Eksperti

Vai sūdzību skaita samazināšanās liecina par situācijas uzlabošanos apdrošināšanas nozarē?

Juris Stengrevics, LTAB valdes priekšsēdētājs, 23.02.2015

Foto: LETA

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Šī gada sākumā informējām, ka OCTA nozare pērn strādājusi ar 4,5 miljonu EUR zaudējumiem, turklāt negatīva bilance vērojama jau piekto gadu pēc kārtas. Asā konkurence apdrošināšanas sabiedrību starpā, salīdzinoši ierobežotais tirgus un citi faktori spiež apdrošinātājus OCTA segmentā strādāt ar zaudējumiem. Tomēr jau sesto gadu novērojama arī kāda visnotaļ pozitīva tendence, kas liek domāt, ka OCTA nozarē, par spīti neiepriecinošajai finanšu situācijai, notiek tirgus sakārtošanās un tās dalībnieki aizvien vairāk rūpējas par savu personisko, kā arī nozares reputāciju kopumā.

Runa ir par sūdzībām, kas skar apdrošinātāju pieņemtos lēmumus, un kuras Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (turpmāk – LTAB) izskata, sniedzot atbildi un savu vērtējumu par situāciju. LTAB atzinumam ir rekomendējošs raksturs, taču apdrošināšanas sabiedrības vairākumā gadījumu ņem vērā LTAB viedokli!

Ja aplūkojam statistiku par pēdējiem 10 gadiem, tad varam redzēt, ka 2014.gadā sūdzību procents pret visiem apdrošināšanas gadījumiem ir bijis 0,65% (32419 apdrošināšanas gadījumi; 211 sūdzības). Pirmo reizi kopš 2008.gada šis īpatsvars ir samazinājies zem 0,7%, turklāt jāatzīmē, ka tas ir arī zemāks par pēdējo desmit gadu vidējo sūdzību īpatsvaru pret apdrošināšanas gadījumiem (0,74%). Interesanti, ka arī kopējais sūdzību skaits (211) pērn ir bijis zemākais kopš 2006.gada. Kopējais saņemto sūdzību skaits, salīdzinot ar 2013.gada 12 mēnešiem, ir samazinājies par 17,6% (2013.gada 12 mēnešos tika saņemtas 256 sūdzības). Tai skaitā par apdrošināšanas sabiedrību pieņemtajiem lēmumiem tika saņemtas 103 sūdzības, kas ir par 34,0% mazāk nekā 2013.gada 12 mēnešos (2013.gada 12 mēnešos – 156 sūdzības).

Vērtējot sūdzību skaitu pa gadiem ir redzams, ka sūdzību īpatsvars, kuras izskatot atzīts, ka apdrošināšanas sabiedrības pieņemtais lēmums ir nepamatots, ir bijis robežās no 0,09% (2006.gadā) līdz 0,21% (2009.gadā) no visiem apdrošināšanas gadījumiem. 2014.gada 12 mēnešos šis rādītājs ir 0,10% no visiem apdrošināšanas gadījumiem. Savukārt, sūdzību īpatsvars, kuros apdrošināšanas sabiedrības lēmums ir atzīts par pamatotu, 2014.gada 12 mēnešos ir 0,22% no visiem apdrošināšanas gadījumiem.

Viss augstāk minētais mudina domāt, ka apdrošināšanas sabiedrības pievērš lielāku uzmanību komunikācijai ar klientiem, rūpīgāk izskaidrojot klientiem attiecīgo lēmumu, kā arī sniedzot pieņemto lēmumu pamatojumu. Jāatzīmē, ka, lai ātrāk izvērtētu apdrošināšanas sabiedrību pieņemto lēmumu pamatotību atlīdzību izmaksu lietās un rīcības atbilstību OCTA likumam, LTAB kopš 2013.gada ir ieviesis iespēju iesniegt sūdzību arī LTAB mājas lapā. Tas paātrina sūdzības izskatīšanas gaitu, jo viss notiek vienotā sistēmā - apdrošinātājs uzreiz saņem informāciju, pievieno sistēmā atlīdzību lietas materiālus un LTAB var uzsākt lietas izskatīšanu. Līdz ar to varam būt pat dubultā gandarīti, ka sūdzību skaits par apdrošinātāju lēmumiem samazinājies, kaut arī sūdzību iesniegšana padarīta vienkāršāka.