Plāno atvieglot PVN noteikumus maziem un vidējiem uzņēmumiem 

#Priekšlikums paredz ieviest jaunu sistēmu, kas atvieglotu PVN uzskaiti un deklarēšanas pienākumus.

Zane Atlāce - Bistere, 24.01.2018

Foto: freeimages.com

Eiropas Komisija Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē Briselē informējusi par diviem jauniem priekšlikumiem pievienotās vērtības nodokļa (PVN) jomā, kas attiecas uz vienkāršošanas pasākumiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un PVN likmju regulējuma atjaunināšanu, informē Finanšu ministrijā.

«Pašreizējo Eiropas Savienības PVN sistēmu ir nepieciešams modernizēt, lai risinātu aktuālās problēmas, īpaši mazinātu krāpniecības iespējas un vienkāršotu prasības uzņēmējiem. Mums ir jābūt gataviem nākotnes izaicinājumiem, tāpēc pozitīvi vērtējam pasākumus, kas veicina labvēlīgus nosacījumus uzņēmējdarbības vides attīstībai un tuvina mūs vienotas Eiropas Savienības PVN zonas nostiprināšanai,» uzsver finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola.

Minētie Eiropas Komisijas priekšlikumi ir daļa no 2016. gada 7. aprīlī publicētā PVN rīcības plānā noteiktajiem virzieniem pakāpeniskai pārejai uz ES galīgo PVN sistēmu. Plānots, ka minētajos priekšlikumos ietvertie pasākumi veicinās MVU izaugsmi un atvieglos to iespējas nodarboties ar pārrobežu darījumiem, kā arī uzlabos un modernizēs PVN likmju regulējumu.

Priekšlikums, kas attiecas uz vienkāršošanas pasākumu ieviešanu MVU, paredz ieviest jaunu sistēmu, kas dotu MVU iespējas izmantot vienkāršākus PVN noteikumus, atvieglotu PVN uzskaiti un deklarēšanas pienākumus. Eiropas Komisija uzskata, ka šis priekšlikums nodrošinās MVU ievērojamu izdevumu samazinājumu.

Savukārt PVN likmju regulējuma priekšlikums paredz dalībvalstīm sniegt brīvāku iespēju noteikt un piemērot samazinātās PVN likmes. Tajā pašā laikā Eiropas Komisija ierosina arī noteikt sarakstu ar precēm, kurām nevar piemērot samazinātās PVN likmes, kā arī ieviest noteikumu, kas ierobežotu samazināto PVN likmju daudzumu, lai nerastos zaudējumi dalībvalstu budžetiem.

Prezentētos priekšlikumus vēl skatīs ES Padomes darba grupa.

Jaunākais izdevums