Jaunākais izdevums

Ātrie aizdevēji centīsies ieņemt jaunas nišas

Šā gada 1. jūlijā stāsies spēkā nozīmīgas izmaiņas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (PTAL), kas nosaka maksimālās procentu likmes griestus, kā arī reklāmas ierobežojumi aizdevējiem. Mainoties likmēm, nozīmīgs skaits aizņēmēju, kas līdz šim kvalificējās aizdevumam, vairs to nevarēs saņemt, un līdzšinējo 30% vietā aizdevumam kvalificēsies tikai 7-10% no saņemtajiem pieteikumiem, intervijā min AS 4finance izpilddirektors Gvido Endlers, kurš paredz, ka, visticamāk, situācija tirgū pēc grozījumu stāšanās spēkā novedīs pie tā, ka bankas un nebanku aizdevēji piedāvās līdzīgus produktus un konkurence saasināsies.

Kā jaunie likumdošanas grozījumi ir ietekmējuši uzņēmuma darbību, un kā pakalpojums mainījies kopš gada sākuma?

2019.gada 1.janvārī stājās spēkā izmaiņas, kas nosaka - kredīta maksimālā summa, ja tas tiek atdots vienā maksājumā, ir puse no valstī noteiktās minimālās algas jeb 215 eiro (iepriekš tie bija 425 eiro). Tāpat grozījumi paredz, ka šādam aizdevumam ir ierobežots arī pagarinājumu skaits līdz divām reizēm. Jāatzīmē, ka jaunie nosacījumi attiecas arī uz aizdevumiem, par kuriem līgums noslēgts pērn, kad spēkā bija vēl iepriekšējais regulējums. Jau dažas dienas pirms likuma stāšanās spēkā ieviesām šos nosacījumus, lai pavērotu, kā šī sistēma darbojas. Pusotra mēneša laikā, kamēr piedāvājām pakalpojumu saskaņā ar jaunajiem nosacījumiem, saņēmām ārkārtīgi daudz neapmierinātu klientu e-pastu un zvanu ar sūdzībām par jauno produktu.

Jāpiebilst, ka šāda veida maksimālās summas ierobežojums nav pilnīgi nevienā valstī, kurā mēs strādājam, un nav saprotams, ko likumdevējs ar šiem grozījumiem ir vēlējies panākt. Statistika liecina, ka kavētāju īpatsvars kopējā aizdevumu portfelī ir salīdzinoši zems, un 87% no visiem klientiem savu aizņēmumu atmaksā laikā. No tiem klientiem, kas kavē, 90% aizdevumu atmaksā līdz 30. kavējuma dienai, bet līdz 90.dienai aizdevumu ir atmaksājuši 95% kavētāju. Savukārt atlikušajos 5% ietilpst personas, kas nevar samaksāt vai to negrib darīt, aizņēmēji, kam notiek maksātnespējas process, vai krāpniecības upuri, lai gan šādu personu ir ļoti maz. Ir skaidrs, ka mēs nekādā mērā neesam ieinteresēti izsniegt aizdevumus personām, par kurām pastāv bažas, ka tās varētu neatdot aizņēmumu. Atšķirībā no bankām, mēs tādā gadījumā riskējam nevis ar noguldītāju naudu, bet ar akcionāru un paša uzņēmuma līdzekļiem.

1.janvārī stājās spēkā vēl vieni likumdošanas grozījumi, kas nosaka - par klientiem, kuri vēlas aizņemties, sākot no 100 eiro, jāpieprasa informācija no VSAA vai VID, kas apliecina personas ienākumus. Mēs pildām šīs prasības, un maksātspējas vērtēšana mums vienmēr ir bijusi nozīmīgs aspekts. Mūsu kompānija vērtē arī tos klientus, kuru aizdevums ir līdz 100 eiro, paļaujoties uz viņu sniegto informāciju, piemēram, konta pārskatu. Protams, jaunie grozījumi ir prasījuši ievērojamas investīcijas gan biznesa procesos, gan IT sistēmu pielāgošanai jaunā regulējuma prasībām.

Minējāt, ka klienti izteica neapmierinātību par jauno aizdevumu izsniegšanas kārtību – kā risinājāt šo jautājumu?

Nācās domāt, kā pielāgot pakalpojumu tam, ko klients vēlas saņemt ar regulējuma prasībām. Rezultātā veicām lielas izmaiņas mūsu piedāvājumā. Jaunie produkti paredz izmaiņas trijos virzienos - palielināts klientiem pieejamā kredīta limits no 215 eiro līdz 500 eiro, samazināta kredīta procentu likme no 8,8% mēnesī līdz 7,5% mēnesī, un klientam ieviests jauns atmaksas veids – produkta koncepcija paredz pilnībā atteikties no pagarināšanas maksas, ieviests minimālais mēneša maksājums ar pakāpenisku pamatsummas atmaksu. Tas nozīmē, ka klientam vispār nav jāpagarina aizdevums, bet ir iespēja veikt minimālo mēneša maksājumu, kas sastāv gan no pamatsummas, gan procentiem. Klients var aizņemties uz mēnesi un atmaksāt to divos veidos – uzreiz visu summu vai arī pakāpeniski, veicot vismaz minimālo maksājumu - 20 eiro mēnesī.

Šobrīd, līdz 1.jūlijam, uzņēmumi ir pielāgojuši šos produktus un joprojām izsniedz summas no 50 līdz 500 eiro. Jāatgādina, ka bankas aizdevumus līdz 500 eiro nepiedāvā vispār. Visticamāk, situācija tirgū pēc grozījumu stāšanās spēkā novedīs pie tā, ka bankas un nebanku aizdevēji piedāvās līdzīgus produktus un konkurence saasināsies.

Cik liels šobrīd ir atteikumu īpatsvars?

No 100 pieteikumiem izsniedzam aizdevumu aptuveni 30 klientiem, tādējādi aptuveni 70% nekvalificējas mūsu prasībām, kas vērstas uz klientu maksātspējas vērtēšanu.

Pēc kādiem kritērijiem izvērtējat klientus, un kādi patlaban ir galvenie atteikumu iemesli?

Maksātspējas vērtēšanas process nav radies vienā dienā – neskatāmies uz klientu kategorijās, vai viņš ir melns vai balts, nepārtraukti uzlabojam vērtēšanas modeļus, lai pēc iespējas precīzāk varētu pateikt, vai klients kredītu atmaksās. Ja agrāk mums bija 3000 kritēriju, kurus izvērtējām, tad tagad jau tie ir virs 4,5 tūkstošiem kritēriju.

Klientu vērtēšanai mēs izmantojam ļoti sarežģītu skoringa metodi. Tajā ietilpst klienta kredītvēstures pārbaude, dati no kredītinformācijas birojiem, līdzšinējais sadarbības vērtējums ar mūsu kompāniju, aizņēmēja vecums un citi faktori. Var teikt, ka tā ir sava veida punktu piešķiršanas sistēma pēc ārkārtīgi daudzām kategorijām - katram klientam, ņemot vērā daudzus kritērijus, tiek piešķirts noteikts punktu skaits, un, ja viņš nesasniedz konkrētu līmeni, tad aizdevumu saņemt nevar. Šis vērtēšanas modelis, ko ieviesām jau pirms kāda laika, aizdevumu atmaksas statistikā uzrāda labus rezultātus.

Kas gaidāms 1.jūlijā?

1. jūlijā stāsies spēkā nozīmīgas izmaiņas, kas nosaka maksimālās procentu likmes griestus (0,07% dienā jeb 25% gadā). Tirgu tas ietekmēs tādā veidā, ka nozīmīgs skaits aizņēmēju, kas līdz šim kvalificējās aizdevumam, vairs to nevarēs saņemt, un lēšam, ka līdzšinējo 30% vietā aizdevumam kvalificēsies tikai 7-10%.

Tāpat šajā datumā stāsies spēkā patēriņa kreditēšanas pakalpojumu reklāmas ierobežojumi, kas izraisījuši ārkārtīgi lielas diskusijas. Arī PTAC teicis, ka reklāmas ierobežojumu regulējums ir grūti realizējams reālajā tirgus situācijā, jo regulējumā ir iekļauti vairāki jēdzieni, ko var interpretēt dažādi. Latvijas Raidorganizāciju asociācijas un Reklāmas asociācijas pārstāvji komentējuši, ka esošā PTAL redakcija attiecībā uz patēriņa kreditēšanas reklāmas ierobežojumiem radīs situāciju, kad vietējiem medijiem tiks atņemti aptuveni 15 miljoni eiro, kas, visdrīzāk, bija paredzēti kvalitatīva satura radīšanai. Rezultātā šie līdzekļi varētu aizplūst prom no Latvijā reģistrētiem medijiem, nostādot tos konkurētnespējīgā statusā pret medijiem, kas nav pakļauti Latvijas jurisdikcijai, piemēram, Youtube, Facebook un citiem. Uzskatām, ka kopumā reklāmas ierobežojumi ir nepieciešami, un grozījumu izstrādes gaitā 4finance un LAFPA nāca klajā ar saviem priekšlikumiem, balstoties uz reālo tirgus situāciju, taču diemžēl tos neņēma vērā. Beigās deputāti konstatēja, ka, vēloties aizliegt ātro kredītu reklāmas, viņi ir aizlieguši reklāmas visai kreditēšanas jomai, taču piekrītam, ka reklāmas ierobežojumiem jāattiecas uz visiem finanšu tirgus dalībniekiem vienādi, jo neredzam atšķirību, vai pakalpojumu sniedz mūsu nozare vai kāds cits, esam atvērti kvalitatīvam dialogam, bet neesam gatavi samierināties ar nebanku sektora diskrimināciju.

Kā tirgu ietekmēs procentu likmes ierobežojumi?

Izmaiņas PTAL panāks to, ka Latvijā būs vislētākie kredīti Eiropā, bet ir skaidrs, ka nebūs neviena uzņēmuma, kas gatavs aizdevumus ar šādu likmi izsniegt. Galvenokārt tas saistīts ar izdevumiem par maksātspējas vērtēšanu, IT un finansējuma piesaistes izmaksām – mēs finansējumu piesaistām starptautiskajos tirgos, un mums par šo naudu jāmaksā procenti. Saskaitot kopā visas izmaksas, tās nav ne tuvu tādas, lai mēs spētu strādāt ar šādu procentu likmi, tāpēc uzskatām, ka licencēts un kontrolēts patēriņa kreditēšanas laiks pēc 1.jūlija Latvijā, visticamāk, būs beidzies. Līdz šim, uz mēnesi aizņemoties 100 eiro, patērētājam procentu maksājums bija 7,5 eiro, bet pēc 1.jūlija tie būs 2 eiro. Minēšu elementāru piemēru – maksātspējas vērtēšanas procesa ietvaros mēs pārbaudām klientu iedzīvotāju reģistra datu bāzē, ko uztur PLMP. Par katru šādu pārbaudi - vienalga, vai pārbaudām vienu klientu vai 100 tūkstošus klientu, neatkarīgi no klientu skaita, - maksājam 2 eiro par klientu. Taču jāmaksā arī par citu datu bāzu izmantošanu, izdevumos ietilpst finansējuma izmaksas, darbinieku algas, telpu izmaksas. Rezultātā šis procentu ierobežojums liek mums samazināt izmaksas attiecībā uz maksātspējas procesu vērtēšanu, ko mēs negribēsim darīt, jo uzņēmējdarbības princips ir peļņas gūšana, un mēs neesam ieinteresēti izsniegt naudu klientiem, par kuriem pastāv risks, ka viņi neatmaksās aizņēmumu.

Vai gaidāms, ka nebanku aizdevēji piedāvās arī jaunus pakalpojumus?

Jau tagad redzams, ka tirgū ir aptuveni 60 uzņēmumi, kas nodarbojas ar patēriņa kreditēšanu, un vairākas kompānijas Latvijā vairs neizsniedz kredītus, gaidot dienu, kad stāsies spēkā jaunie grozījumi. Savukārt tie, kas neaizies, biznesa saglabāšanas nolūkā centīsies ieņemt jaunas nišas un savus produktus pielāgot tādiem pakalpojumiem, kādus piedāvā tradicionālās bankas. Var prognozēt, ka tiks piedāvātas norēķinu kartes un kredītkartes ar vai bez IBAN kontiem.

Pēc 1.jūlija līdzšinējā darbības koncepcija ievērojami mainīsies, un, visticamāk, tiks piedāvātas summas virs 500 eiro, kā rezultātā klientam nāksies aizņemties lielākas summas uz garākiem termiņiem, un attiecīgi procentos viņš samaksās vairāk. Minēšu piemēru - cilvēks vēlas iegādāties ledusskapi, kas maksā 400 eiro, viņam pašam ir jau 200 eiro, bet vēl 200 eiro pietrūkst, ko līdz šim viņš līdz algas datumam pēc nepilna mēneša varēja aizņemties pie nebanku kreditētājiem. Tagad viņam nāksies aizņemties 500 eiro un attiecīgi procentos maksāt vairāk par šo aizņēmumu. Tādējādi viņš pārmaksās daudzas reizes vairāk nekā, aizņemoties nepieciešamo summu. Patlaban tieši summas 100 un 200 eiro apmērā ir vispieprasītākās, taču pēc 1.jūlija tās vairs nebūs pieejamas.

Tirgū strādā gan lielāki aizdevēji, kas strādā vairākās pasaules valstīs, gan mazāki, kuri piedāvā aizdevumus Latvijas tirgum. Visticamāk, ierobežojumi visvairāk ietekmēs tieši mazās kompānijas, tādējādi arī samazinot konkurenci tirgū.

Vieta tirgū tukša parasti nepaliek – vai šo mazo aizdevumu tirgū nesarosīsies nelegālie aizdevēji?

Bankas tos iedzīvotājus, kuru ienākumi ir zem 500 eiro, nekreditē, taču, kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati, šādu iedzīvotāju Latvijā kopumā ir virs 250 tūkstošiem, tādēļ rodas jautājums, kur viņi saņems aizdevumu? Jau 2016.gadā parādījās virkne nelegālo tirgus spēlētāju, un arī tagad šāda aktivitāte ir novērojama.

Taisnība, ka tirgus daļa nepaliks tukša un nepieciešamība pēc nelieliem īstermiņa aizdevumiem nekur nepazudīs, tādēļ šie klienti, visdrīzāk, meklēs citas iespējas. Taču jāatceras, ka nelegālos aizdevējus neviens neregulē un tie var piemērot jebkādas prasības saviem parādniekiem, neievērojot arī patērētāju tiesības.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Īstermiņa aizdevumi ir Latvijas kredītu nozares neatņemama daļa jau vairāk nekā desmit gadu, taču 2019. gads ātrajiem kreditoriem ir īstā robežšķirtne. Tieši šogad spēkā stājās vērienīgie nozares ierobežojumi, un izmaiņas likumdošanā ir radījušas lielas izmaiņas arī kredītu pakalpojumu tirgū. Lasi šajā rakstā par to, vai ātrie kredīti būs pieejami Latvijā arī turpmāk, un kā norisināsies aizņemšanās īstermiņā!

Ātrie kredīti Latvijā: kas mainās un kas paliek?

2019. gada sākumā nebanku nozares pārstāvji bija ļoti piesardzīgi, vērtējot turpmāko ātro kredītu likteni. Tika lēsts, ka klasiskā izpratnē aizņemšanās īstermiņā paliek pagātnē, taču, gadam tuvojoties noslēgumam, var secināt, ka:

- ātrie kredīti vēl joprojām ir pieejami aizņēmējiem ar atbilstošu maksātspēju;

- nebanku aizdevumi īstermiņa vajadzībām tāpat kā iepriekš ir pieejami tiešsaistē, un aizdevuma noformēšanai nav vajadzīga ne klienta personīgā klātbūtne, ne dokumenti papīra formātā;

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Kredīts internetā pēdējos gados ir ieguvis lielu popularitāti sabiedrības vidū. Kāpēc? Atbilde patiesībā uz šo jautājumu ir vienkārša - kredīts internetā sniedz ļoti daudz ieguvumu, jo to iespējams saņemt dažās minūtēs, neizejot no mājas. Svarīgs aspekts, izlemjot par labu aizdevumam, ir spēt labi orientēties kredītu piedāvājumos un izvēlēties katrā situācijā visizdevīgāko aizdevumu. Pretējā gadījumā kredīts internetā nesniegs tik daudz ieguvumu, kā varbūt gribētos.

Pirmkārt, izvēloties aizdevumu, ir jāsaprot, kāds būs naudas tērēšanas mērķis, t.i., iemesls kredīta nepieciešamībai, lai izprastu to, cik daudz naudas vajadzīgs. Iemesli, kāpēc cilvēki aizņemas kredītus internetā, mēdz būt ļoti dažādi. Citi vēlas iegādāties jaunu sadzīves tehniku, jo vecā pēkšņi ir saplīsusi, kāds cits varbūt dodas neplānotā vizītē pie ārsta, kur nepieciešami papildus līdzekļi, bet varbūt kādam citam pietrūkst nedaudz naudas līdz algai. Atkarībā no mērķa ir jāsaprot, kāda naudas summa patiešām ir nepieciešama. Kad tas ir zināms, ir svarīgi izvēlēties termiņu, kādā spēsi izvēlēto summu atmaksāt. Iesakām izvēlēties pēc iespējas īsāku atmaksas termiņu, jo tādā veidā būs mazāka kredīta pārmaksa, kas noteikti ir svarīgs priekšnoteikums, izvēloties kredītus internetā. Lielāka aizdevuma summa var radīt grūtības atmaksāt to norādītajā laikā. Jo lielāka aizņemtā naudas summa, jo lielāka atbildība, tāpēc ir jāizvēlas tikai vajadzīgā naudas summa, lai tā vēlāk neradītu liekas problēmas.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Laikmetā, kad nauda ir tikai dažu klikšķu attālumā, jābrīdina: izmantojot aizdevumus, privātpersonām ir obligāti jāpieiet aizņēmumam ļoti piesardzīgi un atbildīgi. Lai gan ātrais kredīts var būt glābšanas riņķis nepieciešamības gadījumos, ir ļoti svarīgi saprast, ka tas ir saistīts ar finansiālām saistībām un iespējamām ilgtermiņa sekām. Šī raksta mērķis ir sniegt būtiskus padomus personām, kuras apsver iespēju aizlienēties, uzsverot apzināta lēmuma un atbildīgas aizņemšanās nozīmi.

Izpratne par nepieciešamību:

Pirms uzsākt aizdevuma saņemšanu un sameklēt aizdevēju, svarīgi ir kritiski izvērtēt jūsu vajadzības. Aizdevumus nevajadzētu uztvert kā gadījuma risinājumu ikdienas finanšu problēmām. Apsveriet, vai aizdevumi ir patiešām ļoti nepieciešami, varbūt tie ir izvēļu un kaprīžu kategorijā. Ja tas ir pēdējais, alternatīvu finanšu stratēģiju izpēte varētu būt saprātīgāka pieeja.

Pētīt un salīdzināt:

Visi aizdevumi nav vienādi, arī aizdevēji ir dažādi. Viņi piedāvā dažādus nosacījumus, procentu likmes un atmaksas struktūras. Veltiet laiku, lai izpētītu un salīdzinātu vairāku finanšu iestāžu priekšlikumus. Pievērsiet īpašu uzmanību gada procentu likmei, kas ietver gan procentu likmi, gan visas papildu maksas. Rūpīgs salīdzinājums nodrošina, ka aizņēmēji nodrošina visizdevīgākos nosacījumus, kas pielāgoti jūsu finansiālajiem apstākļiem.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Latvijā dibinātais finanšu pakalpojumu sniedzējs Wandoo Finance turpmākajos gados plāno strauju izaugsmi, jaunus tirgus un gatavojas obligāciju emisijai, kas, kā Dienas Biznesam stāsta uzņēmuma dibinātāja un īpašniece Iveta Brūvele un valdes priekšsēdētājs Krišjānis Znotiņš, būs ļoti pievilcīga potenciālajiem investoriem.

Kas ir Wandoo Finance, un kā nonācāt pie idejas par uzņēmuma radīšanu?

Iveta Brūvele: Līdz nonācu pie idejas par Wandoo dibināšanu 2016. gadā, pirms tam biju uzkrājusi plašu pieredzi finanšu jomā, strādājot kā banku un nebanku sektorā, tā arī vienā no Latvijā dibinātajām investīciju platformām. Man vienmēr ir bijusi vēlme radīt kaut ko savu, pārbaudīt savas spējas un idejas. Darīt lietas savā manierē un jomā, kuru ļoti labi pārzinu. Tā sanāca, ka nekur tālu no finanšu pakalpojumiem un kreditēšanas neaizgāju, un nu jau astoto gadu kopā ar Wandoo lielisko komandu attīstām šo biznesu.

Var teikt pa vecam – ātrie kredīti?

Iveta Brūvele: Ātrie kredīti gluži ne. Ne tādēļ, ka šim jēdzienam ir negatīva konotācija, bet primāri tādēļ, ka šāda nozare un produkti faktiski dabā vairs nepastāv. Vienīgais, kur mūsu biznesā parādās ātrie kredīti, ir mūsu spējā operatīvi izvērtēt savus klientus un ātri pieņemt lēmumu par aizdevuma izsniegšanu vai pieteikuma noraidīšanu. Bet citādi šāda veida kreditēšana teju visur ir stingri regulēta un ar būtiskiem procentu likmju ierobežojumiem. Mēs pēc produkta rakstura esam salīdzināms bizness ar tradicionālo banku biznesu. Lielākā atšķirība būs tajā, kā mēs piesaistām naudu biznesa izaugsmei, kāda ir mūsu riska apetīte un klientu profils un kā attīstām savas tehnoloģijas.

Komentāri

Pievienot komentāru
Eksperti

Alternatīvie finansētāji un bankas uzņēmumu finansēšanā kā partneri, nevis pretinieki

Juris Grišins, Capitalia vadītājs, 22.09.2023

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Vēsturiski ir iegājies, ja uzņēmējam ir nepieciešamība pēc naudas biznesa attīstībai, tas primāri vēršas pie savas bankas. Taču šodien finansējuma iespējas ir daudz plašākas, un ne velti citviet Eiropā un pasaulē banku izsniegtais finansējums pret alternatīvo finansētāju aizdevumu apjomiem uzņēmumiem ir liekams vienādos svaru kausos.

To ietekmē finansējuma pieejamības ātrums, regulatoru prasību izpilde un citi faktori, kas nosaka - kad piemērotāks ir banku un kad nebanku finansējums.

Izpratne par finansējuma piesaistes iespējām ārpus bankām lēnām, bet pieaug arī Latvijā. Arvien biežāk uzņēmumu vadītāji saprot, ka ir jāmāk labi orientēties arī banku finansējuma alternatīvās. Šāds alternatīvais finansējums sevī ietver, piemēram, obligāciju laidienus, ko ir izmantojuši tādi pašmāju uzņēmumi kā Storent, Elko Group, Eco Baltia, akciju pārdošanu biržā, kur kā piemēri minami Madara Cosmetics, Virši, Delfingroup, un alternatīvie aizdevumu sniedzēji, ko izmantojuši tādi uzņēmumi kā Pure Chocolate, Peruza, Gandrs un citi.

Komentāri

Pievienot komentāru
Eksperti

Dažas piezīmes par vēl vienu potenciāli veiksmīgu ieceri kreditēšanas bremzēšanai

Ivars Pommers, zvērinātu advokātu biroja Ellex Kļaviņš partneris, 11.10.2023

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Lai gan publiskajā dienaskārtībā arvien aktuāls jautājums par nepietiekamiem kreditēšanas apjomiem, vienlaicīgi uzsākta iniciatīva mainīt nodokļu režīmu (faktiski — palielināt šobrīd maksājamo nodokļu apjomu) Latvijas komercbankām, jo tām ir pārāk labi peļņas rezultāti. Tikmēr Saeimas Budžeta un finanšu komisija jau atbalstījusi grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas bankām liek uz pusi samazināt hipotekāro kredītu likmes (kredītiem līdz 250 tūkstošiem eiro).

Ārēji tas tiek pamatots ar samērīguma un taisnīguma principiem, bet neviļus rodas arī asociācijas ar Mihaila Bulgakova stāsta “Suņa sirds” galvenā varoņa slaveno frāzi: “Visu ņemt un sadalīt”. Vai šis nebūs kārtējais ar labiem nodomiem bruģētais ceļš uz elli?

Pieņemot jebkādu regulāciju, jāizvirza sasniedzamie mērķi. Ja mērķis ir papildināt 2024. gada budžetu, tad tas, protams, tiks sasniegts — pēc aptuvenām aplēsēm iegūtā summa varētu būt ap 140 miljonu eiro. Ja mērķis ir par vienu vai dažiem simtiem samazināt ikmēneša procentu maksājums (bet lielākiem kredītu ņēmējiem par dažiem tūkstošiem), tad arī tas varētu tikt sasniegts. Bet vai šie mērķi ir gana saprātīgi, ņemot vērā visus blakus efektus?

Komentāri

Pievienot komentāru
Eksperti

Jāmaina reklamēšanas, nevis kreditēšanas noteikumi

Edgars Surgofts, Bigbank Latvijas filiāles vadītājs, 11.01.2024

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

"Bigbank" pozīcija jautājumā, kas ļoti šķēlis Latvijas sabiedrību šī gada rudenī, proti, par uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas kārtības maiņu bankām un ārpusbanku kreditēšanas iestādēm, kā arī kredīta ņēmēju atbalsta pasākumiem, iespējams, kādam liksies paradoksāla, taču mēs atbalstām šos Saeimas un valdības lēmumus.

Kāpēc tā? Tāpēc, ka neparedzētu apstākļu dēļ, “Euribor” likmes izmaiņu dēļ, bankām kopumā bija radusies neparedzēti augsta peļņa.

Teiktais gan neattiecas uz “Bigbank”, mūsu peļņa ir apmēram pēdējās desmitgades vidējo rādītāju līmenī, esam arī bijuši vieni no pirmajiem tirgū, kas ir sākuši celt depozītu noguldījumu likmes un ilgstoši piedāvājot vienus no labākajiem noguldījuma nosacījumiem Latvijas tirgū. Tomēr, no “Bigbank” puses raugoties, mums nav nekas pretī dalīties šajā peļņā ar valsti un kredītu ņēmējiem. Sarūgtinājumu gan rada tas, kādā veidā valdība šīs normas ieviesa.

Mūsu kaimiņvalstīs jau sen bija zināms par šādiem nodomiem, šīs normas tika arī samērā ātri ieviestas un ir skaidrs arī tas, kur tiks izmantoti iegūtie līdzekļi. Latvijas valdība un Saeima ir diskutējusi par šo normu gandrīz pusgadu, tikušas izvirzītas vairākas dažādas un pilnīgi atšķirīgas versijas. Kopumā, manuprāt, tas perfekti ilustrē, cik neefektīvs ir valdības un Saeimas darbs. Otrs kritizējams šo lēmumu aspekts ir tas, ka kredītņēmēju atbalsta pasākumu rezultātā iegūtie ieņēmumi tiks dalīti visiem kredītu ņēmējiem neatkarīgi no mājsaimniecības ienākumiem un kredītu sloga. Ir acīmredzami, ka tas nav pareizi, atbalsts bija nepieciešams tikai tiem, kuri tiešām ir nonākuši grūtībās un nespēj veikt maksājumus, bet atlikušo naudu varēja novirzīt kādai no daudzajām sasāpējušajām problēmām, piemēram, demogrāfijas jautājumu risināšanai.

Komentāri

Pievienot komentāru
Bankas

Luminor sadarbībā ar Nordigen automatizē kredītu izskatīšanas procesu

Žanete Hāka, 21.11.2019

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Banka Luminor, turpinot savu procesu automatizāciju, izvērš sadarbību ar Nordigen, informē bankas pārstāvji.

Šīs sadarbības laikā izstrādātie risinājumi ļaus būtiski optimizēt kreditēšanas izvērtēšanas procesu. Automātiski analizējot konta izrakstus, tiks samazināts laiks, kas nepieciešams, lai izvērtētu privātpersonas kreditēšanas pieteikumu.

Luminor sadarbībā ar Nodigen ieviesta automātiska bankas kontu pārskatu analīze, līdz ar to banka spēs pieņemt ātrākus lēmumus par kredīta piešķiršanu. Pēdējā pusgada laikā Luminor saņēma vairāk nekā 55 000 dažādus finansējuma pieteikumus Baltijā, no kuriem piektajai daļai bija nepieciešama konta izrakstu analīze.

Procesa automatizācija attiecas uz visiem bankas izsniegtā finansējuma veidiem, kuros tiek vērtēts klienta konta izraksts – patēriņa, hipotekārajiem, kredītkartes kredītiem.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Mūsu dzīves ir piepildītas ar nebeidzamām kārdinājumu un iespēju jūrām, kurās mēs bieži atrodamies iekšējā cīņā ar to daļu no sevis, ko varētu nosaukt par "iekšējo kāmīti". Šis neapmierinātais grauzējs mūsu prātos nepārtraukti meklē vairāk — jaunāko tehnoloģiju, lielāku mājokli, augstāku stāvokli darbā. Šāda nebeidzama ilgošanās var viegli novirzīt mūsu uzmanību un enerģiju no pašreizējā brīža un tā, kas mums jau ir, tādējādi radot apburto loku, kurā mēs esam pastāvīgā neapmierinātības un meklējumu stāvoklī. Bet kā mēs varam apmācīt sevi atbrīvoties no šīs iekšējās balss, kas mudina mūs nepārtraukti gribēt vairāk un vairāk? Apzināšanās un mērķtiecīga pieeja savu vēlmju pārvaldīšanai var būt atslēga, kā panākt iekšējo mieru un apmierinātību ar to, kas mums jau ir. Izpētot dažādas stratēģijas, kā apmācīt un nomierināt savu iekšējo "kāmīti", mēs varam atklāt ceļu uz dzīvi, kas piepildīta ar lielāku apmierinātību, mazāk materiālām vajadzībām un dziļāku pateicību par ikdienas dzīves brīnumiem.

Atrodiet pamata cēloni

Pirmais solis, lai apturētu savu iekšējo "kāmīti", ir saprast, kāpēc tas vispār pastāv. Bieži vien mūsu vēlmes izriet no dziļākām emocionālām vajadzībām vai sabiedrības spiediena. Varbūt jūs meklējat atzinību, cenšaties turēt līdzi saviem vienaudžiem vai mēģināt aizpildīt emocionālu tukšumu? Pārdomājot šos jautājumus, tas var palīdzēt atklāt jūsu sajūtu pamatcēloņus.

Praktizējiet apzinātību un pateicību

Apzinātība māca mums dzīvot tagadnē un novērtēt to, kas mums pašlaik ir. Praktizējot apzinātību, jūs varat novērot savas domas un vēlmes, saprotot, ka tās ir īslaicīgas un nenosaka jūsu būtību. Pateicība iet roku rokā ar apzinātību. Sāciet rakstīt pateicības žurnālu un regulāri pierakstiet lietas, par kurām jūtaties pateicīgs. Šī prakse pārorientē jūsu uzmanību no tā, kas trūkst, uz jau esošo pārpilnību jūsu dzīvē.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Gada laikā finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmums "Nordigen" ir sācis sadarbību ar "SEB banku", "Privatbank" un "Luminor"; izaugsmi 2020. gadā veicinās Otrā maksājumu pakalpojumu direktīva.

"Baltija ir mūsu māju tirgus un tas ir svarīgs pamats tālākai izaugsmei. Mūsu galvenais fokuss šobrīd ir veiksmīga izaugsme Eiropā. Plānojam turpināt paplašināties Spānijā un aktivizēt Lielbritānijas tirgu. Saskaņā ar Otro maksājumu pakalpojumu direktīvu (PSD2) šā gada 14. septembrī Eiropā oficiāli visām bankām bija jāizveido atvērtais lietojumprogrammas risinājums (API), kas dotu banku klientiem lielāku brīvību savu konta vēsturi nodot jebkurai citai bankai, aizdevējam vai tehnoloģiju uzņēmumam. Šīs izmaiņas veicinās arī mūsu izaugsmi nākamajā gadā," paredz "Nordigen" līdzdibinātājs un izpilddirektors Rolands Mesters.

Novembrī kompānija izveidoja jaunu produktu – platformu "dash.nordigen.com", kur jebkura banka, aizdevējs vai finanšu tehnoloģiju kompānija var ērtā un automatizētā veidā piekļūt konta datu analītikas rīkiem. Platforma ir pieejama ļoti neilgu brīdi, bet jau pirmajās dienās tajā reģistrējās lietotāji no Eiropas, ASV un Jaunzēlandes. Platforma izveidota, lai ļautu jebkuram pakalpojumu sniedzējam (ne tikai finanšu sektorā) izmantot Otrās maksājumu pakalpojumu direktīvas sniegtās priekšrocības. "Starp platformas potenciālajiem lietotājiem redzam apdrošinātājus, telekomunikāciju uzņēmumus, kā arī nekustamo īpašumu tirgus pārstāvjus, kas var izstrādāt labākus risinājumus klientu pārvaldībai īres tirgū, izmantojot šo platformu," teic R. Mesters.

Komentāri

Pievienot komentāru
Eksperti

Līdz ar paaudzēm mainās aizņemšanās kultūra

Kerli Vares, Luminor bankas vadītāja Latvijā, 18.06.2024

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Latvijas sabiedrības apziņā sen un dziļi bija iespiedies teiciens “parāds nav brālis”. Priekšstats, ka aizņēmums drīzāk ir uzskatāms par kaut ko bīstamu, nevis daļu no mūsu ikdienas, cilvēkus ilgstoši atturēja uzņemties saistības.

Šis ir bijis viens no iemesliem, kas Latvijas sabiedrības saistību līmeni ir padarījis par vienu no zemākajiem Eiropā, – hipotekārās kreditēšanas apjoms Latvijā ir aptuveni 12% no IKP (vidēji Eiropā ap 36%) , arī kopējais saistību līmenis ir otrs zemākais Eiropā un divas reizes mazāks, nekā Lietuvā vai Igaunijā. Mūsu novērojumi liecina, ka jaunākas paaudzes cilvēkos minētais priekšstats izzūd, un ekonomikai augot, tas varētu veicināt kreditēšanu, kā arī valsts ekonomiku kopumā.

Interesanti, ka pie zema hipotekāro kredītu apjoma, Latvijas sabiedrībā ir salīdzinoši daudz cilvēku, kuriem pieder nekustamais īpašums. Ja eirozonā mājoklis pieder aptuveni divām trešdaļām mājsaimniecību (mājokļa īpašumtiesības bija gandrīz 39%, bet vēl 27% mājsaimniecību bija hipotēka vai aizdevums ), tad Latvijā savs mājoklis pieder vairāk nekā 80% mājsaimniecību. Lielākajai daļai – bez kredītsaistībām. Protams, runa pamatā ir par dzīvokļiem padomju laikos celtās sērijveida ēkās, ko piešķīra galvenokārt par velti un kas, piemēram, Rīgā nemainīgi veido vismaz pusi no visiem nekustamo īpašumu darījumiem, liecina platformas Cenubanka dati . Tas nozīmē, ka cilvēku rīcībā ir daudz novecojušu īpašumu, kuru vērtība krītas gadu no gada un par kuriem nākas maksāt salīdzinoši lielus rēķinus par apkuri un silto ūdeni.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Iespējams, šī krīze nav tāda, kā visi iedomājas

Jānis Goldbergs, 14.12.2022

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Viena no pēdējos gados straujāk augošajām kompānijām Austrumeiropā ir finanšu tehnoloģiju uzņēmums Eleving Group, kas darbojas 14 valstu tirgos trīs kontinentos un kuras galvenais birojs atrodas Rīgā.

Kā izdodas audzēt peļņas rādītājus par spīti pandēmijai un šā gada krīzei, Dienas Bizness jautāja Eleving Group valdes priekšsēdētājam Modestam Sudņum (Modestas Sudnius).

Jau pieejama informācija, ka esat viens no straujāk augošiem uzņēmumiem reģionā, esat gan Eiropas, gan citu kontinentu tirgos. Pastāstiet par Eleving Group, kas ir jūsu specializācija?

Eleving Group pirmsākumi meklējami Latvijā pirms nedaudz vairāk kā desmit gadiem, kad uzsākām lietotu automašīnu iegādes finansēšanu. Pamatideja bija palīdzēt cilvēkiem, kuriem nav iespējas saņemt kredītu bankā, kā arī veicināt tādu automašīnu iegādi, ko tradicionālās bankas nefinansē. Kā zinām, bankas labprātāk finansē jaunu automašīnu iegādi, tomēr ne visi tās var atļauties. Šo gadu laikā esam apguvuši daudzus pasaules tirgus un šobrīd pakalpojumus sniedzam ne vien Eiropā, bet arī tādās relatīvi eksotiskās valstīs kā Kenija, Uganda, Uzbekistāna u.c.

Komentāri

Pievienot komentāru