Finanses

Noteikta gada procentu likmes aprēķināšanas kārtība arī hipotekārās kreditēšanas līgumiem

Žanete Hāka, 25.10.2016

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Veicot būtiskas izmaiņas šobrīd spēkā esošajā patēriņa kredītu tirgus regulējumā, turpmāk tiks nodrošināta augstāka patērētāju tiesību aizsardzība kreditēšanas darījumos, informē Ekonomikas ministrija.

Ministru kabineta sēdē 25. oktobrī atbalstīts Ekonomikas ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts par patērētāja kreditēšanu.

Lai patērētājs varētu izdarīt pamatotu izvēli par kredīta ņemšanu vienā vai otrā kredītiestādē, viņam rūpīgi jāizvērtē kredītiestāžu sniegtie piedāvājumi. Gada procentu likmes norāde un standartizētās informācijas veidlapas ieviešana dod iespēju patērētājiem precīzāk salīdzināt dažādu kredītu devēju piedāvājumus un izvēlēties ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu.

Jaunajos MK noteikumos noteikta gada procentu likmes aprēķināšanas kārtība arī nekustamā īpašuma iegādes kreditēšanas līgumiem, kā arī līgumiem, kuru atmaksa ir nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku (hipotekārās kreditēšanas līgums).

Precizēta arī informācija, kas sniedzama patērētājam pirms hipotekārās kreditēšanas līguma noslēgšanas, kā arī pievienota Eiropas standartinformācijas veidlapa, kas izmantojama informācijas sniegšanai par hipotekārās kreditēšanas līgumiem.

Konkurences stiprināšanai nozarē precizētas prasības kreditēšanas līgumu pirmstermiņa atmaksai gadījumos, ja notiek aizdevuma pārkreditācija pie cita kredīta devēja. Ja cits kredīta devējs piedāvā patērētājam izdevīgākus kredīta nosacījumus, patērētājam ir iespēja mainīt kredītdevēju, maksājot tikai samērīgu un pamatotu maksu par pārkreditācijas izdevumiem pie mainīgās procentu likmes.

Patērētāju kreditēšanu veic ne tikai kredītiestādes, bet arī kredīta starpnieki, tāpēc MK noteikumos precizēti kredīta starpnieka un kredīta starpnieka pārstāvju pienākumi informācijas sniegšanā patērētājiem.

Tāpat noteiktas patērētāju padomu došanas pakalpojumiem izvirzāmās prasībās, kā arī paredzēts liegums komplektēt hipotekārās kreditēšanas pakalpojumus ar citiem finanšu pakalpojumiem vienotā paketē, nepiedāvājot tos patērētājiem iegādāties atsevišķi. Izņēmuma situācija paredzēta vien tad, ja kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs var pierādīt, ka salīdzinot ar līdzīgiem pakalpojumiem, šāds komplektēts piedāvājums sniedz ieguvumus patērētājam.

Papildus tam noteiktas prasības, kas jāievēro, piešķirot patērētājiem hipotekāro aizdevumu ārvalstu valūtā, lai mazinātu valūtu risku svārstību negatīvo ietekmi uz patērētāju.

MK noteikumi nosaka prasības patērētāja kreditēšanas pakalpojuma reklāmas saturam, pirms līguma noslēgšanas sniedzamās informācijas saturu un sniegšanas kārtību, nosacījumus papildu pakalpojumu sniegšanai, kreditēšanas līgumam izvirzāmās prasības un tajā ietveramo informāciju, gada procentu likmes aprēķināšanas metodi, ārvalstu valūtas un mainīgās procentu likmes kredītu nosacījumus, patērētāja informēšanu kreditēšanas līguma darbības laikā, kredīta pirmstermiņa atmaksu un kopējo kredīta izmaksu taisnīgu samazināšanu, atsevišķiem kreditēšanas līgumu veidiem piemērojamās prasības, padomu došanai izvirzāmās prasības, kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju pienākumus, kā arī tiesisko regulējumu patērētāja kreditēšanai pret kustamas lietas ķīlu.

Detalizēti ar Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē. MK noteikumu projekts vēl jāapstiprina Ministru kabinetā. Pēc šo MK noteikumu spēkā stāšanās, spēku zaudēs 2010. gada 28. decembra MK noteikumi Nr.1219 “Noteikumi par patērētāju kreditēšanu”.