Citas ziņas

Vai privātpersonai par savu naudu jāpārvieto tās īpašumā esoša inženierbūve?

Db.lv, 05.10.2020

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments apturēja tiesvedību lietā, kurā pieteicējai, lai nojauktu tās īpašumā esošu garāžu, ir par saviem līdzekļiem jāpārvieto tās īpašumā esoša inženierbūve - tramvaju līnijas kontakttīkla balsts.

Senāta ieskatā likumdevējs, paredzot, ka izdevumus par privātpersonas īpašumā esošu apgrūtinājuma - ceļu inženierbūves - pārvietošanu nekustamā īpašuma nojaukšanas gadījumā jāsedz privātpersonai, nav panācis taisnīgu līdzsvaru starp nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām izmantot savu īpašumu un sabiedrības interesēm sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā.

Senāts uzsvēra, ka sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana (tātad arī nepieciešamo inženierbūvju uzturēšana un nodrošināšana) ir pašvaldības uzdevums. Tramvaju līnijas kontakttīkla balsta pārvietošana šādos apstākļos kalpo šīs inženierbūves stabilitātes un drošas ekspluatācijas nodrošināšanai, tātad - mērķim, par kura sasniegšanu kopumā ir atbildīga valsts vai pašvaldība, īstenojot savā autonomajā funkcijā ietilpstošos uzdevumus.

Senāts nesaskata, ka apstākļos, kuros persona vēlas nojaukt tās īpašumā esošo būvi un tas apdraud ceļu inženierbūves stabilitāti un drošu ekspluatāciju, būtu taisnīgi, ka ceļu inženierbūves pārvietošanas finansiālo slogu uzņemas nekustamā īpašuma īpašnieks. Senāts uzskata, ka apstrīdēta norma, ciktāl tā paredz nekustamā īpašuma īpašniekam pienākumu pārvietot ceļu inženierbūvi par saviem līdzekļiem būves nojaukšanas gadījumā, neatbilst Satversmes 105.panta pirmajiem trim teikumiem. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad stāsies spēkā Satversmes tiesas nolēmums.

Izskatāmajā lietā pieteicējai pieder nekustamais īpašums Rīgā, kurā ietilpst zemesgabals un uz tā esošā garāža. Blakus garāžas ārsienai atrodas Rīgas pilsētas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" (RS) valdījumā esoša tramvaja līnijas atsaite jeb kontakttīkla balsts, kas nepieciešams tramvaju satiksmes nodrošināšanai.

Pieteicēja, vēloties nojaukt tās īpašumā esošo garāžu, vērsās Rīgas pilsētas būvvaldē ar lūgumu par būvatļaujas izsniegšanu. Rīgas pilsētas būvvalde izsniedza pieteicējai būvatļauju, kurā citstarp izvirzīja pieteicējai nosacījumu garāžas nojaukšanai saņemt no RS kā pieteicējas nekustamajā īpašumā esošā tramvaju līnijas kontakttīkla balsta valdītājas tehniskos noteikumus pieteicējas iecerētās būvniecības īstenošanai.

RS izsniedza pieteicējai tehniskos noteikumus garāžas nojaukšanai, no kuriem izriet: lai pieteicēja varētu īstenot savu ieceri nojaukt savu garāžu, tai par saviem līdzekļiem jānodrošina kontakttīkla balsta pārbūve (pārvietošana). Pieteicēja aprēķinājusi, ka šāda kontakttīkla balsta pārvietošana tai izmaksātu apmēram 13 000 eiro.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

KEEPP plāno inovatīvu kopfinansējuma kampaņu blokķēdē

Raksts tapis sadarbībā ar KEEPP, 19.10.2020

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Keepp – Latvijā reģistrēta akciju sabiedrība plāno pieskaitīt attīstības kapitālu nebijušā kopfinansējuma kampaņā. Tās rezultātā tiks emitēts kriptogrāfisks tokens, kas atspoguļos akciju īpašumtiesības Ethereum bokķēdē.

Kampaņa notiks sadarbībā ar tehnoloģijas un atbilstības platformu Fintelum.

Latvijas uzņēmums Keepp.lv mērķē attīstīt tirgū pārbaudītu uzņēmējdarbību – īstermiņa pašapkalpošanās mantu glabātuves privātpersonām un uzņēmumiem. Vispirms tiek plānots izplesties Rīgas apkaimē, pēc tam eksportēt šo pašu konceptu uz Baltijas kaimiņvalstīm un vēl vēlāk – iespiesties plašākos Eiropas tirgos. Uzņēmums izsludina kopfinasējuma kampaņu attīstības pirmajam posmam Latvijā.

Laikposmā no 2018. līdz 2020. gadam Keepp pārbaudīja tirgus pieprasījumu un piedāvājumu ar “CityBox” (city-box.lv) zīmolu. Lai nodrošinātu tālāko izaugsmi, vadītāji Kristaps Laipnieks, Kārlis Jansons un Reinis Grunte mainīja uzņēmējdarbības zīmolu un reģistrēja jaunu akciju sabiedrību – Keepp AS ar 340 000 eiro pamatkapitālu. Visi esošie klienti, naudas plūsmas un iekrātā komandas pieredze tika ieguldīta jaunajā akciju sabiedrībā.

Komentāri

Pievienot komentāru