtiņš piekrīt, ka nepieciešamību kļūt efektīvākiem un ilgtspējīgākiem rada globālās tendences un politiskās prasības. «Mūsu klientu skaits turpina augt, un kopējā situācija noteikti uzlabojas. AJ Power cenšas palīdzēt ikvienam, kas ar mums sazinās, un redzam, ka uzņēmumi novērtē sadarbību ar godīgiem un pieredzējušiem energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējiem,» teic R.Samtiņš.

Viens no stimuliem, kas jau vairākus gadus motivē uzņēmumus veikt energoefektivitāti paaugstinošus pasākumus, ir saražotās produkcijas vai piedāvāto pakalpojumu pašizmaksas samazināšana un attiecīgi uzņēmuma konkurētspējas veicināšana, domā S.Bilzena. «Jāsaka - pēdējo trīs gadu laikā lielo uzņēmumu un lielo patērētāju aktivitāti energoefektivitātes uzlabošanā ievērojami veicināja pieņemtais Energoefektivitātes likums. Uzņēmumu interesi varam novērot arī mūsu organizēto semināru regularitātē - ja kādreiz seminārus rīkojām tikai reizi mēnesī, tad šobrīd, sekojot uzņēmumu pieprasījumam pēc aktuālas informācijas, tos organizējam biežāk,» informē Elektrum Energoefektivitātes centra vadītāja. Arī EM uzņēmēju aktivitātes pieaugumu skaidro ar Energoefektivitātes likuma prasībām, norādot, ka arvien vairāk novērojams, ka attieksmi pret enerģijas efektīvu izmantošanu nosaka arī tirgus situācija.

Trūkst zināšanu

Energoefektivitāte mūsdienās vairs nav modes lieta, bet gan stabila nepieciešamība, kas sniedzas tālu pāri tikai samazinātiem elektrības rēķiniem, uzskata E.Kudurs. «Tā ietver gan energoresursu patēriņa samazinājumu, procesu automatizāciju, darba drošību, piesārņojuma samazināšanu un citus aspektus, gan augošu uzņēmuma konkurētspēju. Latvijā uzņēmumu darbības energoefektivitāte ir neapgūta joma, jo teju 95% gan privāto, gan valsts un pašvaldību uzņēmumu ir iespējams acīmredzami uzlabot energoefektivitāti. Vienlaikus diskusijās ar uzņēmējiem esam secinājuši, ka biežākie iemesli, kāpēc netiek ieviesti energoefektīvi risinājumi, ir finansējuma un zināšanu trūkums. Trūkst izpratnes un jo īpaši skaidrības par energoefektivitātes uzlabojumos veikto investīciju atmaksāšanos kā īstermiņā, tā arī ilgtermiņā,» pauž E.Kudurs.

DB jau vēstīja, ka energoefektivitātes uzlabošanai uzņēmējiem šobrīd pieejami dažādi granti un aizdevumi, kā arī tehniskie risinājumi un bezmaksas konsultācijas, ko sniedz gan EM un attīstības finanšu institūcija Altum, gan vairāki enerģētikas nozares uzņēmumi. Ar energoefektivitāti saistītus atbalsta pasākumus, kas pieejami lauksaimniekiem, administrē arī Lauku atbalsta dienests. EM jau vairākkārt norādījusi, ka energoefektivitātes veicināšana uzņēmumos ir viena no ministrijas prioritātēm, tāpēc, lai skaidrotu Energoefektivitātes likuma prasības, kā arī sniegtu plašāku ieskatu ar energoefektivitātes paaugstināšanu saistītajos jautājumos, pēdējos gados veikta virkne skaidrojošo aktivitāšu, kā arī organizēti informatīvie pasākumi.