Enerģētika

IUB liedzLatvenergo slēgt līgumu ar izraudzīto Visaginas AES finanšu konsultantu no Lielbritānijas

LETA, 06.08.2012

Foto: LETA

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) nolēmis aizliegt AS Latvenergo slēgt līgumu sarunu procedūrā par finanšu konsultāciju pakalpojumu iegādi Visaginas atomelektrostacijas (AES) projektam, kurā par uzvarētāju tika atzīts Lielbritānijas uzņēmums Project Financing Solution Limited, liecina IUB interneta mājaslapā pieejamā informācija.

Sūdzību par šo iepirkumu bija iesniegusi SIA Deloitte Latvia. IUB Iesniegumu izskatīšanas komisija sūdzību atzinusi par daļēji pamatotu.

Saskaņā ar IUB publicēto informāciju, pēc Deloitte Latvia domām, Latvenergo pareizi būtu bijis Lielbritānijas uzņēmuma piedāvājumu noraidīt, jo tas ir nepamatoti lēts. Deloitte Latvia ieskatā pretendents nav precīzi izpratis sarunu procedūras nolikuma prasības un novērtējis riskus, un līdz ar to tas ir piedāvājis ievērojami zemāku cenu nekā pārējie pretendenti, kura turklāt neatbilst faktiskajai tirgus cenai.

Sūdzības iesniedzējs arī uzskata, ka Latvenergo minētajiem apstākļiem nemaz nav pievērsis vērību un līdz ar to nav ņēmis vērā acīmredzamo, ka konsultanta piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts. Tādējādi nemaz nav vērtēti iespējamie riski, kas varētu rasties.

Deloitte Latvia arī pauda viedokli, ka Project Financing Solutions Limited piedāvājums neatbilst sarunu procedūras nolikumā izvirzītajām prasībām.

Latvenergo savukārt norādīja, ka pretendentu piedāvāto cenu atšķirība pati par sevi nevar būt pamats atzīt piedāvājumu par nepamatoti lētu, jo nepamatoti lēts ir vienīgi tāds piedāvājums, par kurā norādīto cenu izpildīt iepirkuma līguma nosacījumus vispār nav iespējams, kā arī pretendents nevar pierādīt un pamatot, ka par piedāvāto cenu pakalpojums var tikt izpildīts prasītajā kvalitātē. Uzņēmums arī norādīja, ka pretendentu piedāvātā mēneša likme ir atkarīga no konsultantu komandā iekļauto konsultantu skaita. Salīdzinot Project Financing Solutions Limited viena konsultanta vidējo mēneša likmi 6875 eiro (4812 lati) ar nākamo zemāko cenu piedāvājušā pretendenta viena konsultanta vidējo mēneša likmi 5455 eiro (3818 lati), uzņēmums secināja, ka pretendentu piedāvātās cenas ievērojami neatšķiras.

Energokompānija arī norādīja, ka ir pārliecinājusies par pretendenta piedāvātās cenas pamatotību, lūdzot precizējumus un skaidrojumus par piedāvājumā ietvertajiem nosacījumiem. Secināts, ka pretendents darba uzdevumā ietvertās prasības ir izpratis un tā piedāvājums ir atbilstošs. Turklāt tikuši izvērtēti arī iespējamie riski.

Par nepamatotu Latvenergo uzskata arī pārmetumu, ka Project Financing Solutions Limited piedāvājums neatbilst sarunu procedūras nolikumā izvirzītajām prasībām.

IUB norāda, ka Project Financing Solutions Limited likme mēnesī ir 27 50 eiro (19 250 lati), savukārt Credit Agricole Corporate and Investment Bank piedāvāja 60 000 eiro (42 000 latu), bet sūdzības iesniedzējs - 79 000 eiro (55 300 latu). IUB piekrīt, ka pretendentu piedāvāto cenu atšķirība pati par sevi nenozīmē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, tomēr norāda, ka ievērojami zemāka piedāvātā cena ir viens no faktoriem, kas var liecināt par nepamatoti lētu piedāvājumu.

Tomēr Iesniegumu izskatīšanas komisija konstatējusi, ka konkrētajā gadījumā pastāv arī vairāki citi faktori, kas norāda, ka Project Financing Solutions Limited piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts. IUB norādīja, ka summā nav iekļauti dažādi nodokļi, arī citas iespējamās izmaksas.

IUB uzskata, ka "Latvenergo" bija jāpieprasa Project Financing Solutions Limited detalizēts paskaidrojums par piedāvājuma būtiskajiem nosacījumiem.

Savukārt daļā par iespējamo neatbilstību prasībām IUB sūdzību atzina par nepamatotu.

IUB uzdeva Latvenergo 20 darbdienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas novērst konstatēto pārkāpumu, atkārtoti izvērtējot sarunu procedūrā Project Financing Solutions Limited iesniegto piedāvājumu. Mēneša laikā šo lēmumu var pārsūdzēt.