Plāno vienkāršot pašvaldību nodokļu, nodevu un maksas pakalpojumu iekasēšanas kārtību 

Ministru kabinets (MK) otrdien, 7. augustā izskatīs Finanšu ministrijas sagatavotus grozījumus Kases operāciju uzskaites noteikumos. Noteikumu projekts ir izstrādāts, lai pilnveidotu kases operāciju uzskaites noteikumus attiecībā uz iestādes, kura tiek finansēta no pašvaldības budžeta, administrēto nodokļu un nodevu vai maksas pakalpojumu iekasēšanas kārtību.

Zane Atlāce - Bistere, 06.8.2018

Foto: freeimages.com

Pašvaldības nodokļa iekasēšanu lielākoties organizē, piedāvājot iedzīvotājiem iespēju tā samaksu veikt gan ar bezskaidras naudas līdzekļu pārskaitījumu, gan skaidrā naudā pašvaldību kasēs, kā apliecinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu izsniedzot elektroniskā kases aparāta čeku. Vienlaikus pašvaldībām ir nepieciešams nodrošināt nodokļa iekasēšanu no iedzīvotājiem arī pagastu pārvaldēs, kurās nav pieejama pašvaldības kase.

Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumus un, lai samazinātu administratīvo slogu pašvaldībām, noteikumu projekts paredz, ka iestāde, kura tiek finansēta no pašvaldības budžeta, saņemot no fiziskās personas skaidras naudas maksājumus par iestādes administrēto nodokli, nodevu vai par maksas pakalpojumu, drīkst atkāpties no prasības sagatavot atsevišķu kases ieņēmumu orderi par katru maksājumu. Tā vietā jāsagatavo iestādes noteiktu skaidras naudas maksājumu apliecinošu dokumentu un maksātājam jāizsniedz šī cita dokumenta kopiju, norakstu vai kvīti. Attaisnojuma dokumentu varēs sagatavot papīra vai elektroniska dokumenta formā.

Pašvaldības iestādēm paredzēts atļaut arī sagatavot vienu kases ieņēmumu orderi par darbdienas laikā saņemto skaidro naudu, pamatojoties uz šo citu dokumentu kopsavilkuma datiem.