Nodokļi

Latvijas nodokļu saistību slogs uzņēmējam – 13. lielākais pasaulē

Zane Atlāce - Bistere, 22.01.2018

Foto: LETA

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

#Laiks, ko uzņēmēji Latvijā ir spiesti patērēt deklarāciju sagatavošanai un saistību kārtošanai, joprojām ir visilgākais Baltijā.

Pārskatā par nodokļu saistību slogu pasaulē 189 valstu konkurencē Latvija atrodas 13.vietā, secināts jaunākajā Pasaules Bankas grupas un PricewaterhouseCoopers (PwC) sagatavotajā pārskatā.

Tūlīt aiz Latvijas seko Igaunija, kura var lepoties ar īsāko nodokļu saistību izpildes laiku Baltijā, savukārt Lietuva atrodas 18. vietā. Kopumā mazākais nodokļu slogs pasaulē saskaņā ar 2016. gada likmēm ir Katarā, bet vislielākais – Venecuēlā.

Nodokļu slogu veido pētāmā uzņēmuma nodokļu un iemaksu kopējais apmērs, nodokļu saistību izpildei nepieciešamais laiks un maksājumu skaits, kā arī pēcdeklarēšanas indekss.

Uz tehnoloģiju sniegtajām, taču joprojām neizmantotajām iespējām padarīt Latvijas uzņēmējiem nodokļu saistību kārtošanu ērtāku un vienkāršāku norāda PwC Nodokļu nodaļas direktore Ilze Rauza: «Laiks, ko uzņēmēji Latvijā ir spiesti patērēt deklarāciju sagatavošanai un saistību kārtošanai, joprojām ir visilgākais Baltijā – 169 stundas, kas ir krietni vairāk nekā Igaunijā un vidēji Eiropā, kas ir 161 stunda. Raugoties uz citu valstu praksi, redzam, ka pilnīga pāreja uz deklarāciju iesniegšanu elektroniski, kā arī esošo valsts datubāzu un informācijas sistēmu sasaiste ir palīdzējusi būtiski atvieglot šo procesu. Ņemot vērā nodokļu reformu un daudzas citas ar to saistītās izmaiņas, Valsts ieņēmumu dienestam ir jābūt gatavam atvieglot nodokļu administrēšanu un saistību izpildi ar valsti, citādi nodokļu iekasēšana arī turpmāk būs smagnēja un neefektīva gan uzņēmējiem, gan valstij kopumā.»

Paying Taxes metodoloģijā tiek izmantots vidējs piemērizpētes uzņēmums – ražotājs un mazumtirgotājs ar konkrētiem pieņēmumiem, kas apzināti izvēlēts, lai tā saimniecisko darbību varētu salīdzināt visā pasaulē, izmantojot līdzīgus rādītājus. Paying Taxes rādītājs 190 pasaules valstīs mēra nodokļu sistēmas ietekmi uz vietējo uzņēmumu, kam jāievēro dažādi nodokļu tiesību akti.

Paying Taxes vēsturiski mēra kopējo nodokļu un iemaksu apmēru (visus samaksātos nodokļus procentuāli no uzņēmuma peļņas), laiku, kas vajadzīgs ar galveno nodokļu (peļņas nodokļu, nodarbinātības nodokļu, obligāto iemaksu un patēriņa nodokļu) maksāšanu saistīto administratīvo prasību izpildei, kā arī nodokļu maksājumu skaitu. Pagājušā gadā pirmo reizi Paying Taxes pētījumā ir iekļauts jauns apakšrādītājs – pēcdeklarēšanas indekss. Nodokļu deklarācijas iesniegšana nodokļu administrācijai vēl nenozīmē vienošanos par galīgo nodokļa summu, jo pēcdeklarēšanas process var izvērsties par apgrūtinošu komunikāciju ar nodokļu administrāciju, kas katrā valstī var būt ļoti atšķirīgs. Jaunais pēcdeklarēšanas indekss ir līdzsvarots ar trim esošajiem apakšrādītājiem, lai noteiktu vispārīgo vietu Paying Taxes rangu tabulā.

Paying Taxes pētījumā kopējais nodokļu slogs tiek aprēķināts kā pētāmā uzņēmuma nodokļu izdevumu īpatsvars attiecībā pret peļņu, kas viennozīmīgi nav tas pats, kas likumā noteiktās nodokļu likmes vai to summa. Piemēram, ja uzņēmuma peļņa ir 10 000 eiro, un tas ir samaksājis darba devēja sociālā nodokļa daļu pēc likumā noteiktās 23,59% likmes 2 660 eiro apmērā, tad darba devēja sociālā nodokļa slogs ir 26,6%. Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) vajadzībām uzņēmuma 10 000 eiro peļņa ir jākoriģē UIN likumā noteiktajā kārtībā. Iegūto apliekamo ienākumu reizinot ar UIN likumā noteikto 15% likmi un iegūstot 630 eiro aprēķināto nodokli, efektīvā likme ir 6,3%.

Tātad šis pētījums nesalīdzina dažādu valstu nodokļu likumos noteiktās nodokļu likmes katru atsevišķi vai kopā (piemēram, 15% UIN likme, 23,59% darba devēja un 10,5% darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme), jo tās bieži vien nav salīdzināmas, ņemot vērā atšķirīgo ar nodokli apliekamās bāzes lielumu katrā valstī. Salīdzinātas tiek uzņēmuma nodokļu izmaksas procentuāli no peļņas.

Paying Taxes pētījumos tiek izmantoti viena kalendāra gada rādītāji, konkrēti Paying Taxes 2018 pētījumā tiek izmantoti 2016. gada dati.

Pētījuma metodoloģija un pētāmā uzņēmuma kritēriji plašāk skaidroti http://www.doingbusiness.org/methodology/paying-taxes