FKTK: Baltijas depozitārijā Nasdaq CSD SE pieļauts pārkāpums datu centrā notikušā incidenta dēļ 

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) konstatējusi Nasdaq CSD SE pieļauto CSDR 45. panta pārkāpumu, jo datu centrā notikušā incidenta dēļ Nasdaq CSD SE nav varējis sniegt centrālo vērtspapīru depozitāriju pamatpakalpojumus ilgāk par noteikto divu stundu periodu visās trīs vērtspapīru norēķinu sistēmās (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas), kuras uztur Nasdaq CSD SE, informē FKTK.

Db.lv, 25.7.2018

Foto: pixabay

Balstoties uz Nasdaq CSD SE sniegto informāciju, FKTK konstatējusi, ka 18.04.2018. plkst. 8.22 ir noticis incidents primārā datu centra telpā (Vasby, Zviedrijā), kurā izvietotas datu apstrādes un glabāšanas iekārtas. Incidenta dēļ Nasdaq CSD SE nav varējis sniegt centrālā vērtspapīru depozitārija pamatpakalpojumus līdz plkst. 12.51, tādējādi Nasdaq CSD nav izpildījis no CSDR 45. panta izrietošo pienākumu incidenta gadījumā atjaunot pamatpakalpojumu sniegšanu ne ilgāk kā divu stundu laikā.

Izvērtējot Nasdaq CSD SE sniegto informāciju, FKTK ieskatā incidenta radītā faktiskā ietekme uz vērtspapīru norēķinu sistēmām un norēķiniem ir bijusi neliela, jo ir bijis neliels skaits instrukciju, kas netika laicīgi izpildītas incidenta dēļ.

Vienlaikus, vērtējot pārkāpuma nozīmīgumu, FKTK ņēmusi vērā iespējamo ietekmi, ko šāds incidents varētu radīt uz Latvijas, Igaunijas un Lietuvas finanšu tirgiem, tāpēc ir būtiski nepieļaut līdzīgu pārkāpumu atkārtošanos.

FKTK ir ņēmusi vērā Nasdaq CSD SE sniegto informāciju par darbībām, kuras Nasdaq CSD SE ir veicis un plāno veikt, novērtējot un pārskatot darbības nepārtrauktības plānus un procedūras, lai nodrošinātu kritisko pakalpojumu nepārtrauktību un to savlaicīgu atjaunošanu incidentu gadījumā.

iEiropas Parlamenta un Padomes 23.07.2014. regulas (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012