Pazīmes, kas kredītiestādēm ļaus atpazīt aizdomīgus darījumus

2017. gada 27. septembris plkst. 12:10
Sadaļa: Bankas
Dalies ar šo rakstu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) apstiprinājusi ieteikumus kredītiestādēm aizdomīgu darījumu pazīmju konstatēšanai, lai veicinātu kredītiestāžu spēju konstatēt aizdomīgus darījumus, tādējādi palīdzot cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, informē FKTK Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Agnese Līcīte.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) likums nosaka, ka par aizdomīgu tiek uzskatīts tāds darījums, kas rada aizdomas, ka tajā iesaistītie līdzekļi ir tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā vai saistīti ar terorisma finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumu. Tomēr tā kā NILLTFN likumā sniegtā aizdomīgā darījuma definīcija ir vispārīga, un citi normatīvie akti nesniedz sīkāku skaidrojumu vai konkrētas pazīmes aizdomīgu darījumu konstatēšanai, FKTK izstrādāja Ieteikumus kredītiestādēm aizdomīgu darījumu pazīmju konstatēšanai.

Šo ieteikumu mērķis ir veicināt aizdomīgu darījumu konstatēšanu kredītiestādēs, tajos ietvertas pazīmes, kas var liecināt par aizdomīgu darījumu. Pazīmes veidotas, lai kalpotu kā praktisks rīks kredītiestādēm, veicot klientu darījumu uzraudzību.

Dažas no aizdomīga darījuma pazīmēm:

- Klients vai tā pārstāvis nespēj paskaidrot personiskās vai saimnieciskās darbības būtību.

- Klients nevēlas vai atsakās sniegt identifikācijai nepieciešamo informāciju, sniedz to nepietiekamā apjomā vai sniedz nepatiesu informāciju, kas ir grūti un dārgi pārbaudāma.

- Rodas aizdomas par klienta, tā pārstāvja vai patiesā labuma guvēja identifikācijas datu patiesumu, tostarp par dokumentu viltošanu.

- Nav iespējams sazināties ar klientu pēc viņa norādītajiem rekvizītiem (piemēram, juridiskajā, faktiskajā vai korespondences adresē, pa norādīto tālruņa numuru, e-pastu).

- Klientam ir saimnieciskās darbības vajadzībām neatbilstoši liels kontu vai maksājumu karšu skaitsKlients nervozē bez acīmredzama iemesla, vai tiek novērota klientam netipiska uzvedība.

- Pēc tam kad kredītiestāde ir pieprasījusi klientam iesniegt darījumu pamatojošus dokumentus, klients atceļ plānoto darījumu.

- Publiski pieejamā informācija par klientu, tā patieso labuma guvēju, pilnvaroto personu, darījumu partneriem, klienta vai tā patiesā labuma guvēja saimniecisko vai personisko darbību ir pretrunā ar klienta sniegto informāciju.

- Kredītiestādei zināmais klienta finansiālais stāvoklis ir nesamērīgs ar šā klienta darījuma vai vairāku nepārprotami savstarpēji saistītu darījumu apjomu.

- Rodas aizdomas, ka darījums tiek veikts citas personas interesēs, kuras identitāte netiek atklātaKlienta, kas ir rezidents – juridiska persona, kontā nav maksājumu, kas liecinātu par uzņēmuma reālu pastāvēšanu (piemēram, maksājumi par telpu nomu, komunālie maksājumi, maksājumi valsts budžetā).

- Vairāku klientu, kuriem nav acīmredzamas saistības, kontus pārvalda viena un tā pati pilnvarotā persona.

- Klients lūdz izsniegt attālinātās konta pārvaldīšanas ierīci trešajai personai, kurai nav acīmredzamas saistības ar klientu (piemēram, nav radinieks, ģimenes loceklis, advokāts, klienta pilnvarota persona).

Visi ieteikumi izlasāmi FKTK mājas lapā.

Dalies ar šo rakstu

Populārākās ziņas

Nepalaid garām