Vidējā izmaksa no apdrošināšanas Garantiju fonda augusi par 46,6% 

Pērn pieņemti 1137 lēmumi par atlīdzību izmaksu no Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) Garantijas fonda un kopējā izmaksātā summa ir par 107,7% vairāk nekā 2013. gada 12 mēnešos, liecina LTAB dati.

Žanete Hāka, 23.02.2015

Palielinājums ir saistīts ar to, ka Garantijas fondam jāveic atlīdzības izmaksas LAAS Balva vietā ārvalstu ceļu satiksmes negadījumos.

Kopumā līdz šim izdevies atgūt vairāk nekā 9 miljonus no līdzekļiem, kas kopš 1997. gada izmaksāti no Garantijas fonda, stāsta LTAB valdes priekšsēdētājs Juris Stengrevics.

Zaudējumu atlīdzība no Garantijas fonda tiek izmaksāta saskaņā ar OCTA likuma un starptautisko normatīvo aktu prasībām. Lielāko Garantijas fonda atlīdzību izmaksu daļu sastāda atlīdzību izmaksas par CSNg, kurus ir izraisījuši transportlīdzekļi bez OCTA apdrošināšanas. Ievērojama daļa no Garantijas fonda izmaksām ir par personas veselībai vai dzīvībai nodarītajiem kaitējumiem un autovadītājs, kas izraisījis CSNg, nav identificēts.

Pērn vidējās izmaksas lielums uz vienu apdrošināšanas gadījumu sasniedza 2597 eiro, kas ir palielinājies par 46,6%, salīdzinot ar 2013.gadu. Pērn konstatēts vidējās izmaksas palielinājums par Latvijā notikušajiem CSNg, ko ietekmēja trīs izmaksas no Garantijas fonda, katra vairāk nekā 25 tūkstošu eiro apmērā. Savukārt attiecībā uz ārvalstīs notikušiem CSNg ir vērojams vidējās izmaksas samazinājums par 40,4%. 2013.gadā no Garantijas fonda tika veikta ievērojama izmaksa – 172,5 tūkstoši eiro par Īrijā izraisītu CSNg, bet 2014.gadā tik lielas izmaksas nav bijušas, tādēļ arī šāds samazinājums, informē J.Stengrevics.

OCTA likums nosaka - ja ceļu satiksmes negadījums tiek izraisīts ar auto, kura īpašnieks nav apdrošinājis savu civiltiesisko atbildību, tad cietušajiem nodarītie zaudējumi sākotnēji tiek atlīdzināti no OCTA Garantijas fonda, bet vēlāk regresa kārtībā atgūti no neapdrošinātā auto īpašnieka vai vadītāja.

Vainīgajai pusei vienmēr sākotnēji tiek piedāvāts atrisināt jautājumu, abpusēji vienojoties par zaudējumu atmaksas kārtību. Tomēr, ja vainīgā puse atsakās labprātīgi atlīdzināt parādu, tad tiek izmantotas citas līdzekļu atgūšanas metodes un Garantijas fonda līdzekļi tiek atgūti tiesas ceļā vai ar tiesu izpildītāju starpniecību. Tas neapšaubāmi palielina nodarīto zaudējumu apmēru ar administrēšanas vai tiesas izmaksas izdevumiem, skaidro LTAB valdes priekšsēdētājs.

Parādu piedziņa notiek ne tikai par tikko notikušām avārijām, bet arī par daudzus gadus atpakaļ neapdrošināto izraisītajiem negadījumiem, atgūstot līdzekļus pat par 1997.gadā veiktajām izmaksām, un pēdējos gados LTAB ir dažādojis naudas līdzekļu atgūšanas metodes, izmantojot šajā procesā ne tikai iekšējos resursus.

Ir arī situācijas, kad nepastāv iespējas pieprasīt atlīdzināt nodarītos zaudējumus, jo OCTA likumā ir noteikti gadījumi, kad zaudējumi regresa kārtībā nav atgūstami, tādējādi nav iespējams atgūt pilnībā visus izmaksātos līdzekļus. Tomēr, lai atgūšanas process būtu efektīvs, šobrīd LTAB pielieto visus iespējamos zaudējumu piedziņas veidus. Ar Garantijas fonda līdzekļu piedziņu nodarbojas gan pats birojs, gan apdrošināšanas sabiedrības un parādu piedziņas kompānijas, kā arī zvērināto tiesu izpildītāji. Tāpat veiksmīgi tiek turpināta pirms dažiem gadiem uzsāktā regresa lietu cedēšanu jeb parādu pārdošana, skaidro J.Stengrevics.

2014.gadā Garantijas fondā izdevies atgūt 1,304 miljonus. No atgūtās summas 62.25% CSNg izraisītāji ir atlīdzinājuši labprātīgi, tajā skaitā, slēdzot vienošanās par līdzekļu atmaksu noteiktā kārtībā ilgstošākā laika periodā, 4,23% gadījumos zaudējumi ir atgūti ar zvērināto tiesu izpildītāju palīdzību, bet 1,12% gadījumos lietas cedētas.

Piedzenot līdzekļus no neapdrošināto transportlīdzekļu īpašniekiem vai vadītājiem, nereti nākas sastapties ar maldīgu uzskatu, ka Garantijas fonda līdzekļu piedziņa tiek attiecināta tikai uz neseniem ceļu satiksmes negadījumiem. Tomēr ikvienam autoīpašniekam, kas bez OCTA piedalās satiksmē un izraisa CSNg, zaudējumi, kas nodarīti citām personām, jebkurā gadījumā būs jāatlīdzina no savas kabatas. Un tas, vai būs jāmaksā tikai nodarīto zaudējumu pamatsumma un izdevumi par atlīdzību lietas administrēšanu vai arī vēl piedziņas un tiesu izdevumi, paliek paša cilvēka ziņā, ir pārliecināts J.Stengrevics.

Jaunākais izdevums