Būvniecība un īpašums

Būvvalde aizliedz piecu Rīgas privāto bērnudārzu ekspluatāciju

Dienas Bizness, 13.01.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Rīgas pilsētas Būvvalde nosūtījusi Izglītības kvalitātes valsts dienestam informāciju par piecām pirmsskolas izglītības iestādēm ar lūgumu izskatīt iespēju anulēt tām izsniegtās licences, jo attiecīgās pirmsskolas izglītības iestādes atrodas telpās, kuras nav ekspluatējamas, informē Rīgas pilsētas būvvaldes sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Ilze Žūka.

Kopš 2013. gada oktobra, kad Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) rīcībā nonāca informācija par vairākām Rīgas privātām pirmsskolas izglītības iestādēm, kas sniedza pakalpojumus neatbilstošās telpās, šobrīd no 98 bērnudārziem 72 telpas šī pakalpojuma sniegšanai ir pielāgojuši, ko apliecina saskaņotā dokumentācija. Desmit iestādēm dokumentācija ir saskaņošanas procesā, piecām no tām nepieciešams izstrādāt būvprojektu, tādēļ telpu ekspluatācija ir kategoriski aizliegta. Savukārt vēl 16 iestādēm telpu ekspluatācija nav atļauta, jo Būvvaldes noteiktajos termiņos visa nepieciešamā dokumentācija nebija iesniegta vai Būvvalde atbildi nesaņēma vispār. Šo 16 iestāžu skaitā ir piecas, kas sniegušas informāciju, ka konkrētās telpas vairs neekspluatē.

Dati par visām šīm Rīgas privātām pirmsskolas izglītības iestādēm, to telpu atbilstību un atļauju vai aizliegumu ekspluatēt konkrētās telpas, šobrīd ir publicēti Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā.

«Lai nodrošinātu Rīgas privāto pirmsskolas izglītības iestāžu telpu atbilstību Ministru kabineta noteikumu prasībām, ir ieguldīts daudz laika un darba. Laikietilpīga ir bijusi gan datu apkopošana, gan profesionālu projektētāju informēšana par prasībām, kuras jāievēro, gan arī vairākkārtēja objektu apsekošana dabā, taču šobrīd ar gandarījumu jāsaka, ka pateicoties Būvvaldei 70% privāto bērnudārzu telpu pielāgošanu prasībām ir nodrošinājusi,» uzsver Būvvaldes vadītājs Inguss Vircavs.

Būvvalde jau iepriekš informēja, ka, pildot ikdienas funkcijas, Būvvaldes būvinspektoriem vairākkārt nācās saskarties ar situācijām, kur valsts licenci saņēmušas privātās pirmsskolas izglītības iestādes sniedz pakalpojumus telpās, kuru lietošanas mērķis nav paredzēts šādu darbību veikšanai, vai ēkās, kuras vispār nav nodotas ekspluatācijā.

Kopš 2014. gada janvāra ir stājušies spēkā ministru kabineta noteikumi Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kas ir vienoti visā valstī. Šajos noteikumos ir noteiktas specifiskas prasības, piemēram, attiecībā uz guļamtelpu un grupas telpu izmēriem, kas jāparedz katram audzēknim. Nepieciešamība nodrošināt rotaļu un sporta zonas. Ievērot vides pieejamības prasības personām ar īpašām vajadzībām u.tml..

Būvvaldei, uzsākot savā rīcībā esošo datu apkopošanu, 98 privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm tika nosūtītas vēstules ar lūgumu sniegt informāciju par telpu funkcijas atbilstību pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniegšanai. No saņemtajām atbildēm nācās secināt, ka lielākā daļa šo iestāžu savu darbību veica telpās, kurās Ministru kabineta noteiktās prasības netika ievērotas – bērnudārzi bija ierīkoti biroju un fabrikas telpās vai pat noliktavās. Lielai daļai šo iestāžu bija nepieciešams veikt vien minimālus uzlabojumus un vienkāršotā kārtībā saskaņot dokumentāciju Būvvaldē. Ņemot vērā to, ka šo telpu pielāgošana neradīja apdraudējumu audzēkņiem un lielo audzēkņu skaitu, šo iestāžu darbība, dokumentācijas saskaņošanas laikā, netika apturēta. Tomēr piecās adresēs telpu pielāgošanai un funkcijas maiņai bija nepieciešams izstrādāt būvprojektu.

Visām šīm iestādēm Būvvalde vairakkārt ir norādījusi, ka telpu ekspluatācija un bērnu atrašanās šajās ēkās ir kategoriski aizliegta līdz to nodošanai ekspluatācijā. Diemžēl iestāžu vadība Būvvaldes norādījumus nevēlas sadzirdēt, tādēļ Būvvalde Izglītības kvalitātes valsts dienestam ir nosūtījusi informāciju par konkrētajām pirmsskolas izglītības iestādēm ar lūgumu izskatīt iespēju anulēt tām izsniegtās licences.