Bankas

Rietumu banka pērn nopelnījusi 33,5 miljonus eiro; turpinās pielāgoties izmaiņām tirgū

Dienas Bizness, 04.04.2018

Foto: Edijs Pālens/LETA

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

2017. gadā Rietumu Bankas koncerns turpināja darbību, un tā neto peļņa pēc nodokļiem bija 33,5 miljoni eiro, liecina bankas gada pārskats.

Koncerna ieņēmumu struktūra ir diversificēta procentu un komisijas ienākumos, un par spīti zemajām procentu likmēm koncerns turpināja efektīvu darbību, sasniedzot izmaksu un ienākumu rādītāju 61.1% un pamatdarbības ienākumus uz vienu darbinieku 128 tūkstošu eiro apmērā.

Koncerna peļņa pēc nodokļiem, kas attiecināma uz bankas akcionāriem, 2017. gadā bija 32 miljoni eiro (2016. gadā: 80 miljoni eiro).

Koncerna kapitāla atdeves rādītājs pēc nodokļu nomaksas ir 6,89% (2016. gadā: 17,32%) un aktīvu atdeves rādītājs pēc nodokļu nomaksas ir 1% (2016. gadā: 2,3%). Koncerna pamatdarbības ienākumi ir 137 miljoni eiro (2016. gadā: 181 miljons eiro).

Neto komisijas naudas ienākumi veidoja 34,6 miljonus eiro (2016. gadā: 41,1 miljoni eiro).

Koncerna izdevumu un ienākumu attiecība gadā, kas beidzās 2017. gada 31. decembrī, bija 61% (2016. gadā: 33%).

2017. gada 31. decembrī koncerna aktīvu kopsumma bija 3,01 miljards eiro. Tas ir 13.4% samazinājums salīdzinājumā ar 2016. gadu. Koncerns ievēro konservatīvu pieeju aktīvu sadalījumam un aptuveni 62% no koncerna aktīviem ir ieguldīti likviditātes pārvaldīšanas portfeļos.

Savukārt 19% no tiem ir ieguldīti īstermiņa naudas tirgū, galvenokārt Eiropas bankās. Izvietoto naudas līdzekļu termiņš ir robežās līdz 7 dienām. Atlikušie 81% tiek ieguldīti lielo un stabilo finansu iestāžu instrumentos.

2017. gada 31. decembrī līdz termiņa beigām turēto aktīvu portfelis bija 278 miljoni eiro, salīdzinājumā ar 320 miljoniem eiro 2016. gada beigās. Parādzīmju portfelis ir galvenokārt ieguldīts komercsabiedrību parāda vērtspapīros ar investīciju pakāpi.

Kredīti un debitoru parādi veido aptuveni 28% no kopējiem bankas aktīviem. 2017. gadā koncerns turpināja koncentrēties uz tirdzniecības, līzinga un patēriņa finansēšanu. Ņemot vērā nenoteiktību reģionālajā vidē, banka ir samazinājusi komerckredītu izsniegšanu NVS valstīs.

Papildus tam Koncerns ir strādājis pie kredītriska koncentrācijas samazināšanas lielos kreditēšanas projektos. Šī darba rezultātā kredītportfelis ir diversificēts un ietver lielu daudzumu vidēja izmēra kredītu, nevis mazu skaitu lielāku kredītu. Saskaņā ar koncerna politiku kredīti un debitoru parādi ir samazinājušies līdz 832 miljoniem eiro salīdzinājumā ar 2016. gada atlikumu – 1,045 miljardiem eiro. Komerckredītu portfelis veido aptuveni 89% no kopējā bankas kredītu apjoma jeb 917 miljonus eiro ar vidējo efektīvo procentu likmi 2017. gadā 5,1%.

Lielākie komerckredītu tirgi ir Latvija, Krievija un Baltkrievija, bet lielākās komerckredītu portfelī pārstāvētās nozares ir nekustamo īpašumu apsaimniekošana, finanšu pakalpojumi un transporta pakalpojumi.

Otrā lielākā kredītu kategorija ir maržinālie kredīti klientiem pret likvīdu vērtspapīru ķīlu, kas veido aptuveni 5.5% no kopējā kredītportfeļa. Šo kredītu vidējā procentu likme 2017. gadā bija 2.8%. Koncerns koncentrēsies uz kreditēšanas attīstīšanu pieminētajās jomās. Ņemot vērā NVS valstu reģionam raksturīgos riskus, koncerns plāno pārcelt kredītportfeli uz Latviju un citiem reģioniem, piemēram, Baltijas valstīm un ES dalībvalstīm (piemēram, Īriju, Apvienoto Karalisti un citas).