Dibini uzņēmumu Kiprā un nemaksā nodokli 

Līdz šim nodokļu vispārējais regulējums balstījās uz principu, ka vismaz vienā no valstīm reāli jāveic nodokļa samaksa, lai varētu pretendēt uz atvieglojumu vai atbrīvojumu no nodokļu nomaksas Latvijā. Tomēr izrādījies, ka šis princips nav absolūts.

Viktorija Kristholde-Lūse, VILGERTS nodokļu eksperte, 22.01.2019

Foto: no personīgā arhīva

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir publicējis uzziņu, kurā norāda, ka pat tad, ja uzņēmums Kiprā nav nomaksājis uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) no Kiprā strādājoša uzņēmuma un fiziskai personai kā Kipras nodokļu nerezidentam ir atbrīvojums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) Kiprā, arī Latvijā neviens no minētajiem nodokļiem nav jāmaksā, ja fiziska persona spēj pierādīt, ka Kipras uzņēmuma peļņa esot veidojusies no 2018. gada 1. janvāra (VID uzziņa: https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/vid_iin_dividendem.pdf).

Šāda VID nostāja ir negaidīta, jo līdz šim bija zināma nepārprotama Finanšu ministrijas nostāja, ka Latvijas nodokļu rezidentam kādā no valstīm faktiski jāveic nodokļa nomaksa, lai varētu baudīt nodokļu atvieglojumus Latvijā.

Daudzi nodokļu maksātāji bija iesaistīti administratīvajās tiesvedībās ar VID, kuru ietvaros viņiem bija jāpierāda apstāklis, ka viņi veikuši nodokļu dubultu samaksu Latvijā un citā valstī, lai varētu pretendēt uz nodokļa atmaksu vai atbrīvojumu Latvijā. Pēc minētās uzziņas publiskošanas sagaidāms, ka VID nostāja varētu kardināli mainīties.

Jāuzsver, ka ar šādu nostāju VID faktiski veicina situāciju, kad tiek izveidotas struktūras citās Eiropas Savienības valstīs, kuras normāla nodokļa režīma ietvaros atbrīvo uzņēmumus vai fiziskās personas no UIN un IIN nomaksas, un līdz ar to tās būs atbrīvotas no nodokļu nomaksas arī Latvijā.

Jaunākais izdevums