Nekustamais īpašums

FOTO: Anniņmuižas vēsturiskā ēka pacietīgi gaida savu atdzimšanu

Lelde Petrāne, 09.08.2019

Dzīvojamā ēka ir apmesta ķieģeļu mūra celtne ar paaugstinātu cokola stāvu. Šajā stāvā agrāk atradušās saimniecības telpas.

Foto: Ieva Leiniša/LETA

Jaunākais izdevums

Anniņmuižas vēsturisko ēku Rīgā, Jūrmalas gatvē 76 (oficiāli - vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis «Anniņmuižas dzīvojamā ēka») šobrīd iecerēts pārdot, savukārt, Anniņmuižas biedrība «Riga Annenhof» saskata tajā potenciālu kļūt par visas apkaimes kultūras vietu.

Anniņmuižas izcelsme ir sena. Pirmās rakstītās ziņas saistās ar 17. gadsimta pirmo pusi, taču ēka, par kuru ir šis raksts, ir jaunāka un nav uzcelta vecajā muižas vietā, bet gan novirzīta nedaudz uz Rīgas pusi teritorijā, ko pirms tam aizņēma muižai piederošs mežs. Par Jaun-Anniņmuižas celtniecības laiku var uzskatīt 19. gadsimta otro pusi - laiku pēc 1865. gada un, visai iespējams, pat pēc 1875. gada. Katrā ziņā 1904. gada shematiskais plāns parāda, ka ir uzcelta jaunā dzīvojamā ēka un eksistē parka teritorija un teritorija ap celtni tā, kā to detalizēti parāda vēlākie plāni, liecina Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes rīcībā esošais objekta vēsturiskās izpētes materiāls.

Muižas jaunā dzīvojamā ēka šobrīd pieder Latvijas Universitātei (LU), kas informē, ka to ir plānots pārdot kopā ar citām būvēm un zemi. Saskaņā ar LU strādājoša informācijas avota, kurš nevēlējās atklāt savu vārdu, sniegto informāciju īpašumu, iespējams, varētu iegādāties privāts investors jauna daudzdzīvokļu projekta attīstībai un no īpašuma, kurā ietilpst arī vēsturiskā būve, pārdošanas cerēts iegūt vairākus miljonus eiro. Īpašuma pārdošanas laiks pagaidām neesot skaidrs - iespējams, pēc gada vai vēlāk.

Savukārt, vēsturiskās ēkas pirmais stāvs šobrīd uz gadu ir iznomāts nevalstiskajai organizācijai Anniņmuižas biedrība «Riga Annenhof», kas vēlas, lai īpašums ar seno vēsturi tiktu nodalīts no kopējā pārdodamā īpašuma un pēc atjaunošanas kļūtu publiski pieejams sabiedrībai un kalpotu kā kultūras vieta apkārtējiem iedzīvotājiem. Viena no biedrības versijām ir, ka šo īpašumu varētu pārņemt Rīgas pašvaldība.

Saskaņā ar LU Senāta apstiprināto LU infrastruktūras perspektīvo attīstības plānu laika posmam no 2018. līdz 2023. gadam un saskaņā ar Ministru Kabineta rīkojumu nr. 636 (2018. gada 27. novembrī) nekustamo īpašumu Rīgā, Jūrmalas gatvē 76, kura sastāvā atrodas vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis «Anniņmuižas dzīvojamā ēka» ir paredzēts atsavināt, lai iegūtos finanšu līdzekļus novirzītu LU Akadēmiskā centra Rakstu mājas Torņakalnā, Rīgā būvniecības aizdevuma atmaksai, biznesa portālam db.lv paskaidroja LU Infrastruktūras Departamenta direktora p.i. Marģers Počs.

Saskaņā ar LU sniegto informāciju īpašuma, kuru iecerēts pārdot, kopējā zemes platība ir 78 859 m2, uz kuras atrodas 10 dažādas ēkas. Kā paskaidroja M. Počs: «LU konsolidē savus resursus un koncentrē savu pamatdarbību LU jaunajā akadēmiskajā centrā Torņakalnā. Attīstot jaunu un modernu mācību un zinātnisko infrastruktūru Torņakalnā, īpašums Jūrmalas gatvē 76 vairs nebūs nepieciešams LU pamatfunkciju veikšanai.»

Kā pastāstīja Anniņmuižas biedrības «Riga Annenhof» pārstāve Rigonda Bērziņa biedrības vēlme nodalīt vēsturisko ēku no pārējā pārdodamā īpašuma pagaidām nav sadzirdēta, tomēr tā ir apņēmības pilna turpināt pārliecināt par šī plāna lietderību.

Komentējot biedrības ideju par to, ka Anniņmuižas ēku savā īpašumā varētu pārņemt Rīgas pašvaldība, lai saglabātu tās publisku pieejamību, Rīgas domes Īpašuma departamentā biznesa portālam db.lv atbildēja lakoniski: «Saskaņā ar ierakstiem zemesgrāmatā minētā ēka ir LU piederoša nekustamā īpašuma Jūrmalas gatvē 76, Rīgā (kadastra Nr. 0100 093 0003) sastāvā. Rīgas pilsētas pašvaldība ir tiesīga, pamatojoties uz attiecīgu Rīgas domes lēmumu, iegūt īpašumā tādu nekustamo īpašumu, kas ir nepieciešams likuma «Par pašvaldībām» 15. panta pirmajā daļā minētas pašvaldības autonomās funkcijas (vismaz vienas) īstenošanai. Ņemot vērā, ka nekustamais īpašums Jūrmalas gatvē 76 nav identificēts kā nepieciešams kādas funkcijas īstenošanai, Rīgas pilsētas pašvaldībai nav tiesiska pamata to iegūt savā īpašumā.»

R. Bērziņa stāsta, ka Imantā ir dzīvojusi visu mūžu un bieži ceļš vedis garām vēsturiskajai Anniņmuižas ēkai. Viņa akcentē, ka visu laiku ēka sabiedrībai būtībā bijusi slēgta un, ja tā tiks pārdota privātam investoram, tā atkal kļūs slēgta, jo «jebkuram privātam investoram mērķis ir pelnīt». «Mums kā biedrībai nav šāda mērķa. Šobrīd viss ir uz jautājuma zīmes - jumts tek, sienas ir slapjas. Ja pāris gadus ēka vēl pastāvēs tukša, tad neviens tā arī šeit vairs neieies, te nebūs vairs, ko glābt,» pauž bažas biedrības pārstāve. Viņa teic, ka biedrība būtu gatava startēt dažādos finansējuma piesaistes konkursos, lai vēsturisko ēku atjaunotu, padarītu sabiedrībai pieejamu un attīstītu darbību tajā, taču šobrīd tas nav iespējams, ņemot vērā potenciālās pārdošanas faktu: «Tā kā mums šobrīd ir līgums uz vienu gadu, mēs nevaram neko plānot, ne ar ko rēķināties. Kad jautājam par laiku, neviens neko nezina, bet tikmēr mēs skatāmies, kā te viss palēnām brūk.» R. Bērziņa sarunā atsaucas uz gadījumu, kad Rīgas Stradiņa universitāte un Rīgas dome vienojās samainīt īpašumus, lai namu Kapseļu ielā, Āgenskalnā nodotu sabiedrības vajadzībām - tur iecerēts izveidot bibliotēku un vietu, kur socializēties vietējiem iedzīvotājiem. Viņa retoriski jautā - kāpēc šāda vieta nevarētu būt arī Imantas un Zolitūdes iedzīvotājiem? «Es negribu braukt uz Āgenskalnu! Atslēgas vārds ir sadarbība un vēlme to izdarīt,» viņa saka. Šobrīd biedrība vēsturiskajā Anniņmuižas ēkā veic minimālus iekštelpu atjaunošanas darbus par saviem līdzekļiem, organizē dažādus pasākumus, kā arī plāno piedāvāt izzinoša ekskursijas. Taču biedrības galvenais izveides mērķis bijis iekļūt tieši vēsturiskajā ēkā un «uzturēt to pie dzīvības».

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes komentārs:

Kādi nosacījumi jāievēro pārdevējam un pircējam vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa pārdošanas gadījumā?

Saskaņā ar likuma «Par kultūras pieminekļu aizsardzību» 7.panta pirmo daļu kultūras pieminekļi Latvijas Republikā var būt valsts, pašvaldību, citu publisku personu, kā arī privātpersonu īpašumā. Ievērojot minētā likuma 8.panta pirmo daļu, ja īpašnieks atsavina valsts nozīmes kultūras pieminekli, valstij ir pirmpirkuma tiesības. Minētā norma neattiecas uz gadījumiem, kad tiek atsavināts vietējās nozīmes kultūras piemineklis. Tādējādi ārējos normatīvajos tiesību aktos nav paredzēti specifiski nosacījumi vietējās nozīmes kultūras pieminekļu atsavināšanas gadījumā. Vienlaikus, katra kultūras pieminekļa jaunajam īpašniekam ir jāsaņem norādījumi par šī kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu. Šāds pienākums ir nostiprināts likuma «Par kultūras pieminekļu aizsardzību» 8.panta trešajā daļā: Kultūras pieminekli var atsavināt, ja par nodomu to atsavināt īpašnieks ir paziņojis Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei, attiecīgās reģionālās nodaļas inspektors, ja tas nepieciešams, ir apsekojis kultūras pieminekli un nākamais tā īpašnieks ir saņēmis Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes norādījumus par šā kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu un viņam šie norādījumi ir izskaidroti.

Kādi nosacījumi ir jāievēro vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa atjaunošanas gadījumā?

Likuma «Par kultūras pieminekļu aizsardzību» 21.panta pirmā daļa noteic, ka kultūras pieminekļi konservējami, restaurējami un remontējami tikai ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes rakstveida atļauju un tās kontrolē. Kultūras pieminekļu remonta, konservācijas, restaurācijas un rekonstrukcijas kārtību detalizētāk regulē Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr. 474 «Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu» V nodaļa. Būtiskākie nosacījumi ir, lai, atjaunojot vai pārbūvējot kultūras pieminekli, tiktu saglabāta oriģinālā konstruktīvā sistēma un konstrukcijas, plānojums, apjoms, materiāli, apdare, vērtīgi interjera elementi, detaļas, rotājumi, vēsturiskās iekārtas un komunikācijas (protams, ja minētie elementi ir saglabājušies). Kā arī pirms apjomīgu darbu uzsākšanas jāveic kultūrvēsturiskā izpēte, lai iegūtu rekomendācijas turpmākai saglabāšanai un izprastu pārveidojumu pieļaujamības robežas.

Kādi nosacījumi ir jāievēro vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa uzturēšanas gadījumā? Kas uzrauga, vai šie nosacījumi tiek ievēroti?

Vispārīgi valsts pārvaldi kultūras pieminekļu aizsardzībā un izmantošanā nodrošina Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Līdz ar grozījumiem likuma «Par kultūras pieminekļu aizsardzību» 14.pantā noteikts, ka vietējās nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanas uzraudzību nodrošina pašvaldība. Tāpat norādāms, ka kultūras pieminekļu kopšanu, uzturēšanu, atjaunošanu un saglabāšanu nodrošina kultūras pieminekļa īpašnieks vai valdītājs. Kultūras pieminekļu izmantošanā un saglabāšanā īpašniekiem un valdītājiem jāievēro Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izsniegtie norādījumi par attiecīgā kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu, kā arī kultūras pieminekļu aizsardzību regulējušie normatīvie tiesību akti, jo īpaši likumā «Par kultūras pieminekļu aizsardzību» nostiprinātie pienākumi un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumi Nr.474 «Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu». Šo pienākumu ievērošanu uzrauga primāri Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes reģionālo nodaļu inspektori, periodiski veicot pieminekļu saglabātības stāvokļa pārbaudes, pārkāpumu gadījumos sastādot priekšrakstus par pārkāpumu novēršanu vai piemērojot administratīvos sodus.

Vēsturiskā informācija

Saskaņā ar objekta vēsturiskās izpētes materiālu, kas ir Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes rīcībā, lai gan Anniņmuižas ēkas, par kuru ir šis raksts, celšanas laiks saistās ar 19. gadsimta otro pusi, pašas muižiņas vēsture ir visai sena. Tā izveidojās kādreizējā Rīgas pilsētas patrimoniālā apgabala teritorijā Daugavas kreisajā krastā. Rīgas patrimoniālais apgabals sāka veidoties jau 13. gadsimta 20. gados, taču tā robežas oficiāli tika precizētas 1226. gada dokumentā. Jau 16. gadsimta beigās Rīgas patrimoniālajā apgabalā kopā bija ap 50 muižiņu, bet gadsimtu vēlāk to skaits divkāršojās. Aplūkojot 17. gadsimta patrimoniālapgabala karti, var pārliecināties par muižiņu biezo tīklu, kas klāja teritoriju abpus Daugavai. Tas pats sakāms par rajonu, kur atradās bijusī Anniņmuiža. 18. gadsimta otrā puse ienesa būtiskas izmaiņas - daļu no vecajām muižiņām sāka pārveidot par vasaras atpūtas mītnēm. Šie pārveidojumi vispirms skāra dzīvojamo ēku, ko vai nu pārbūvēja, vai cēla pilnīgi no jauna. Te atspoguļojās tā laika arhitektūras stilistiskās iezīmes, kā arī konkrēto īpašnieku sociālā piederība, bagātība un gaume. Līdztekus notika arī dzīvojamās ēkas apkārtnes labiekārtošana, kas nereti izpaudās ne tikai apstādījumu ierīkošanā ap dzīvojamo ēku, bet kā plaša, izkopta dekoratīva parka izveidošana. Bijusī Anniņmuiža 17.-18. gadsimtā bija pazīstama ar nosaukumu Meinershoff. Latviešu valodā to attiecīgi dēvēja par Meinersa, Meinerta, Meinarta muižiņu. Vēlākais nosaukums Anniņmuiža (Annenhof) parādās tikai 19. gadsimtā.

Vēsturiskās izpētes materiālā norādīts, ka ir daudz un sīkas ziņas par Rīgas pilsētai piederošām Piņķu un citām muižām, tāpat par līdzās esošo Solitūdes muižiņu, bet par Anniņmuižu ziņu un datu ir maz. Kā par senāko, tā jaunāko posmu tās ir samērā vispārīgas un satur ļoti maz liecību par muižas būvvēsturi. Tāpat trūkst fotoattēlu par šo objektu. Tajā pat laikā ir pilnīgi skaidrs, ka 16. gadsimta beigās un 17. gadsimta sākumā Anniņmuiža (toreiz ar citu nosaukumu) bija jau izveidojusies. Karšu materiālā vēl ar veco nosaukumu Meiners - Hoff muižiņu redz jau 1683. gadā. Muižiņa tolaik atradusies dzimtsīpašumā un robežojusies ar Dames muižu, Solitūdes muižu, Šampētera un Zasu muižu. 18. gadsimta otrā pusē muižiņa ietilpa Piņķu muižas robežās, kas bija plašas un stiepās uz Rīgas pusi līdz Marijas dzirnavām un uz otru pusi līdz Kurzemei, Salasmuižai, Babītes ezeram. Šajā laikā pati Piņķu muiža un 5 no 11 tās novadā ietilpstošajām muižām piederēja Rīgas pilsētai. Anniņmuiža (tolaik ar citu nosaukumu) kopā ar Šampētera un Solitūdes muižām skaitījās slepenpadomniekam Otto Hermanim fon Fītinghofam. 1768. gadā Meinertmuižas centrā atradās dzīvojamā ēka, klēts, pagrabs, minēts arī dārzs un pagalms.

O. H. fon Fītinghofs (1722.-1792.) dēvēts arī par Vidzemes pusķēniņu lielo Vidzemē esošo īpašumu dēļ. Pēc laulībām 1756. gadā ar Annu Ulrihu fon Minihu viņš dzīvoja Rīgā savā pilsētas namā, kā arī no tēva mantotajā dzimtmuižiņā otrpus Daugavai - Solitūdē.

Šī muižiņa un tās apkārtne bija izbūvēta un izveidota visai grezni un atspoguļoja sava īpašnieka gaumi, bagātību, sociālo piederību un augsto kārtu, kā arī visas jaunās 18. gadsimta tendences un stilistiskās iezīmes. Tā kā Meinertmuiža atradās līdzās Solitūdei, Fītinghofam bija izdevīgi saimnieciskos nolūkos to nomāt. Savukārt muižiņas īpašniekam rātskungam Gothardam fon Fegezakam bija izdevīgi to iznomāt. Pēc līgumā paredzēto 8 nomas gadu noslēguma kādu apsvērumu dēļ Meinertmuiža pārgāja O. H. fon Fītinghofa īpašumā. A. U. fon Fītinghofa pēc vīra nāves īpašumu pārdevusi Otto Heinriham fon Igelstremam.

Nākamās ziņas saistās ar 1817. gadu, kad jau minēts jaunais muižiņas nosaukums, tomēr vēl kādu laiku līdztekus pastāvējuši abi. Vai jaunā nosaukuma izveidošanās kaut kādā mērā saistāma ar bijušās īpašnieces Annas Ulrihas vārdu, nav zināms, lai gan šāda iespējamība nav izslēgta.

1817. gadā Anniņmuiža (Guthe Annenhoff), kas agrāk skaitījās pie Solitūdes muižiņas, jau kā patstāvīgs īpašums piederēja Georgam Losbergam. Muižiņa Losbergam piederējusi samērā ilgi.

Arhīva materiālu fragmentārā rakstura un nepietiekamās informācijas dēļ nevar noteikt precīzu un secīgu Anniņmuižas īpašnieku nomaiņu 19. gadsimta otrajā pusē. Līdz 1865. gadam Anniņmuiža ir ceļojusi no rokas rokā. Par laika posmu no 1865. līdz 1889. gadam tikpat kā nav informācijas. 1889. gadā parādās jauns vārds - mākleris K. Jenzens (arī Jensens). Jenzenu dzimtai īpašums saglabājās arī 20. gadsimta pirmajā pusē.

Salīdzinot hronoloģiski senāko karšu materiālu ar 20. gadsimta sākuma un vēlāku gadu plāniem, redzams, ka mainījusies muižas centra vieta. Jaunā Anniņmuiža, par kuru ir šis raksts, ar plašu parku un dārzu celta vietā, ko agrāk aizņēma mežs. Attiecībā pret veco centru tā ir novirzīta uz Rīgas pusi. Tādējādi 20. gadsimta pirmajā pusē pastāvēja divi centri Vec-Anniņmuiža un Jaun-Anniņmuiža.

1922. gadā tapis Anniņmuižas ēku apraksts un novērtējums, kurā minēts, ka Jaun-Anniņmuižas dzīvojamā ēka ir nopostīta.

Jau 1923. gadā iepriekšējā īpašnieka dēls Maksis Teodors Jenzens uzsācis sarunas ar Rīgas pilsētas valdi par Anniņmuižas pārdošanu. M. Jenzens vēlējies pārdot pilsētai arī dzīvojamo ēku, jo nav vēlējies ieguldīt līdzekļus tās atjaunošanā. Taču nevienā no dokumentiem nav precizēti celtnes bojājumi vai postījumu pakāpe. Pēc toreizējā īpašnieka domām, galvenā dzīvojamā ēka (pils), kas ir mūra celtne, noderētu skolai vai citiem sabiedriskiem mērķiem. 1941. gadā viss Jenzenu īpašums pārgājis Rīgas pilsētas Dzīvokļu un nekustamu īpašumu pārvaldes rīcībā.

1942. gadā - vācu okupācijas laikā - bijušā īpašnieka meita iznomāja Jaun-Anniņmuižu un pārgāja tur dzīvot. Pats M. Jenzens 1942. gadā repatriējās uz Vāciju. Vec-Anniņmuižas nomnieks A. Straujais liecinājis, ka Jaun-Anniņmuižas zeme tajā laikā netiek pilnībā apgūta un pienācīgi apsaimniekota.

Vēlāk Anniņmuižas dzīvojamo ēku izmantoja Rīgas 2. internātskola, attiecīgi pielāgojot arī telpu plānojumu. Vēl vēlāk parka pusē tika nojaukta sabrukusī terase, vienlaikus aizmūrējot arī durvis, kas veda uz to. LU īpašumā tā nonāca saskaņā ar Ministru kabineta 23.07.2014 rīkojumu Nr. 369.

Ielas pusē abpus centrālajam ceļam vēl 20. gados atradies parks - tā sauktais meža parks ar izveidotiem pastaigu celiņiem. Tai parka daļai, kas atrodas starp muižas dzīvojamo ēku un dzelzceļa līniju, ir taisnstūra forma, kura garākās malas ietver divas stādītas lapu koku alejas. Parkā atrodas mākslīgi veidots apaļas formas dīķis ar nelielu saliņu. Vairākās vietās bijusi pieeja dīķim, kā arī iespēja nokļūt uz saliņas. Abās pusēs šai parka daļai pieslēdzas dārzi. Veidojot parku, kā arī apstādījumus un celiņu tīklu ap dzīvojamo ēku, ievērots simetrijas princips.

Apstāklis, ka Anniņmuiža 19. gadsimta laikā bija privātmuiža, izskaidro informatīvo materiālu lielo trūkumu. Privāto muižu īpašnieki parasti centās svarīgākos ar nekustamo īpašumu saistītos glabāt ģimenes arhīvos, kuru liktenis bija dažāds.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Turpmāk Rīgā, Sporta2 kvartālā ikviens interesents varēs iepazīties un pētīt Imanta Ziedoņa daiļradi - tur atklāta dzejnieka muzeja veidotā Ziedoņa bibliotēka.

Ziedoņa bibliotēkas lasītavā īpaši veidotā interaktīvā «Atklājumu skapī» apkopotas teju visas no vairāk nekā 200 izdotajām grāmatām ar Imanta Ziedoņa darbiem.

Ziedoņa muzeja komplekss dzejnieka vasarnīcā Murjāņos ir piemērots apmeklētājiem tikai gada siltajos mēnešos un savu sezonu īsteno no jūnija līdz septembra beigām, tāpēc radās nepieciešamība alternatīvai vietai, kurā īstenot muzeja funkcijas visa gada garumā.

Respektējot Imanta Ziedoņa vēlmi - savu muzeju veidot kā mūzu māju un vietu radošām sarunām, vietu, kurā runāt par Imantam Ziedonim būtiskām vērtībām - sevis un pasaules izzināšanu, latviskumu un radošumu, Ziedoņa muzejs dzejnieka daiļrades izpētes funkciju un radošu notikumu veidošanu Rīgā uzticējis Ziedoņa bibliotēkai.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Pašmāju ražotāju tirgu «Imantas tirgus» plānots atklāt šā gada maijā, kas ir apmēram divus mēnešus vēlāk nekā plānots iepriekš, apstiprināja tirdzniecības parka uzturētāja SIA «Imantas tirgus» īpašnieks Ēriks Ertmanis.

«Sākotnēji plānojām atvērt tirgu marta sākumā, taču visādu no mums neatkarīgu apstākļu dēļ plāni mazliet - par apmēram diviem mēnešiem - ir nobīdījušies. Taču tirgu plānots atklāt ne vēlāk kā maija vidū,» sacīja Ertmanis, skaidrojot, ka tirgus veidots «no nulles», tāpēc vienviet sapulcēt mazos un vidējos pārtikas produktu ražotājus ir ilgstošs process. Mērķis ir atvērt tirgu ar pilnībā aizpildītām tirdzniecības vietām, nodrošinot visa veida pārtikas produktu pieejamību iedzīvotājiem.

Rīgas domē noskaidroja, ka trešdien, 27.februārī, atbalstot SIA «Imantas tirgus» ieceri, Rīgas dome Kurzemes prospektā 3D esošajai teritorijai oficiāli piešķīrusi tirgus statusu.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigāžu atbalsta centrs "Imanta", kas ir viens no lielākajiem brigāžu atbalsta centriem Rīgā, ieguvis jaunas un plašas telpas.

Pateicoties ASV Bruņoto spēku Virspavēlniecības Eiropā finansiālam atbalstam, ir uzcelta piebūve, kurā atrodas mediķiem un autovadītājiem nepieciešamās darba telpas un vieta operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu apkopei.

Celtniecības darbi sākās pagājušā gada vasarā, kad ASV Bruņoto spēku virspavēlniecības Eiropā Civilās sadarbības programmas ietvaros šim mērķim tika novirzīti 698 000 ASV dolāru jeb vairāk nekā pusmiljons eiro.

Būvniecības darbus veica Latvijas uzņēmums SIA “Abora”, bet pašu projektu pārraudzīja ASV armijas Inženieru korpuss.

Projekta ietvaros izbūvēta gandrīz 300 kvadrātmetrus plaša piebūve un jaunās telpas ir pielāgotas 24h režīmā dežurējoša personāla darba specifikai un vajadzībām. Izveidota operatīvā medicīniskā transporta apkopes zona, aprīkojuma un inventāra mazgātava, saimniecības un mācību telpas, kā arī ģērbtuves brigāžu darba vajadzībām.

Komentāri

Pievienot komentāru
Enerģētika

Iemūrēta simboliska kapsula SC Imanta biokurināmā katlu mājas pamatos

Db.lv, 10.10.2019

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Iemūrēta simboliska kapsula SC «Imanta» biokurināmā katlu mājas pamatos.

Jaunā biokurināmā siltumcentrāle tiek būvēta siltumcentrāles «Imanta» teritorijā, kur agrāk atradās mazuta saimniecība.

Tā par 40% ļaus samazināt fosilo energoresursu izmantošanu siltumcentrāles «Imanta» kurināmā bilancē, aizvietojot ar vietējo atjaunojamo energoresursu – koksnes šķeldu.

Objektā tiks izbūvēti biokurināmā ūdenssildāmie katli ar jaudu 2x20 MW ar dūmgāzu kondensatoriem, kuru lietderības koeficients sasniegs līdz 115,7%, kas ir ļoti labs rādītājs, norāda AS «Rīgas siltums». Tajā paredzēts izmantot modernu Dānijā ražotu katlu ar daļēji katlā integrētu priekškurtuvi.

Inovatīvie tehniskie risinājumi paaugstinās katla efektivitāti aptuveni līdz 2%, salīdzinot ar tradicionāliem katliem. Arī ieplānotie dūmgāzu kondensatori ļaus kurināmo izmantot efektīvāk.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Baltijas nekustamo īpašumu investīciju holdinga grupa Summus Capital ar Citadele Banka finansējumu ir iegādājusies tirdzniecības centru “Damme”, Rīgā, Imantā.

Šis ir jau trešais Summus Capital iegādes darījums Latvijā.

Līdz šim grupa portfeli Latvijā ir papildinājusi, iegādājoties tirdzniecības un izklaides centru “Riga Plaza” un veikala “DEPO” ēku Imantā. Tirdzniecības centrs “Damme” atrodas Kurzemes prospektā 1A, Imantā, kas ir trešā lielākā Rīgas apkaime pēc iedzīvotāju skaita (Imantā 2021. gadā ir reģistrēti vairāk nekā 43,3 tūkst. iedzīvotāju, kā liecina CSP dati*).

T/c “Damme” ir vadošais tirdzniecības centrs šajā apkaimē. Tā kopējā platība ir 16 000 m2 un tā lielākais nomnieks ir veikals “Rimi Hyper”.

Tirdzniecības centrā kopumā atrodas vairāk nekā 70 dažādu veikalu.

"Tirdzniecības centra “Damme” iegāde ir būtisks solis Summus Capital tirgus pozīcijas nostiprināšanai Latvijā, ņemot vērā, ka tas ir jau trešais darījums nepilna pusotra gada laikā, kas ir veikts Latvijā. Tā bija mūsu stratēģiskā izvēle papildināt Summus privātpersonu nomnieku portfeli Rīgā, un šoreiz Citadeles finansējums palīdzēja mūsu mērķu sasniegšanai. Papildus izklaides, modes un DIY segmentiem tagad tiek pievienota ievērojama nomnieku izvēle, kas koncentrējas uz rajona centru. Arī nākotnē mēs plānojam ieguldīt līdzīgos projektos, par prioritāti izvirzot jau esošu ēku iegādi un to attīstīšanu,” sacīja Summus Capital valdes loceklis Hannes Pihls.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Atklāts jaunizbūvētais veloceļš "Imanta - Daugavgrīva", informē Rīgas dome.

Veloceļa būvniecību uzsāka 2021.gada decembrī un noslēdzās šī gada septembrī. Ar kopējo garumu 12,1 km, "Imanta - Daugavgrīva" ir garākais nepārtrauktais veloceļš Rīgā.

Projekta ietvaros ir izbūvētas sabiedriskā transporta pieturvietas, ierīkotas atpūtas vietas, uzstādīt soliņi un velostatīvi. Katrā posmā visa veloceļa garumā ir uzstādīti stendi, kuros atzīmēts tā maršruts, atpūtas vietas un cita būtiska informācija par veloceļu.

"Savienojot sešas Rīgas apkaimes no Imantas līdz Daugavgrīvai, jaunais veloceļš no pilsētas burzmas ved uz pludmali, kas, manuprāt, ir viena no Rīgas unikālām iezīmēm - attālums no aktīvas pilsētas dzīves līdz atpūtai pie jūras arvien ir paveicams īsā laikā. Un tagad tas ir ērti izdarāms, braucot arī ar velosipēdu," veloceļa atklāšanā sacīja Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Līdz ar noslēdzošā trešā posma pabeigšanu atklāts Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS «Augstsprieguma tīkls» (AST) elektroenerģijas pārvades tīkla stiprināšanas projekts «Kurzemes loks,» informē AS Augstsprieguma tīkls pārstāve Aija Ikstena.

«Esam gandarīti par sekmīgu projekta pabeigšanu plānotajos termiņos, ievērojot visaugstākās būvniecības kvalitātes un līdz ar to – arī elektroapgādes drošuma prasības. Šis ir būtisks solis elektroapgādes drošuma uzlabošanā, un tas dos iespēju pārvades tīklam pieslēgt ne tikai jaunus patērētājus, bet arī jaunus elektroenerģijas ražotājus Kurzemē, kur ir ievērojams vēja enerģijas attīstības potenciāls,» norāda AST valdes priekšsēdētājs Varis Boks.

«Kurzemes loks ir stratēģiski svarīgs projekts Latvijas tautsaimniecībai, tas ir kā liela automaģistrāle, kas atrodas uz šiem gaisa elektrolīnijas balstiem. Tā nodrošinās, ka nākotnē, mūsu ekonomikai attīstoties un elektrificējoties, mums būs iespējas nodrošināt arī papildu slodzes, tai skaitā atjaunojamo energoresursu projektus. Liels darbs padarīts, paldies visiem, kas strādājuši pie šī projekta īstenošanas,» uzsvēra ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Būvniecības valsts kontroles birojs pieņēmis ekspluatācijā AS «Augstsprieguma tīkls» (AST) īstenoto, atjaunotās Latvijas vēsturē vērienīgāko, elektroenerģijas pārvades tīkla stiprināšanas projekta «Kurzemes loks» trešo posmu.

Ar jauno 330kV līnijas loka noslēgšanu ir būtiski uzlabots elektroapgādes drošums kā ikdienas situācijā, tā vētru gadījumā, novērsta līdz šim iztrūkstošā jauda Kurzemē, tādējādi palielinot arī jaunu pieslēgumu iespējamību.

Trešā posma izbūvē no Ventspils uz Rīgu ieguldīti 127 milj. eiro, tai skaitā 55 milj. eiro Eiropas Savienības līdzfinansējums. Jaunizbūvētās 330kV līnijas garums sasniedz 207 kilometrus un tā šķērso 11 pašvaldību teritorijas. Līnijas būvniecību un projektēšanu pēc AST pasūtījuma veica pilnsabiedrība «LEC, RECK un Empower».

«Kurzemes loka» 110 kV elektropārvades līniju pārbūve posmā Ventspils – Tume – Rīga (Imanta), pastiprinot ar 330 kV līniju, savieno 330 kV apakšstaciju «Ventspils», Ventspilī, Robežu ielā 38 un 330 kV apakšstaciju «Imanta», Rīgā, Kleistu ielā 25, šķērsojot Ventspils pilsētas, Ventspils, Dundagas, Talsu, Kandavas, Tukuma, Engures, Babītes novadu, Jūrmalas un Rīgas pilsētas teritorijas. Pārbūves rezultātā elektrolīnijas novietojums pamatā saglabājās esošo elektropārvades līniju trases robežās.

Komentāri

Pievienot komentāru
Būve

FOTO: Jauns daudzdzīvokļu projekts Imantā vilinās ar meža tuvumu

Lelde Petrāne, 15.04.2019

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Imantā, Anniņmuižas bulvārī topošā jaunā projekta «Anniņmuižas parka rezidence» pamatos iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

Projekta attīstībā tiks investēti aptuveni 6 miljoni eiro, biznesa portālam db.lv pastāstīja projekta attīstītāja «SI property» valdes priekšsēdētājs igaunis Tullio Libliks.

Sešu stāvu ēkā kopumā būs izvietots 61 dzīvoklis ar pilnu apdari. Būs pieejami gan nelieli vienas istabas dzīvokļi, gan četru istabu dzīvokļi, paredzēti klasiskie vai franču balkoni, bet pirmajos stāvos – virszemes terases.

Līgums starp pasūtītaju SIA «SI property» un būvnieku SIA «BILDBERG» par būvdarbu veikšanu parakstīts 2018. gada 2.maijā. SIA «BILDBERG» valdes loceklis Gatis Bērziņš informēja, ka būvdarbi sākti pagājušā gada decembra sākumā.

T. Libliks stāstīja, ka šis ir pirmais «SI property» nekustamā īpašuma projekts Rīgā, bet viņa vadībā Igaunijā gūta pieredze gan dzīvokļu, gan atpūtas projektu attīstībā. Nākamais projekts, kas tiks īstenots Rīgā, atradīsies Vecmīlgrāvī, Vecāķu prospektā, kā arī patlaban tiek izskatītas iespējas iegādāties citus zemes gabalus arī Imantā. Zemes gabals Anniņmuižas bulvārī 5 nopirkts pirms gada.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Rudenim atnākot, Imanta Ziedoņa fonds «Viegli» sācis savas kartupeļu ražas tirdzniecību. Fonda pārstāvji piedalās gan tirdziņos, gan festivālos, tā sauktos kulturālos kartupeļus piedāvājot par 5 eiro. Iegūtie līdzekļi tiks izmantoti fonda vajadzībām.

Šā gada maijā Kuldīgas Pārventas parkā Imanta Ziedoņa fonds «Viegli» atklāja kulturālo kartupeļu lauku 0, 2ha platībā, kā arī īpašu radio, kas paredzēts tieši kartupeļiem. «Kartupeļu lauka radio» (KLR) radīts, lai atskaņotu gan pašmāju, gan ārzemju mūziku, ziņotu par svarīgāko Latvijas kultūras dzīvē, cildinātu cilvēku domas un izceltu skaisto Latvijā.

Kā paskaidro fonds, kartupeļi ir saucami par kulturāliem un īpaši ar to, ka visas vasaras garumā tiem atskaņots «Kartupeļu lauka radio». Vasarā īpaši kartupeļiem, kā arī jebkuram interesentam tika rīkots arī koncerts.

Novada garšas noslēguma pasākumā «Nogaršo Latviju Rīgā!» fonds piedāvāja gan pop-up Ziedoņa bibliotēku, gan iespēju savā īpašumā iegūt šovasar audzētos kartupeļus.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Imantā, bijušajā rūpnīcas Radiotehnika ražošanas ēkā nākamajā nedēļā tiks atvērts tirdzniecības centrs K3 - Imanta Mall, biznesa portālam db.lv pastāstīja SIA Imantas Tirgus valdes loceklis Ēriks Ertmanis.

Jaunais tirdzniecības centrs atradīsies ēkas pirmajā stāvā un aizņems 5500 kvadrātmetru lielu platību. Kopējā ēkas pirmā stāva platība ir 18 000 kvadrātmetru, līdz ar tirdzniecības centra atvēršanu tiks «apdzīvota» 11 500 kvadrātmetru liela platība, ieskaitot Imantas Tirgus daļu.

Db.lv jau rakstīja, ka padomju laikā ražošanas vajadzībām būvētās četru stāvu ēkas pirmajā stāvā 2011. gadā izvietojās viens no tirdzniecības ķēdes Prisma veikaliem, un īpašniekam bija plāns pārējā ēkā attīstīt tradicionālu iepirkšanās centru, kas tomēr dažādu iemeslu dēļ neīstenojās. 2017. gadā, Prismai pieņemot lēmumu pamest Latvijas tirgu, tika mainīta attīstības koncepcija un izlemts bijušajās veikala telpās izvietot Imantas Tirgu.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Vietējais Latvijas uzņēmumu mazumtirdzniecības veikalu tīkls “Citro” nostiprina zīmola pozīcijas Rīgā, atklājot jaunāko veikalu Imantā

Investīcijas jaunākajā veikalā Imantā ir ap miljonu eiro, bet kopējās investīcijas veikalu atvēršanai Pārdaugavā šogad pārsniedz divus miljonus eiro.

“Plānojot “Citro” zīmola pārklājumu Rīgā, orientējāmies uz pilsētas mikrorajoniem, kas ir ekonomiski aktīvi un blīvi apdzīvoti,” norāda SIA “Latvian Retail Management” valdes priekšsēdētājs Imants Kelmers.

“Citro” veikalā Imantā, iedzīvotājiem ir pieejams depozīta iepakojuma nodošanas punkts.

Ar “Citro” zīmola konceptu “Svaigums ikdienai!” Rīgā šobrīd darbojas pieci veikali. Zīmols pieder Latvijas uzņēmumu apvienībai SIA “Latvian Retail Management”. To veido vietējā kapitāla mazumtirdzniecības uzņēmumu tīkli AS “Diāna”, SIA “Gabriēla”, SIA “LEKON” un SIA “AA&CO”. Uzņēmumu apvienība pārstāv “Citro” un “Eldo” zīmola veikalu tīklu ar vairāk nekā 80 tirdzniecības vietām visā Latvijā.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Tirdzniecības centrā K3, kas Rīgas mikrorajonā Imantā izveidots bijušajā rūpnīcas Radiotehnika ražošanas ēkā, kur vēl pirms pāris gadiem atradās mazumtirdzniecības veikals Prisma, ceturtdien tiek atklāts atrakciju parks bērniem Fun Park.

Uzņēmums sevi pozicionē kā vienu lielākajiem telpu atrakciju parkiem Baltijā. 1300 kvadrātmetru plašā parka teritorija paredzēta dažāda vecuma bērniem, piedāvājot dažādas izklaides.

Izveidoti kāpelēšanas džungļi, deviņi slidkalniņi, viens no tiem ir četrus metrus augsts, seši dažādi batuti, bumbu baseini, un 90 kvadrātmetru liels rotaļu laukums jaunākajiem apmeklētājiem.

Atrakciju parka vidū atvēlēta atpūtas zona ar TV vecākiem un citiem bērnu pavadoņiem. Paredzēta arī iespēja bērnus uz laiku atstāt pieskatīšanai parka darbinieku uzraudzībā.

Parkā ierīkotas arī telpas svinībām - septiņas tematiskās ballīšu istabas («Minjoni», «Aligators un Zebra», «Vienradzis», «Tīģeris», «Pasaka», «Robots», «Zilonis»). Visas istabas ir aprīkotas ar regulējama augstuma galdiem, krāsainiem sēžampufiem, krēsliem, mantu novietošanas plauktiem.

Komentāri

Pievienot komentāru
Būvniecība un īpašums

FOTO,VIDEO: 5,6 miljonus eiro vērtā Imantas sporta kompleksa būvniecība tuvojas finišam

Monta Glumane, 18.06.2019

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Noslēgumam tuvojas vērienīga sporta centra būvniecības darbi Imantā - laukums, kura izveidē ieguldīti 5,6 miljoni eiro, solās būt tikpat iespaidīgs kā Krišjāņa Barona ielā esošais komplekss.

Gandrīz 5 hektārus lielā teritorijā pie Rīgas Imantas vidusskolas būs izveidots mini futbola laukums ar tribīni un mākslīgo zālienu, dažādas rotaļu iekārtas, labiekārtota pastaigu teritorija un «zaļā klase», kā arī vingrošanas laukums, skeitparks, divi multifunkcionālie sporta laukumi, skrejceļš, divi basketbola 3x3 laukumi, tāllēkšanas sektors, parka zona, kā arī desmit moduļa tipa palīgēkas – sarga ēka, medmāsas kabinets, tualetes, ģērbtuves, inventāra uzglabāšanas telpas.

Lai novērtētu paveikto, otrdien uz laukumu bija devušies Rīgas domes un būvkompānijas LNK Industries pārstāvji.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Šā gada jūlijā Rīgas mikrorajonos sērijveida dzīvokļu cenas turpināja samazināties, vidējai cenai sarūkot par 0,7 % un noslīdot līdz 809 EUR/m, liecina "Arco Real Estate" apkopotie dati.

2020. gadā sērijveida dzīvokļu cenas kopumā samazinājās par 1,2 %.

Sērijveida dzīvokļu cenas piekto mēnesi pēc kārtas turpināja samazināties. Cenu kritums līdz šim nebija liels – no 0,1 līdz 0,3 % mēnesī. Tomēr jūlijā konstatētais cenu samazinājums bija lielākais kopš 2011. gada. Jūlijā gandrīz visos Rīgas mikrorajonos tika novērota dzīvokļu cenu lejupslīde. Vislielākais cenu samazinājums konstatēts dārgāko sērijveida dzīvokļu mikrorajonos – Imantā, Mežciemā, Purvciemā, Zolitūdē un citur.

Pēc 2020. gada aprīlī novērotā Rīgas lielāko mikrorajonu dzīvokļu piedāvājuma līmeņa straujā krituma turpmākajos mēnešos tam bija tendence palielināties. Tieši jūlijā piedāvājumu skaita palielinājums bija vislielākais – lielāko mikrorajonu sērijveida dzīvokļu piedāvājumu skaits jūlijā palielinājās par 8 %. Tomēr tas joprojām bija būtiski zemāks nekā pērn. Arī kopējais dzīvokļu piedāvājumu skaits pēdējā mēneša laikā palielinājās (+ 7 %).

Komentāri

Pievienot komentāru
Transports un loģistika

Rail Baltica būtiski izmainīs satiksmi Imantā un Zolitūdē

Lelde Petrāne, 01.07.2019

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Anniņmuižas biedrība Riga Annenhof publiskojusi dzelzceļa projekta Rail Baltica plānojumu, akcentējot būtiskās satiksmes un dzīvesvides izmaiņas, kas visvairāk skars Imantas un Zolitūdes iedzīvotājus.

«Šis ir pēdējais brīdis, kad ir iespējams censties ievirzīt un apspriest projektētāju piedāvājumus,» mudina biedrība.

Saskaņā ar tās rīcībā esošo informāciju tagadējās dzelzceļa stacijas Imanta un Zolitūde neatradīsies vecajās vietās. Jaunā stacija būs pie Volvo halles.

Tagadējā dzelzceļa pārbrauktuve automašīnām pie dzelzceļa stacijas Imanta tiks likvidēta (tā paliks tikai gājējiem un velosipēdistiem), jaunā dzelzceļa šķērsošana autotransportam būs tunelis pie Volvo halles. Visās citās vietās, kas kartē nav atzīmētas kā gājējiem izbūvētas dzelzceļa šķērsošanas vietas, nebūs iespējams iedomātā vietā pāriet dzelzceļa sliedēm (ātrgaitas vilcieniem tiks būvēts žogs ar skaņas izolāciju).

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

2019. gada oktobrī Rīgas mikrorajonos sērijveida dzīvokļu cenas nemainījās – mēneša laikā dzīvokļu kvadrātmetra vidējā cena saglabājās 818 EUR/m² apmērā, liecina Arco Real Estate dati.

Kopš 2019. gada sākuma sērijveida dzīvokļu cenas kopumā palielinājās par 2,7 %.

Jau trešo mēnesi pēc kārtas sērijveida dzīvokļu vidējā cena saglabājās nemainīga. Pēdējos piecos gados tik stabila situācija sērijveida dzīvokļu tirgū netika novērota. Tajā pašā laikā oktobrī divos mikrorajonos varēja novērot negatīvas cenu izmaiņas: Āgenskalnā cenas samazinājās par 0,2 %, bet Imantā par 0,3 %. Vairākos citos mikrorajonos novērotas arī pozitīvas cenu izmaiņas. Pārējos Rīgas mikrorajonos jebkādas cenu svārstības joprojām netika novērotas.

2019. gada otrajā pusgadā Rīgas mikrorajonos dzīvokļu piedāvājumā vienlaicīgi novērots gan palielinājums, gan arī samazinājums. Līdzīgi kā pērn, arī šogad oktobrī piedāvājumam bija tendence samazināties, tomēr šoreiz tas bija par 2 % augstāks nekā pirms gada, proti, 2018. gada oktobrī.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Līdz šim praktiski visi aizstāvji "Trasta komercbankas" likvidācijas lietā visa pērnā gada laikā lūguši tiesai iespēju iepazīties ar lietiskajiem pierādījumiem, līdz advokāts Saulvedis Vārpiņš "Dienas Biznesam" izteica šaubas par to, ka prokuratūra pati tos nav redzējusi vai arī apskatījusi ar nelicencētu programmatūru.

Latvijas Republikas prokuratūras preses sekretāre Laura Majevska "DB.lv" apstiprināja, ka dati pirms nodošanas tiesai apskatīti ar legālu bezmaksas programmas versiju. Prokuratūra, sagatavojot "Trasta komercbankas" likvidācijas lietu tiesai, elektroniskos dokumentus apskatījusi ar legālu bezmaksas datu apskates programmas "AccessData FTK Imager" versiju, taču tas nekliedē aizstāvības šaubas par prokuratūras darbu kopumā. Pēc informācijas tiesas sēdē šā gada janvārī rodas pamatotas šaubas, ka visus pierādījumus ar demo versiju bijis iespējams apskatīt.

Neapskatāmie pierādījumi

Līdz apsūdzības nolasīšanai no lietas tika atstādināts prokurors Uldis Cinkmanis, kuram pārmeta Kriminālprocesa likuma pārkāpšanu. Ģenerālprokurors U. Cinkmanim vēlāk izteica piezīmi, kas ir viens no disciplinārsodu veidiem. Lietu pārņēma U. Cinkmaņa kolēģe Zane Pavāre, tomēr no tā pieļauto kļūdu lietas sagatavošanas gaitā nekļuva mazāk. Precīzi to raksturoja I. Dzeņa norāde aizstāvjiem tiesas zālē pērn, ka lieta ir pieņemta tiesā un visiem kopā būtu jātiek ar to galā, noslēgumā izsakot cerību, ka aizstāvība prokuratūras kļūmes neizmantos ļaunprātīgi.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Janvāra beigās uzņēmums, kura ieguldījumus pārvalda Green Formula Capital (GFC), iegādājās bijušās Radiotehnikas galveno ēku Rīgā ar kopējo platību 100 000 m2.

Rīdziniekiem šis īpašums ir pazīstams kā Imantas Tirgus. Darījuma summu puses neizpauž.

“Mēs uzskatām, ka nākotne ir saistīta ar veiksmīgu izklaides un pakalpojumu sektora attīstību, kur galvenā loma ir atrašanās vietai un infrastruktūrai ar ilgtspējīgas izaugsmes potenciālu. Mums ir labi zināmi kaimiņi – Depo, Damme, McDonalds, pirmajā stāvā mums ir veiksmīgā Imantas Tirgus koncepcija. Plānojam piesaistīt daudz jaunu īrnieku, ar kuriem jau notiek pārrunas”, komentēja Mēelis Šokmans, GFC vadošais partneris.

FOTO: Oficiāli atklāts Imantas tirgus 

Ceturtdien, 30.maijā, tirdzniecības parkā Imanta Retail Park oficiāli atklāts Imantas tirgus....

Green Formula Capital ir uz ilgtspējību un “zaļo pavērsienu” orientēta nekustamā īpašuma ieguldījumu pārvaldības firma, kas koncentrējas uz īpaši pielāgotiem ESG (vides, sociālās atbildības un pārvaldības) principiem, tos apvienojot ar “zaļā” finansējuma piesaisti ar mērķi palielināt aktīvu vērtību un likviditāti. Green Formula Capital darbības princips ir palielināt ieguldījumu vērtību, veicinot “zaļo” un ilgtspējīgo uzņēmējdarbību.

FOTO: Rīgā top jauns tirdzniecības centrs  

Imantā, bijušajā rūpnīcas Radiotehnika ražošanas ēkā, ieguldot vairāk nekā 10 miljonus eiro,...

Darījumu atbalstīja Colliers, un juridiskās konsultācijas sniedza ZAB Vilgerts.

LETA vesta, ka bijušo "Radiotehnikas" ēku Kurzemes prospektā 3, kurā atrodas "Imantas tirgus", par 8,75 miljoniem eiro iegādājušies Igaunijas uzņēmējiem piederošā SIA "KP3", liecina Zemesgrāmatas informācija.

Kā ēkas pārdevējs norādīta SIA "Imanta Retail Park", kuras valdes loceklis Ēriks Ertmanis LETA apstiprināja, ka īpašumu iegādājusies "KP3". Ertmanis sacīja, ka ēkā esošais "Imantas tirgus" turpinās strādāt kā telpu nomnieks.

"KP3" reģistrēta 2021.gada oktobrī, uzņēmuma pamatkapitāls ir 515 200 eiro. Uzņēmuma īpašnieks ir Igaunijas uzņēmums "Mirrow Institute", bet tā patiesais labuma guvējs ir Igaunijas uzņēmējs Ivars Vendelins, kurš ir arī "KP3" valdes loceklis. "KP3" valdes loceklis ir arī Igaunijas uzņēmējs Hanness Pihls.

Vendelins ir līdzīpašnieks "Apollo Group", kurai pieder grāmatnīcas "Apollo", kinoteātri "Apollo", filmu izplatīšanas kompānija "Baltic Film Distribution", sulu bāri "Blender", saldējuma kafejnīcas "IceCafe" un restorāni "O'Learys" un "KFC".

Tāpat Vendelins ir līdzīpašnieks holdingā "MM Grupp", kuras uzņēmumu vidū ir medikamentu tirgotājs "Magnum", mediju koncerns "Postimees Grupp", elektroierīču tirgotājs "IM Arvutid", tāpat grupai ir līdzdalība ultrakondensatoru ražotājā "Skeleton Technologies Group". Informācijas aģentūra LETA ir daļa no starptautiskas mediju grupas, kuras akciju turētājs ir "MM Grupp".

"Apollo Group" pērn rudenī iegādājusies arī 51% Latvijas ēdināšanas uzņēmuma "Lido" akciju.

"Apollo Group" 55% akciju īpašnieks ir holdings "MM Grupp", kura akciju kontrolpaketes īpašnieks ir Igaunijas uzņēmējs Marguss Linnamē. Vendelins ir 45% "Apollo Group" akciju īpašnieks.

Vendelins kopā ar Baltijas nekustamo īpašumu investīciju holdinga grupu "Summus Capital", kuras valdes loceklis ir Pihls, 2020.gada decembrī kļuva par tirdzniecības centra "Riga Plaza" īpašniekiem. Savukārt 2021.gada decembrī "Summus Capital" ir iegādājusies uzņēmumu "Pārupes būmaņi", kuram piederošajā īpašumā Imantā ir atvērts jaunuzceltais tīkla "Depo" veikals, kas atrodas blakus bijušajai "Radiotehnikas" ēkai.

Db.lv au vēstījis, ka kādreizējās Radiotehnikas rūpnīcas ražošanas vajadzībām būvētās četru stāvu ēkas pirmajā stāvā 2011. gadā izvietojās viens no tirdzniecības ķēdes Prisma veikaliem, un īpašniekam bija plāns pārējā ēkā attīstīt tradicionālu iepirkšanās centru, kas tomēr dažādu iemeslu dēļ neīstenojās.

2017. gadā, Prismai pieņemot lēmumu pamest Latvijas tirgu, tika mainīta attīstības koncepcija un izlemts bijušajās veikala telpās izvietot Imantas Tirgu.

Komentāri

Pievienot komentāru
Reklāmraksti

TOP 3 populārākās Rīgas apkaimes pēc dzīvokļu darījumu skaita: Purvciems, Teika, Centrs

City 24 SIA, 21.11.2019

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Jau šī gada sākumā Rīgā ekspluatācijā tika nodoti 700 dzīvokļi, bet visa gada ietvaros kopumā tika prognozēts vairāk nekā 2000 jaunu mājokļu pieaugums.* Ņemot vērā, ka īres cenas ir augstas un daļa padomju laika daudzstāvu dzīvojamie nami ir nolietojušies, pieprasījums pēc jaunajiem mājokļiem palielinās. Šobrīd aktīvi top jauni daudzdzīvokļu nami un privātmāju ciemati, kas ir pieejami plašam pircēju lokam. Šogad - laika periodā no janvāra līdz augustam Rīgas dzīvokļu tirgū notikuši 6529 darījumi.

Kā rāda statistikas dati, TOP 1 Rīgas apkaime pēc darījumu skaita ir Purvciems, kam seko Teika, Centrs, Imanta un Pļavnieki. Visbiežāk tiek iegādāti vienas un divu istabu mājokļi pirmajā un otrajā stāvā.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Nekustamo īpašumu attīstītājs "Bonava Latvija" nodevis ekspluatācijā jauno mājokļu projektu "Vertikāles", kas atrodas Imantā, Dumbrāju ielā, informē "Bonava Latvija" pārstāvji.

Izbūvēto būvapjomu veido viena septiņu stāvu un viena 13 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka ar kopumā 134 divu līdz četru istabu dzīvokļiem. Projekta attīstībā kopā ieguldīti vairāk nekā 15 miljoni eiro.

"Vertikāles" ir ne tikai līdz šim augstākais "Bonava Latvija" jauno mājokļu projekts, bet arī pagaidām vienīgā attīstītāja realizētā daudzstāvu apbūve Imantā.

Jauno mājokļu projektu "Vertikāles" veido divas dzīvojamās ēkas ar kopumā 134 divu līdz četru istabu dzīvokļiem platībā no 60 līdz 92 kvadrātmetriem - septiņu stāvu ēkā atrodas 48, bet augstākajā, 13 stāvu ēkā - 86 dzīvokļi.

Visi dzīvokļi aprīkoti ar zemgrīdas apkures sistēmu un individuālo ventilāciju ar rekuperāciju. Katrā ēkā izbūvētas koplietošanas telpas bērnu ratiņu un velosipēdu novietošanai, bet ēku cokolstāvā katram dzīvoklim pieejama personīgā mantu noliktava. Augstākās ēkas 12.stāvā visiem kompleksa iedzīvotājiem būs pieejama 118 kvadrātmetru plaša terase.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Imantā iestādīsim divreiz vairāk koku nekā to ir šobrīd, atbildot uz bažām par koku nociršanu jauna daudzdzīvokļu projekta vajadzībām, norāda "Bonava Latvija" projekta attīstības vadītājs Mārtiņš Vonda.

Jau vēstīts, ka Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija otrdien, 19. novembrī, atlika gala lēmuma pieņemšanu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai Dumbrāja ielā 29, Rīgā, kur projekta attīstītājs SIA "Bonava Latvija" iecerējis būvēt jaunas daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas ar pazemes un virszemes autostāvvietām.

"Mēs esam atvērti kopā ar iedzīvotājiem un Rīgas domi atrast visām pusēm pieņemamu risinājumu. Attīstot jauno mājokļu projektu Dumbrāja ielā 29, mēs esam paredzējuši plašas zaļās zonas izveidi, saglabājot lielu skaitu esošo koku un papildinot teritoriju ar jauniestādītiem kokiem, kā arī veidojot arī krūmu un ziemciešu apstādījumus. Vienlaikus esam iecerējuši iestādīt 18 papildu dižstādus Rīgas domes izvēlētajā vietā. Tādējādi kopumā šajā Rīgas apkaimē iestādīsim divreiz vairāk koku nekā to ir šobrīd," stāstīja M. Vonda.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ceturtdien, 30.maijā, tirdzniecības parkā Imanta Retail Park oficiāli atklāts Imantas tirgus.

Tirdzniecības parks atrodas bijušajās lielveikala Prisma telpās Kurzemes prospektā 3. No 1.decembra līdz šodienai tirgus strādāja testa režīmā 3 dienas nedēļā, taču kopš 30.maija tirgus būs atvērts katru dienu. Tirdzniecības zāles kopējā platība ir 3500 m2, un tajā ir 70-80 tirdzniecības vietu.

Kopējā tirdzniecības parka platība veido 80 tūkstošus m2 – tā ir četrstāvu ēka, kurā agrāk atradās ražošanas telpas. Pirmajā stāvā ir tirgus un šajā gadā plānots vēl izveidot bērnu laukumu, kura platība būs 1400 m2, kā arī paplašināt tirdzniecības vietas.

Nākamajā gadā attīstītājs plāno iekārtot otro stāvu, kur būs veikali un kafejnīcas.

Imanta Retail Park pārstāvji Imantas tirgus izveidē ieguldītās investīcijas neatklāj.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Salīdzinot ar 2023.gada pirmo ceturksni, otrajā ceturksnī jauno projektu dzīvokļu piedāvājums lielākajos Rīgas mikrorajonos un centrā pieauga - piedāvājumu skaits bija par 17% lielāks, teikts nekustamo īpašumu kompānijas "Arco Real Estate" jauno projektu tirgus pārskatā.

Rīgas centrā piedāvājums palielinājās par 13%, savukārt Rīgas mikrorajonos piedāvājumu skaits jūnijā bija par 18% lielāks nekā pirmā ceturkšņa beigās. Salīdzinot ar pagājušā gada vidu, kopējais piedāvājumu skaits šogad jūnijā bija lielāks par 67%.

Kopumā Rīgas jaunajos projektos 2023.gada jūnija beigās bija ap 580 dzīvokļu piedāvājumiem (gada sākumā - 415), bet dzīvokļu piedāvājumu vidējā cena bija 2223 eiro par kvadrātmetru, kas bija par 3% zemāka nekā pirmajā ceturksnī.

Rīgas mikrorajonos dzīvokļu piedāvājumu vidējā cena jūnija beigās noslīdēja līdz 2042 eiro par kvadrātmetru, savukārt centra rajonā vidējā cena nokritās līdz 2727 eiro par kvadrātmetru. Tādējādi pēdējā ceturkšņa laikā piedāvājuma cena mikrorajonos samazinājās par 2%, bet Rīgas centrā - par 5%.

Komentāri

Pievienot komentāru
Mazumtirdzniecība

FOTO,VIDEO: Tuvojas Lidl veikalu atvēršana Latvijā

Monta Glumane, 05.08.2019

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Rīgā un citās Latvijas pilsētās turpinās Lidl veikalu būvniecība, taču patlaban vēl ir pāragri minēt konkrētus veikalu atvēršanas datumus, biznesa portālam db.lv sacīja Lidl korporatīvo attiecību un komunikācijas vadītājs Baltijā Valdas Lopeta.

Viņš paskaidroja, ka sagatavošanās posms noslēgsies ar Lidl Latvijas loģistikas centra Ulbrokas ielā un vismaz 10 veikalu būvniecības pabeigšanu. Lidl loģistikas centra būvdarbus plānots pabeigt un veikalus atvērt 2020. gadā.

Detalizētāka informācija par plānotajām aktivitātēm pirms veikalu atvēršanas gaidāma šā gada nogalē.

Raksta galerijā skatāms, kā Rīgā - Imantā, Zolitūdē, un Liepājā turpinās Lidl veikalu būvniecība.

Imantā, Anniņmuižas bulvārī 77 Lidl veikals top bijušās autostāvvietas vietā. Pārējie Lidl veikali Rīgā top Zolitūdē (blakus veikalam Rimi), Purvciemā, Mežciemā un Sarkandaugavā.

Komentāri

Pievienot komentāru