Putniņš: Inovāciju mugurkauls Latvijas finanšu sektorā būs komercbankas

2017. gada 21. decembris plkst. 15:46
Autors: Žanete Hāka
Sadaļa: Bankas
Dalies ar šo rakstu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) nākamajam gadam noteikusi šādus prioritāros darbības virzienus – efektīvi pārvaldītas uz attīstību vērstas organizācijas veidošana un regulējuma un attīstības komponentes līdzsvarošana uzraudzības pieejā, veicinot inovatīvu finanšu pakalpojumu vidi, norāda FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš.

FKTK vadītājs, vērtējot 2017. gadā paveikto un iezīmējot turpmākos darbus, stāsta: «Iepriekš liels darba uzsvars sektorā ir bijis uz to, lai mūsu finanšu institūcijas strādātu augstākā atbilstības līmenī un saskanīgi ar starptautisko labāko praksi. Tagad ir sācies jauns posms, jo patiesi daudz ir paveikts, un pozitīvi vērtējams tieši komercbanku veikums – ieviešot jaunas kontroles sistēmas, uzlabojot gan transakciju, gan klientu bāzes kvalitātes prasības. Ir pamatotas cerības, ka šis iesāktais darbs tikpat sekmīgi turpināsies. Mūsu kā sektora uzrauga svarīgākais uzdevums turpmāk būs nodrošināt attīstības, jaunu ideju un regulējuma līdzsvaru, tā lai uzraudzība veicinātu inovatīvu, efektīvu, un, protams, arī drošu un klientiem noderīgu finanšu pakalpojumu rašanos. Domāju, ka inovāciju mugurkauls Latvijas finanšu sektorā būs tā spēcīgākie dalībnieki – Latvijas komercbankas.»

FKTK padome ir apstiprinājusi FKTK budžetu nākamajam gadam,ņemot vērā gan minētos prioritāros virzienus, gan FKTK augušos pienākumus Eiropas Banku savienības vienotā uzraudzības mehānisma un vienotā noregulējuma mehānisma ietvaros, gan arī nepieciešamību stiprināt tās FKTK funkcijas, kas saistītas ar finanšu nozares dalībnieku darbības atbilstības līmeņa paaugstināšanu noteiktajām regulatīvajām prasībām, kā arī investīciju nepieciešamību FKTK kā organizācijas darbības procesu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanai.

Nākamā gada FKTK budžetā tiek plānoti ieņēmumi 12.17 miljonu eiro apmērā no tirgus dalībnieku maksājumiem un izdevumi 11.99 miljonu eiro apmērā. Salīdzinot ar 2017. gada budžetu, nākamā gada FKTK budžetā plānotais izdevumu pieaugums ir 10% apmērā.

FKTK padome ir apstiprinājusi budžetu 2018. gadam, nosakot arī uzraugāmo tirgus dalībnieku maksājumus FKTK darbības nodrošināšanai.

FKTK darbība tiek finansēta vienīgi no tirgus dalībnieku maksājumiem, kas tiek noteikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ievērojot katra tirgus dalībnieku segmenta uzraudzībai patērētos resursus un izvērtējot to spēju segt šo resursu izmaksas. Tādējādi 78% no FKTK 2018. gada budžeta tiks segti no visām monetārajām finanšu iestādēm kopā, bet pamatā 75% budžeta sedz komercbankas, vēl 14% – no apdrošināšanas tirgus dalībniekiem un 8% – no finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem un privāto pensiju fondu pārvaldniekiem.

Dalies ar šo rakstu