Kas vajadzīgs, lai jaunuzņēmums kļūtu veiksmīgs 

Zīmīgi, ka atjaunotās Latvijas uzņēmējdarbības tiesiskais sākums meklējams trauksmainajās 1991. gada janvāra dienās: normatīvais akts, kas tolaik vēl neatkarību tikai deklarējušās Latvijas pilsoņiem deva iespēju sākt savu biznesu, lietu (angļu val. deal), tādējādi lielā mērā nostiprinot atmodas ideālus, — likums Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību — stājās spēkā 1991. gada 23. janvārī.

, 25.10.2018

2006. gada 19. maijā pilnīgi stājās spēkā Komerclikums, izbeidzot likuma Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību darbību. Tajā pašā dienā spēku zaudēja arī hronoloģiski agrāk pieņemtais un kopš 1991. gada 1. janvāra spēkā bijušais likums Par akciju sabiedrībām. Taču tieši sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) kā visdemokrātiskākā, finansiāli mazāk ietilpīgā uzņēmējdarbības forma ļāva sākt biznesu praktiski jebkuram, kas to vēlējās. Turklāt, lai radītu privātās komercijas bāzi, sākotnēji jaundibinātās SIA ieguva pamatīgas nodokļu atlaides.

Situācijai mainoties un privātajam biznesam nostabilizējoties, jaunie uzņēmumi pakāpeniski zaudēja lielu daļu nodokļu privilēģiju, tomēr arī pašlaik valsts ir izveidojusi mehānismu, kas stimulē pilsoņus iesaistīties uzņēmējdarbībā, izmēģināt savas spējas komercdarbībā un sava uzņēmuma vadīšanā. Jaunuzņēmums (start-up) arī šobrīd bauda virkni priekšrocību, kuras cilvēkam palīdz ienākt biznesā un pamazām uzkrāt līdzekļus uzņēmuma attīstībai. Lai iesācējs šīs priekšrocības spētu racionāli izmantot, ir vērts sameklēt kādu, kas to visu jau ir piedzīvojis un pārzina zemūdens akmeņu karti.

Par tādu padomdevēju jums varētu kļūt, piemēram, uzņēmums CSC Telecom, kurš piedāvā jaunuzņēmumu atbalsta programmu, kurā cita starpā jaunajam uzņēmējam tiek piedāvāta palīdzība uzņēmuma veidošanas un reģistrēšanas procesā.Jebkura jaunuzņēmuma (start-up) sākums, būtiskākais pamatkapitāls, iespēju un vispār eksistences pamats ir IDEJA. Jaunuzņēmumam sākotnēji var nebūt nekā cita, taču visas turpmākās veiksmes un kļūmes, finanses un atskaites, produkts un tirgzinība būs atkarīgi galvenokārt no idejas komerciālā potenciāla.

Ja cilvēks ir iesācējs biznesā, viņam parasti ir vājš priekšstats par to, kas ir OBLIGĀTI jāpaveic, lai viņa uzņēmumu par tādu atzītu gan valsts, gan partneri, gan investori. Idejas var būt visdažādākās, taču visu jaunuzņēmumu sākumā ar milzu burtiem jāieraksta: BŪS MILZUM DAUDZ JĀSTRĀDĀ. Turklāt šis darbs visdrīzāk nebūs līdzīgs nekam, ko jaunais vai potenciālais uzņēmējs līdz šim ir darījis. Taču no tā nevajag baidīties!

Darbs pamazām kliedēs nenoteiktību, kas allaž saistīta ar jaunuzņēmuma darbību. Grūti pateikt, cik ilga un stipra pacietība būs vajadzīga — viss var mainīties vienā mirklī, pēc īstās sarunas ar īsto cilvēku —, taču līdz šai sarunai, iespējams, būs vajadzīgi mēneši darba.

Sākot uzņēmējdarbību, precīzi jānovērtē savas vadītāja spējas. Ir cilvēki, kas zina, ka viņi var vadīt, un ir to darījuši. Ir cilvēki, kuru vadītāja potenciāls snauž kaut kur iekšā un, sākot savu lietu, pamostas un attīstās. Taču ir arī cilvēki, kuri no dabas ir vai nu ideāli otrie spēlētāji, vai arī spēj perfekti atrisināt jebkuru problēmu, tikai… viņiem ir vajadzīgs kāds, kas viņus vada. Ja jūs esat šāda tipa cilvēks, labāk nemocīties un sameklēt kādu domubiedru, kam jūs uzticaties un kas ar jums kopā spēs ne tikai salikt kopā idejas skeletu, bet arī iepūst tajā dzīvību. Taču, pat ja jūs esat ideāls vadītājs, komanda būs vajadzīga tik un tā.

Jaunuzņēmuma attīstīšanai noteikti nepieciešama MOTIVĀCIJA un vispirms — dzelžaina pašmotivācija un pašdisciplīna. Lai ideja kļūtu par pamatu komercijai un perspektīvā arī jūsu — un ne tikai jūsu, bet visas jūsu komandas! — labklājībai, var gadīties, ka brīžiem nāksies rīkoties neracionāli, varbūt pat avantūristiski. Tad jaunuzņēmumam izdzīvot liks pārliecība par savu taisnību.

Pat uzņēmuma reģistrācijas process var likties kā pastaiga džungļos — lai gan to veiksmīgi ir izgājuši desmitiem tūkstošu jauno komersantu, turklāt daudzi no viņiem sen nopelnījuši savu pirmo miljonu un turpina veiksmīgi attīstīties.Nedrīkst nobīties no tā, ka jau reģistrācijas procesā formalitāšu ir vairāk, nekā jaunais uzņēmējs spēj iedomāties. Un jāapzinās, ka šis ir posms, kurā jums noteikti vajadzēs kaut nelielas finanses.

Lai nebūtu nepatīkamu pārsteigumu, noteikti jānoskaidro, kad un cik daudz nāksies maksāt. Noteikti būs jāparedz nauda valsts nodevai un samaksai par oficiālo publikāciju, ar kuru jaunais uzņēmums tiks atzīts no valsts puses.

Kad neskaidrie jautājumi vairs nebūs neskaidri, var izstrādāt reģistrācijas dokumentu paketi. Tas nav grūti arī tad, ja jums nav uzņēmējdarbības pieredzes un (vai) jurista diploma: Uzņēmumu reģistra mājaslapā ir iespējams atrast un lejupielādēt visu reģistrācijas dokumentu paraugus, tur arī soli pa solim ir aprakstītas visas nepieciešamās darbības, kas jāveic, lai reģistrētu savu uzņēmumu. Ja ir mazliet liekas naudas, šajā posmā (vismaz uz laiku) ir vērts komandai piesaistīt kādu šādās lietās pieredzējušu cilvēku, tomēr tas ir individuāls process: daudzi jauni uzņēmēji to visu paveic, izmantojot paši savas zināšanas, pieredzi, intuīciju un mazliet veiksmes.

Tas attiecas arī uz situāciju, kad jaunais uzņēmējs nolēmis izmantot savu elektronisko parakstu, lai reģistrāciju nokārtotu attālināti. Internets, protams, sniedz iespēju ietaupīt laiku un naudu (izmantojot Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumus, valsts nodeva ir par 10 % mazāka), taču neatvieglo dokumentu saturu: tam ir pilnīgi jāatbilst likumu prasībām.

Uzņēmuma reģistrācija ir priecīgs un satraucošs brīdis, bet vienlaikus tā ir arī pirmā nopietnā krīze jaunuzņēmuma ceļā. Jāsāk maksāt algas, kārtot grāmatvedību, gatavot atskaites. Un galvenais – maksāt nodokļus. Būs ļoti bēdīgi, ja jaunais uzņēmējs jau ar pirmajiem soļiem sāks konfliktēt ar Valsts ieņēmu dienestu (VID).Tāpat kā katram ir savs frizieris, savs autoserviss, sava banka un finanšu konsultants, būs nepieciešams veidot lietišķas un vienlaikus uz savstarpēju uzticību balstītas attiecības ar savu nodokļu inspektoru. Kaut vai tāpēc, ka tieši viņš vislabāk zinās un varēs pateikt priekšā gan visas nianses, kas ļaus jaunajam uzņēmējam izvairīties no negribētām problēmām, gan arī ar izvēlēto jaunuzņēmuma juridisko formu – SIA, individuālais uzņēmums, mikrouzņēmums – saistītās iespējas izvēlēties piemērotāko, atbilstīgāko nodokļu maksāšanas veidu. Protams, var mēģināt to visu apgūt patstāvīgi, izmantojot VID mājaslapā pieejamo informāciju, tomēr reizēm tieši cilvēciskais kontakts un savstarpēja sapratne var izrādīties izšķirīgais faktors, kas ļauj atrisināt problēmas un izvairīties no nesaprašanās, kas šādos gadījumos jaunam uzņēmumam var izrādīties pat liktenīgas. Svarīgi ir saprast, ka arī VID ir ieinteresēts, lai nodokļu maksātājs, tātad arī konkrētais uzņēmums, dzīvotu un attīstītos, tāpēc ir lietderīgi izmantot, piemēram, iespēju piedalīties bezmaksas semināros, ko VID regulāri rīko gan Rīgā, gan reģionos.

Iegūstot pārliecību, ka ar nodokļiem viss būs kārtībā, jaunais uzņēmējs reizē iegūst zināmu garantiju pret stresa situācijām, kuras var rasties arī tad, ja viņš ir pārliecināts, ka uzņēmums nodokļus maksā kārtīgi un savlaicīgi, – nodokļu sistēma ir dinamiska parādība, nodokļi, to likmes un aprēķināšanas bāze var mainīties, un svarīgi ir nepalaist to garām.

Reģistrācijas process un attiecību sakārtošana ar VID ir divas ārkārtīgi svarīgas darbības, jo no tām ir atkarīga jaunuzņēmuma atzīšana no valsts puses, un tas ir izšķirīgi, kārtojot jebkuras lietas ar nopietniem investoriem.

Taču tas, protams, nav viss: ideja pati savu komercpotenciālu nerealizēs. Pieredze rāda, ka izšķirīgs ir tieši pirmais jaunuzņēmuma darbības gads, un tā laikā nākas pārvarēt virkni riska faktoru. Latvijā ir daudz veiksmīgu jaunuzņēmuma piemēru, bet jāapzinās, ka tikai daļa ideju tiek savienota ar plaukstošu komerciju. Cilvēks, kurš ir veiksmīgi pārvarējis reģistrācijas procesu, izveidojis spēcīgu komandu, nodibinājis lietišķas attiecības ar banku un potenciālajiem investoriem, kā arī VID un citām valsts iestādēm, vairs nebūs gluži iesācējs, un viņam būs daudz vieglāk izmantot neformālākas iespējas, piemēram, precīzi izraudzīties uzņēmumam nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojumu un programmatūru, atkarībā no darba specifikas izvēlēties optisko vai mobilo internetu…

Veicot uzņēmējdarbību, ļoti bieži nākas, tēlaini sakot, aizpogāt pirmo pogu, no kuras turpmāk būs atkarīgi tālākie procesi. Izvēles brīžos ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu pieejams uzticams padomdevējs.

CSC Telecom jauno uzņēmumu atbalsta programmas ietvarā ikvienam uzņēmumam, kurš vēl nav vienu gadu vecs, tiek nodrošināta iespēja izmantot CSC Telecom pakalpojumus 1000 eiro vērtībā, piemēram, interneta pieslēgumam, e-pasta adresēm, efektīga telefona numura iegādei, CRM sistēmas ierīkošanai vai citiem CSC Telecom pakalpojumiem, kurus iespējams izpētīt vietnē www.csc.lv. Veiksme labprāt izvēlas to, kas ir atraduši īsto padomdevēju.

Raksts tapis sadarbībā ar CSC Telecom, pateicoties Valsts ieņēmumu dienestam un Uzņēmumu reģistram. Projekta informatīvie partneri: TVnet un DB.lv

Plašāka informācija ir pieejama šeit: www.csc.lv