No Eiropas fondiem reālajā ekonomikā nonākuši jau 278 miljardi eiro 

No Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem Eiropas reālajā ekonomikā nonākuši 278 miljardi eiro, liecina informācija šodien publicētajā Eiropas Komisijas (EK) jaunajā ziņojumā, informē EK pārstāvniecībā Latvijā.

Zane Atlāce - Bistere, 13.12.2017

Foto: LETA

Ziņojumā apkopoti panākumi no pieciem Eiropas Savienības (ES) fondiem kopš finansēšanas perioda sākuma, ņemot vērā to, ka 2014.–2020. gada programmu īstenošana šobrīd darbojas ar pilnu jaudu.

Līdz 2017.gada oktobrim gandrīz puse no Eiropas strukturālo un investīciju (ESI) fondu budžeta 2014.–2020. gadam bija piesaistīti konkrētiem projektiem. Līdz 2016.gada beigām gandrīz 793 500 uzņēmumu bija saņēmuši fondu atbalstu, radot aptuveni 154 000 jaunas darbvietas.

7,8 miljoni cilvēku jau ir izmantojuši palīdzību darba meklējumos vai prasmju pilnveidošanā, un ir uzlabota 23,5 miljonu hektāru lauksaimniecības zemes bioloģiskā daudzveidība. Kopumā līdz 2016.gada beigām bija izvēlēti divi miljoni ES finansētu projektu, kas ir par vienu miljonu vairāk nekā iepriekšējā gadā, skaidroja pārstāvniecībā.

Ziņojumā minēts, ka dalībvalstis arvien vairāk izmanto vienkāršošanas iespējas, ko piedāvā 2014.–2020.gada kohēzijas politikas satvars, jo īpaši tiešsaistes procedūras līdzekļu pārvaldībā, vienkāršākas pieteikšanās procedūras uzņēmumiem un vienkāršākas procedūras saņēmējiem, lai pieprasītu atmaksājumus no ES.

Izmantojot finanšu instrumentus, ar ESI fondiem pašlaik tiek atbalstīti vairāk nekā 76 000 uzņēmumu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ietvaros līdz šim izvēlētie MVU atbalsta projekti ir piesaistījuši privāto finansējumu 11,5 miljardu eiro apmērā no 42 miljardu eiro mērķa.

Par darbvietām, izaugsmi, ieguldījumiem un konkurētspēju atbildīgais EK priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens uzskata, ka Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem ir izšķiroša nozīme vienotā tirgus stiprināšanā, jo tie palīdz ekonomikai augt un stimulē jaunu darbvietu izveidi un inovācijas Eiropā. Kombinējot struktūrfondu finansējumu ar Eiropas Stratēģisko investīciju fonda finansējuma iespējām, ir iespējams finansēt riskantākus, tomēr daudzsološus projektus. Tādēļ viņš aicina projektu virzītājus apsvērt šo iespēju.

Par reģionālo politiku atbildīgā EK locekle Korina Krecu secina, ka ES finansēto projektu skaits viena gada laikā ir divkāršojies un tas liecina, ka ir sasniegts īstenošanas optimālais temps.