Nekustamais īpašums

Nekustamais īpašums: Tirgū gaidāmas korekcijas

Inguna Ukenābele
, 06.06.2014

Jaunākais izdevums

Reģionos īpašumu cenas stagnē; Jūrmalā daļa īpašumu varētu kļūt pieejamāki.

To intervijā DB prognozē Hipotēku bankas Nekustamo īpašumu aģentūras (Hiponia) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Muižnieks. Izmaiņas viesīs gan ģeopolitiskā situācija, gan nodokļu politika, gan izmaiņas termiņuzturēšanās atļauju piešķiršanas kārtībā. Savukārt pati Hiponia pēc pārceļošanas Privatizācijas aģentūras paspārnē savu darbību plāno līdz 2018. gada beigām.

Kā ir mainījusies darījumu aktivitāte ar nekustamajiem īpašumiem?

Laika periodā no 2012. gada sākuma līdz 2014. gada 1. ceturksnim darījumu skaits ir palielinājies, turklāt to var attiecināt gan uz vietējiem pircējiem, gan nerezidentiem. Taču turpmāk nekustamā īpašuma tirgū savas korekcijas ieviesīs gan ģeopolitiskie notikumi, gan izmaiņas termiņuzturēšanās atļauju (TUA) iegūšanas kārtībā. Tie ir divi mainīgie lielumi, kuriem pilnīgi noteikti būs ietekme.

Kāda varētu būt ģeopolitisko notikumu ietekme? Būs cilvēki, kas tieši gribēs nosacīti migrēt, vai gluži pretēji – rubļa svārstības mazina interesi par īpašumu iegādi?

Ietekme būs abiem šiem faktoriem. Līdz šim liela nozīme ir bijusi cilvēku vēlmei dzīvot ES un tādējādi zināmā mērā bēgt no nestabilās situācijas. Tomēr tagad šo faktoru būtiski iespaidos Krievijas medijos īstenotā propaganda par to, kas notiek Baltijas valstīs. Otrs būtisks jautājums ir Krievijas rubļa vērtības svārstības. To mēs izjūtam jau šobrīd. Pēdējo divu mēnešu laikā ir apstājušies vairāki ar TUA saistīti darījumi un investoros valda zināma piesardzība.

Protams, ļoti būtiska ietekme būs arī lēmumiem par izmaiņām TUA piešķiršanas nosacījumos. Līdz ar to interese būs mazāka un ārpus Rīgas un Jūrmalas aktivitāte izzudīs vispār.

Tātad TUA nosacītais tirgus paliek Rīga un Jūrmala ar dārgajiem īpašumiem?

Arī Jūrmalā būs interesanta situācija. Ja mēs skatāmies uz piedāvājumu, tad pašlaik Jūrmalā jaunajos projektos tiek piedāvāti aptuveni 1000 īpašumi, un to cenas faktiski sākas no 140 tūkstošiem eiro, kas ir slieksnis TUA iegūšanai. Stājoties spēkā jaunajam regulējumam, visticamāk, notiks cenu korekcija. Nebūs tā, ka visiem īpašumiem Jūrmalā cenas varēs palielināt, vienkārši reizinot ar divi, – pieaugums būs iespējams tiem projektiem, kas būs kvalitatīvāki, atradīsies labākā vietā vai tiks piedāvātas citas papildu priekšrocības.

Savukārt daļa īpašumu varētu kļūt pieejamāki, samazinoties ārvalstu pircēju pieprasījumam noteiktā cenu segmentā. Attīstītājiem būs jādomā arī par vietējās, pirktspējīgās auditorijas piesaisti. Iespējams, kādā mirklī varēs sākt runāt arī par pārprodukciju Jūrmalā, jo jauno projektu būvniecības temps ir ļoti ievērojams.

Kā var vērtēt vietējo pircēju aktivitāti?

Vietējais tirgus tiešā veidā ir atkarīgs no tā, vai ir pieejams finansējums. Kā jau minēju sākumā, kopējā tendence ir pozitīva.

Tomēr vēl vairāk vietējo iedzīvotāju iespējas iegādāties īpašumus varētu uzlabot banku atbalsts. Ja mēs paskatāmies uz savu portfeli, tad ir redzams, ka vairāk nekā 70% īpašumu jo- projām tiek pirkti par personīgajiem līdzekļiem. Lielākoties gan relatīvi lētākie īpašumi.

Kādi vēl secinājumi izriet no jūsu pieredzes?

Pēdējo divu gadu laikā ir vērojama klientu maksātspējas uzlabošanās un attiecīgi daļai mūsu klientu rodas iespēja vai nu pārkreditēties, vai pašiem pārdot savu īpašumu un norēķināties par atlikušajām saistībām.

Lielākā daļa mūsu portfelī esošo īpašumu ir ārpus Rīgas un Rīgas reģiona – aptuveni 70%.

Aktīvākā tirdzniecība pašlaik notiek Valmierā, Jelgavā, Saldū un Talsos. Iepriekšējā gada laikā arī Liepāja bija viens no aktīvākajiem tirgiem ārpus Rīgas, bet līdz ar Liepājas metalurga darbības apturēšanu pircēju aktivitāte un interese ir mazinājusies. Visneaktīvākais reģions ir Latgale. Vidējā darījumu vērtība reģionos ir ap 15 tūkstošiem eiro, un lielākajā daļā gadījumu īpašumi tiek pirkti bez banku starpniecības. Līdzekļu avots ir gan ģimenes uzkrājumi, gan nauda, kuru kāds no ģimenes locekļiem ir nopelnījis ārpus Latvijas. Banku aktivitāte, it īpaši reģionos, ir zema.

Līdzīga situācija ir ar komercplatībām, kuras mēs pārdodam reģionos. Tur darījumu vidējā vērtība ir ap 50 tūkstošiem eiro un 85% darījumu notiek bez kredīta piesaistes.

Kas pašlaik notiek ar cenām tirgū?

Te atsevišķi ir jāvērtē Rīga, Pierīga, Jūrmala un pārējā Latvija. Reģionos cenas stagnē – notiek nelielas svārstības, bet tās nav būtiskas. Savukārt Rīgā un Jūrmalā cenas līdz šim lielā mērā ir ietekmējušas TUA iegādes iespējas un dinamika ir bijusi pozitīva. Skatīsimies, kā būs tālāk.

Komercīpašumu segmentā viss ir atkarīgs no uzņēmējdarbības iespējām un potenciālās naudas plūsmas, kas ir saistīta ar konkrēto īpašumu.

Tad kārtējais īpašumu cenu burbulis Latvijai nedraud?

Iepriekšējam cenu burbulim iemesls lielā mērā bija brīvi pieejamais banku finansējums. Šobrīd bankas ir mazaktīvas. Arī ārvalstu investori ir kļuvuši piesardzīgi. Tādēļ par cenu burbuli tirgū kopumā diez vai varam runāt.

Pašlaik tirgū dominē banku veidotie īpašumu apsaimniekotāji, tostarp jūs, pašlaik dominē tirgū. Tomēr cik ilgi tas vēl būs?

Tas ir atkarīgs no katras konkrētās bankas stratēģijas. Lielās līnijās tās ir divas. Viena ir pēc iespējas īsākā laikā nekustamo īpašumu portfeli likvidēt, otra – daļēji strādāt jau kā attīstītājam un pievienot vērtību. Arī mēs puspabeigtos projektos, kuriem redzam perspektīvu, esam gatavi ieguldīt un tos attīstīt.

Kāda ir Hiponia nākotne? Līdz ar Hipotēku bankas pārveidi jūs nonācāt Privatizācijas aģentūras paspārnē. Tur arī paliksiet līdz visa īpašumu portfeļa realizācijai vai arī jūs kā uzņēmumu var pašus privatizēt?

Par privatizāciju runas nav. Mums ir izstrādāts biznesa plāns, un tas paredz, ka mēs darbojamies līdz 2018. gada beigām. Mūsu darbības efektivitātes mērs ir naudas plūsma, ko esam spējuši ģenerēt no saviem aktīviem, un summa, ko esam spējuši atdot Valsts kasei. Kopējais aizņēmums ir 100 miljoni eiro, un līdz 2018. gadam mēs to pakāpeniski plānojam atdot. No vienas puses, mūsu interesēs ir aizdevumu atdot pēc iespējas ātrāk, no otras puses – īpašumi mums ir jāpārdod par tirgus vērtību. Hiponia 2013. gadā ir izdevies sasniegt tai izvirzīto mērķi. Līdz šim ir atgūti kopumā 12 miljoni eiro Valsts kases ieguldījuma atmaksai, kas ir divas reizes vairāk, nekā noteikts aizdevuma līgumā. Turklāt pārdošanas statistika liecina par to, ka vidējā īpašumu pārdošanas cena ir virs vērtējuma tirgus vērtības.

Ņemot vērā to, ka mums ir cits īpašnieks, esam uzākuši aktīvu kampaņu saistībā ar uzņēmuma nosaukuma maiņu. Jaunais uzņēmuma nosaukums būs Hiponia, kas ir īss, kodolīgs un sarunvalodā viegli lietojams.

Ja līdz 2018. gada beigām visi īpašumi nebūs realizēti, kas ar tiem notiks tālāk?

Mēs rēķināmies, ka šāda situācija var būt un tad būs jāvērtē, cik liels ir atlikušais aktīvu portfelis un kāds būtu ekonomiski pamatotākais risinājums. Jāatgādina, ka, pārveidojot Latvijas Hipotēku un zemes banku par attīstības finanšu institūciju, Hiponia tika nodoti vissarežģītāk atgūstamie aktīvi, pēc kuriem nebija tirgus investoru pieprasījuma, vai arī izteiktie piedāvājumi saturēja neadekvātus noteikumus un diskonta likmi. Pārējie aktīvi tika nodoti tirgus investoriem. Sagaidāms, ka attiecībā uz daļu no aktīviem būs arī ilgstoši tiesvedību procesi. Pastāv iespējamība, ka atlikušie aktīvi pēc 2018. gada beigām tiks pārdoti portfeļu veidā.

Ar kuru īpašumu grupu pašlaik ir lielākās problēmas?

Sāpīgs segments ir viesnīcas un viesu mājas. Tās dažkārt ir sabūvētas neadekvāti lielas vai Latvijas nostūros, kur nekādas lielās tūristu plūsmas nav. Līdz ar to diezgan sarežģīti ir šos īpašumus gan uzturēt, gan atrast tiem nomniekus vai pārdot. Bieži vien meklējam alternatīvus risinājumus, piemēram, piedāvājot citus īpašumu izmantošanas veidus: rehabilitācijas centrs, vecļaužu pansionāts, jo īpašumi tomēr atrodas skaistās vietās.

Ja runājam par zemi, tad ir daudz dažādu 2007. gada interesanto investīciju projektu, kur vienkārši ir saparcelēta pļava, nav ne komunikāciju, ne elektrības, ne gāzes, bet formāli ir paredzēts ciemats. Par šādiem īpašumiem pašlaik nav intereses.

Bet vai interese vispār teorētiski kādreiz atkal var parādīties?

Iespējams, ka kādā ilgākā termiņā šos īpašumus arī izdosies pārdot, bet ne tuvākajos gados. Vienā brīdī pat varētu būt izdevīgāk šos projektus transformēt atpakaļ par lauksaimniecības zemi vai mežu un par kādreizējiem plāniem vienkārši aizmirst.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Uzņēmumam Hiponia aizdomas par pret to īstenotu reiderisma shēmu

LETA, 19.06.2014

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Pret valstij pastarpināti piederošu uzņēmumu SIA Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra (Hiponia) tiek īstenotas darbības, kas atgādina reiderisma shēmu, uzskata uzņēmuma pārstāvji.

Kā norāda Hiponia sabiedrisko attiecību pārstāvis Guntis Kārkliņš, par to liecinot SIA Resort management veiktās darbības pret Hiponia.

Hiponia uzskata, ka tai piederošā nekustamā īpašuma bijušais nomnieks SIA Resort Management ar Latvijas šķīrējtiesas sprieduma palīdzību mēģina panākt, ka Hiponia tiek radīti būtiski zaudējumi. «Resort Management uz nodokļu maksātāju rēķina varētu iedzīvoties vairāk nekā 720 000 eiro apmērā,» teikts Hiponia paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem.

Hiponia ir vērsusies ar vairākiem iesniegumiem tiesībsargājošajās institūcijās, tostarp lūdzot sākt kriminālprocesu par iespējamu krāpšanu lielos apmēros un dokumentu viltošanu. «Ja tiesībsargājošās iestādes efektīvi nerīkosies, lai apturētu un izvērtētu iespējamu noziedzīgu shēmu, par šo summu nevarēs tikt atmaksāti no valsts budžeta aizņemtie līdzekļi, kā arī tiks apgrūtināta Hiponia tālākā darbība,» uzsver Kārkliņš.

Komentāri

Pievienot komentāru
Būvniecība un īpašums

Veiktas izmaiņas Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūras valdē

Žanete Hāka, 29.08.2014

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

SIA Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra (Hiponia) dalībnieku sapulce valdes locekļa amatā ievēlēts Hiponia Piedziņas departamenta vadītāja pienākumu izpildītāju Juri Reini.

Kā informē Hiponia sabiedrisko attiecību pārstāvis Guntis Kārkliņš, izmaiņas valdes sastāvā veiktas, jo līdzšinējais valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Muižnieks nolēma amatu atstāt.

Juris Reinis Hiponia strādā kopš 2009.gada. Kopš 2012.gada Juris Reinis ir Piedziņas departamenta vadītāja pienākumu izpildītājs. Uzkrātā pieredze un profesionālās zināšanas Jurim Reinim ļaus sekmīgi pildīt Hiponia valdes locekļa pienākumus.

Uzņēmuma dalībnieku sapulce nolēma arī veikt kapitāla daļu denomināciju no latiem uz euro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 37 568 754 kapitāla daļās ar katras daļas nominālvērtību viens eiro ar kopējo pamatkapitāla vērtību 37 568 754 eiro.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Saskaņā ar VAS Privatizācijas aģentūra (PA) valdībai iesniegto ziņojumu par SIA Hiponia darbības rezultātiem no 2013. gada 19. jūnija līdz 2015. gada 31. decembrim Hiponia valstij ir samaksājusi 45,6 miljonus eiro, informē PA.

Papildus šajā periodā dažādu nodokļu un nodevu veidā ir samaksāti 3,2 miljoni eiro.

Hiponia nodarbojas ar no VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka pārņemto problemātisko aktīvu pārvaldību un sava nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un pārdošanu. Hiponia jaunus aizdevumus neizsniedz. Uz 2015. gada 31. decembri Hiponia nekustamā īpašuma portfelis sastāvēja no 507 dažādu veidu nekustamiem īpašumiem visā Latvijā. Lielākā daļa Hiponia īpašumu atrodas reģionos.

2015. gadā tika pārdoti īpašumi par kopējo summu 12,5 miljoni eiro. Īpašumu pārdošanu apgrūtina ne tikai portfeļa specifika (īpašumi reģionos, īpašumi ar apgrūtinājumiem), bet arī zemā aktivitāte nekustamo īpašumu tirgū, kā arī juridiska rakstura problēmas, tādas kā fiktīvi īres līgumi, īpašnieku nesakārtota dokumentācija, u.c.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Problemātisko aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums SIA «Hiponia» pārdos kredītportfeli, bet turpinās nekustamo īpašumu portfeļa izstrādi, informē VAS «Privatizācijas aģentūra» (PA) sabiedrisko attiecību vadītājs Guntis Kārkliņš.

Ministru kabinets (MK) otrdien pieņēma zināšanai PA sniegto informāciju par «Hiponia» nekustamo īpašumu portfeļa un kredītportfeļa pārdošanas procesa gaitu. PA informēja valdību, ka pēc investoru piedāvājumu apkopšanas un turpmākās rīcības scenāriju analīzes, «Hiponia» ir pieņēmusi lēmumu pārdot kredītportfeli, savukārt nekustamo īpašumu portfeli turpinās izstrādāt pats uzņēmums.

Valdībai ziņojumā sniegta informācija, ka sākotnēji 45 potenciālajiem investoriem tika izsūtīta mārketinga informācija par «Hiponia» aktīvu portfeļiem. No uzrunātajiem investoriem 10 parakstīja konfidencialitātes līgumus, un tiem tika piešķirta pieeja virtuālajai datu telpai. Nesaistošos piedāvājumus par abiem vai tikai par vienu no aktīvu portfeļiem iesniedza 6 potenciālie investori. «Hiponia» sadarbībā ar pārdošanas konsultantu SIA «KPMG Baltics» izvērtēja iesniegtos piedāvājumus un aicināja visus sešus potenciālos investorus veikt portfeļu padziļinātu izpēti.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Mainīta SIA Hiponia valde

Žanete Hāka, 24.11.2014

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

SIA Hiponia vienīgais dalībnieks – VAS Privatizācijas aģentūra (PA) pieņēmusi iepriekšējā SIA Hiponia valdes priekšsēdētaja Anša Spridzāna iesniegumu par atkāpšanos no valdes priekšsēdētāja amata.

Valdes locekļa amatā dalībnieks iecēla SIA Hiponia Nodrošinājuma pārvaldības departamenta vadītāju Veru Adiņu, informē PA.

Ansis Spridzāns, bijušais PA valdes priekšsēdētājs, lūdza SIA Hiponia dalībnieku atcelt viņu no SIA Hiponia valdes priekšsēdētāja amata, jo likums Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā nosaka bijušajām amatpersonām komercdarbības ierobežojumus attiecībā uz amatpersonas pārraudzībā bijušiem uzņēmumiem par kuriem amatpersona pieņēmusi lēmumus. Iepriekš amatu savienošanas kārtībā A.Spridzāns papildus darbam PA valdes priekšsēdētāja amatā bez atalgojuma ieņēma arī SIA Hiponia valdes priekšsēdētāja amatu.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Šodien SIA «Hiponia» parakstīja kredītportfeļa cesijas līgumu ar uzņēmumu SIA «B2Kapital», kas ir daļa no Norvēģijas kredītportfeļu iegādes un apsaimniekošanas grupas B2Holding ASA.

Hiponia pircējam nodos prasījuma tiesības, kas izriet no aptuveni 1700 līgumiem. Plānots, ka darījuma pabeigšana aizņems apmēram divus mēnešus.

Pircējs tika izvēlēts pasaules praksei atbilstošā un uz investoru konkurenci balstītā pārdošanas procesā, kurā par labāko tika atzīts finansiāli izdevīgākais piedāvājums. B2Kapital ir Latvijā reģistrēta Norvēģijas sabiedrības B2Holding meitas sabiedrība. B2Holding darbības joma ir kredītportfeļu iegāde un apsaimniekošana Eiropā. B2Holding Latvijā pieder arī kredītrisku vadības un parādu piedziņas uzņēmums SIA «Creditreform Latvija». Atbilstoši līguma nosacījumiem darījuma summa ir ierobežotas pieejamības informācija.

Komentāri

Pievienot komentāru
Nekustamais īpašums

Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra maina nosaukumu

Dienas Bizness, 01.10.2014

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra maina nosaukumu un no 1.oktobra būs SIA Hiponia, informē Hiponia sabiedrisko attiecību pārstāvis Guntis Kārkliņš.

Viņš skaidro, ka nosaukumu maiņa pabeigs uzņēmuma pārveides procesu, kura ietvaros Hiponia no VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka (tagad – VAS Latvijas attīstības finanšu institūcija Altum) nonāca VAS Privatizācijas aģentūra (PA) īpašumā. Uzņēmums ir ieguvis ne tikai jaunu nosaukumu, bet arī jaunu korporatīvo atpazīstamību, kas palīdzēs turpmāk konkurēt nekustamo īpašumu tirgū.

Hiponia jaunus aizdevumus neizsniedz, bet tās darbība ir vērsta uz maksimālu līdzekļu apjoma atgūšanu no pārvaldītā portfeļa. No nekustamo īpašumu atsavināšanas iegūtie līdzekļi tiek novirzīti valsts aizdevuma atmaksai. Uz 2014.gada 1.oktobri valstij ir atmaksāti 17 miljoni euro, no tiem pirms noteiktā termiņa pārskaitīti 10 miljoni euro. Procentu maksājumos valstij ir samaksāti 6 miljoni euro. Valsts aizdevuma atlikums uz šo brīdi ir 82 miljoni euro.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Hiponia ieceļ jaunu valdi

Dienas Bizness, 28.10.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

SIA Hiponia dalībnieku sapulce darbam uzņēmuma valdē iecēla Ilzi Bērziņu, Andi Renci un Egilu Zariņu. Kandidātus darbam valdē apstiprināšanai rekomendēja nominācijas komisija, kurā darbojās VAS Privatizācijas aģentūra (PA), Ekonomikas un Finanšu ministriju pārstāvji, informē PA.

Hiponia iepriekšējās valdes locekļi turpinās darbu uzņēmumā amatos, kurus kā valdes locekļi viņi savienoja līdz šim.

Nominācijas komisija tika izveidota saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu. Komisijas uzdevums bija organizēt Hiponia valdes locekļu atlases un izvērtēšanas procesu, izvērtēt esošo Hiponia valdes locekļu darbu un potenciālo Hiponia valdes locekļu kandidātu atbilstību nominācijas komisijas apstiprinātajām prasībām.

Nominācijas komisija izvērtēja vairāk kā desmit valdes locekļa amata kandidātus. Apstiprināšanai darbam valdē tika izvirzīti Ilze Bērziņa, Andis Rencis un Egils Zariņš. Ilzei Bērziņai ir maģistra grāds tiesību zinātnēs un pieredze jurisprudences jomā, tai skaitā maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesa lietās. Ilze Bērziņa iepriekš ir strādājusi vairākos juridiskos birojos. Andim Rencim ir maģistra grāds tiesību zinātnēs. Iepriekš viņš ir strādājis VAS Valsts nekustamie īpašumi kā iekšējā audita un revīzijas daļas vadītājs. Egilam Zariņam ir nozīmīga uzņēmumu vadības pieredze, ieņemot valdes locekļu amatus SIA Vides investīciju fonds, VAS Privatizācijas aģentūra un AS Pasažieru vilciens.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Līdz šim Hiponia valstij atmaksājusi 76,3 miljonus eiro

Zane Atlāce - Bistere, 07.11.2017

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Kopš 2013. gada 28. jūnija līdz 2017. gada 1. novembrim problemātisko aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums Hiponia atmaksājis valstij 76,3 milj. eiro, no tiem 58,6 milj. eiro pamatsummas dzēšanai un 17,7 milj. eiro procentu maksājumos, informē uzņēmumā.

Šā gada deviņos mēnešos Hiponia valstij ir atmaksājis kopumā 12,1 miljonu eiro. No tiem 9,4 milj. eiro novirzīti pamatsummas dzēšanai un 1,8 milj. eiro samaksāti procentu maksājumos.

Dažādu nodokļu un nodevu maksājumos šajā laika posmā Hiponia iemaksāja Valsts kasē aptuveni 0,9 milj. eiro.

2017. gada deviņos mēnešos Hiponia realizēja 184 īpašumus par kopējo summu 9,2 milj. eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Šogad izdevies pabeigt investīciju objekta Ķekavas novadā, Baložos pārdošanu. Divas daudzdzīvokļu ēkas ar 90 dzīvokļiem iegādājās igauņu investori. Pilnībā ir izdevies pārdot dzīvokļus 60 dzīvokļu ēkā Brocēnos, kur lielās intereses dēļ tika rīkota izsole.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

SIA Hiponia izsolē pārdota ledus halle Rīgā, Brīvības gatvē 333 par izsoles cenu 1,1 miljonu eiro, informē Hiponia.

Izsolē piedalījās divi pretendenti, kuriem konkurējot, izsoles sākumcena tika pārsniegta par 100 tūkstošiem eiro. Saskaņā ar izsoles noteikumiem esošajam halles nomniekam, kā arī zemes īpašniekam divu mēnešu laikā ir iespēja izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties ledus halli par izsolē noteikto cenu.

Ledus halle tika pārdota atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsolē tika piedāvāts iegādāties aprīkotu un funkcionējošu ledus halli Rīgā, Brīvības gatvē 333, kas atrodas Latvijas Sporta akadēmijas teritorijā. Ledus halles ekspluatācija uzsākta 2006. gadā. Izsolē piedāvātā lietu kopība ietver nekustamo īpašumu – 2-stāvu ledus halli un kustamo mantu. Ledus hallē tiek veikta saimnieciskā darbība. Halles kopējā platība ir 4021,7 m2, ledus laukuma izmēri 58m x 28m. Ledus halles tribīnes aprīkotas ar 320 sēdvietām un papildus stāvvietām.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Veiktas izmaiņas Hiponia valdē

Dienas Bizness, 14.07.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

SIA Hiponia valdes priekšsēdētājs Vladimirs Loginovs izbeidzis darbu uzņēmumā un atkāpies no valdes priekšsēdētāja amata. Turpmāk V.Loginovs pievērsīsies VAS Privatizācijas aģentūra (PA) darbības stratēģijas izstrādei un ieviešanai, turpinot darbu PA valdes priekšsēdētāja amatā, informē PA pārstāvis Guntis Kārkliņš.

Hiponia valdē turpinās strādāt Vera Adiņa un Juris Reinis.

Jauns Hiponia valdes loceklis tiks izraudzīts atbilstoši labas pārvaldības principiem un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā ietvertajiem nosacījumiem. PA izveidos nominācijas komisiju, lai veiktu valdes locekļa atlasi, balstoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem.

PA turējumā 2015. gada 1. jūlijā ir valsts kapitāla daļas 35 uzņēmumos, tajā skaitā privatizācijai nodotās valsts kapitāla daļas SIA Latvijas Mobilais Telefons un SIA Lattelecom. Tāpat PA ir divas meitas sabiedrības - PA pieder 84,15% AS Reverta (bijusī AS Parex banka) akciju, kā arī 100% Hiponia kapitāla daļu.

Komentāri

Pievienot komentāru
Būvniecība un īpašums

Hiponia pārdevusi divus nekustamos īpašumus Liepājā par 870 000 eiro

Zane Atlāce - Bistere, 25.07.2016

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

SIA Hiponia pabeigusi divu nekustamo īpašumu - Graudu ielā 45 un Friča Brīvzemnieka ielā 52, Liepājā, pārdošanas darījumus. Nekustamie īpašumu pārdoti par kopējo summu 870 000 eiro, informē uzņēmumā.

Nekustamais īpašums Liepājā, Graudu ielā 45, sastāv no administratīvās ēkas ar kopējo platību 2545,9 m2 un zemesgabala ar kopējo platību 640 m2. Nekustamais īpašums Friča Brīvzemnieka ielā 52, sastāv no zemes gabala 1571 m2 platībā un divām biroja ēkām. Viena no ēkām ir 3-stāvu biroja administratīva ēka ar kopējo platību 1000,9 m2, bet otra ēka ir 1-stāvu biroja ēka ar kopējo platību 67,3 m2.

Pretendenti savus piedāvājumus nekustamo īpašumu Graudu ielā 45 un Friča Brīvzemnieka ielā 52, Liepājā, iegādei varēja iesniegt, sākot no šā gada marta. Kopumā tika saņemti piecu pretendentu intereses apliecinājumi, gan iegādāties katru nekustamo īpašumu atsevišķi, gan abus kopā.

Komentāri

Pievienot komentāru
Būvniecība un īpašums

Privatizācijas aģentūras saņemtie maksājumi par valsts īpašumiem sasniedz 10,39 miljonus eiro

Žanete Hāka, 06.05.2014

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

VAS Privatizācijas aģentūra (PA) saņemtie maksājumi par valsts īpašuma pirkuma un nomas līgumiem ir sasnieguši 10,39 miljonus eiro, kas ir par 0,43 miljoniem eiro vairāk nekā gadu iepriekš, informē PA pārstāvji.

Lielākie maksājumi saņemti par valsts zemesgabalu privatizāciju.

PA valdes priekšsēdētājs Ansis Spridzāns skaidro, ka, neskatoties uz to, ka PA portfelī ir daudz problemātisku un pircējiem ne ļoti pievilcīgu īpašumu, PA spējusi piesaistīt investoru interesi. Atsevišķās dzīvokļu izsolēs pretendentu skaits sasniedza pat 16 interesentus.

2013. gadā aģentūra noslēdza 127 pirkuma līgumus par kopējo summu 4,13 miljoni eiro. No tiem 70 zemesgabalu pirkuma līgumus par kopējo summu 0,37 miljoni eiro, 15 valsts nekustamā īpašuma objektu un tiem piekrītošo zemesgabalu pirkuma līgumus par kopējo summu 3,27 miljoni eiro, 35 dzīvokļu atsavināšanas līgumus par kopējo summu 0,2 miljoni eiro, 7 kapitāla daļu atsavināšanas un privatizācijas līgumus par kopējo summu 0,23 miljoni eiro. No šīs summas 103,87 tūkstoši eiro ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) daļa, kas tiks pārskaitīta pensiju speciālajā budžetā pakāpeniski līgumu darbības laikā atbilstoši faktiski saņemtajiem subjektu maksājumiem.

Komentāri

Pievienot komentāru
Viedokļi

Detalizēts skaidrojums par Hipotēku bankas pārdošanas procesu

Finanšu ministrija, 05.06.2014

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ņemot vērā spekulatīvos un nepatiesos apgalvojumus, baumas un apmelojumus, kas izskan dažādos interneta portālos par valsts akciju sabiedrības Latvijas Hipotēku un zemes banka (Hipotēku banka) pārveidi par attīstības institūciju, Finanšu ministrija (FM) sniedz skaidrojumu attiecībā uz to, kādā veidā tika organizēts bankas komercdaļas pārdošanas process.

2009. gada 3. decembrī ar Latvijas Republikas Ministru kabineta (MK) rīkojumu Nr. 820 tika akceptēta koncepcija Par valsts akciju sabiedrības Latvijas Hipotēku un zemes banka pārveidi par attīstības banku. Koncepcija noteica Hipotēku bankas pārveidi par attīstības institūciju, tās darbību koncentrējot uz virzieniem, kas ir nozīmīgi tautsaimniecībai, un pakāpeniski samazinot komercbankas darījumus, pilnībā no tiem atsakoties ne vēlāk kā 2013. gada 31. decembrī.

Atgādinām, ka Hipotēku bankas pārveide bija nozīmīgs solis ceļā uz vienotas attīstības finanšu institūcijas izveidi un valsts atbalsta programmu finanšu instrumentu jomā ieviešanas sistēmas pilnveidošanā.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

AS Reverta noslēgusi līgumu ar KPMG Baltics

Zane Atlāce - Bistere, 05.08.2016

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Atbilstoši konsultanta atlases komisijas rekomendācijai akciju sabiedrība Reverta ir noslēgusi līgumu ar SIA KMPG Baltics par konsultāciju sniegšanu Revertas kredītportfeļu un nekustamā īpašuma portfeļu pārdošanas procesā, teikts paziņojumā medijiem.

Darbs pie Revertas portfeļu pārdošanas iespēju izvērtēšanas un pārdošanas procesa organizēšanas tiks uzsākts nekavējoties.

Atlases procesā tika izskatīti četru pretendentu iesniegtie piedāvājumi, un pēc rūpīgas izvērtēšanas par saimnieciski izdevīgāko komisija atzina KPMG Baltics piedāvājumu. Komisijā darbojās Valsts kases, Revertas un SIA Hiponia pārstāvji VAS Privatizācijas aģentūra valdes priekšsēdētāja Vladimira Loginova vadībā. Konsultanta atlases komisija tika izveidota atbilstoši Ministru kabineta lēmumam atlasīt konsultantu Revertas un Hiponia kredītportfeļu un nekustamā īpašuma portfeļu pārdošanas procesa organizēšanai.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

SIA Hiponia investoriem piedāvā iegādāties vienu no lielākajiem Liepājas tirdzniecības centriem baata, informē Hiponia.

Divstāvu tirdzniecības centra veikali aizņem gandrīz 8000 m2 tirdzniecības platību. Tirdzniecības centrs atvērts un darbojas kopš 2009. gada 30. aprīļa.

Ēkas kopējā platība ir 7710,4 m2, zemesgabala platība – 11 847 m2. Pašlaik baata ir vairāk nekā 30 tirdzniecības vietas, tajā skaitā, veikali, pakalpojumu sniedzēji un restorāns. Centra 1.stāva enkurnomnieks ir pārtikas preču veikals Mego, 2.stāva enkurnomnieks – jauniešu apģērbu veikals New Yorker. Kopumā iznomātas 94% tirdzniecības platību. Investori tirdzniecības centru baata var iegādāties par 4 miljoniem eiro eiro.

Īpašums atrodas Liepājas Dienvidrietumu rajonā, Klaipēdas ielā – vienā no centrālajām ielām ar intensīvu satiksmi.

Komentāri

Pievienot komentāru
Tirdzniecība un pakalpojumi

Veikalu top! īpašnieks par 2,4 miljoniem eiro nopircis tirdzniecības centru baata Liepājā

LETA, 16.11.2018

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

AS «LPB», kurai pieder daļa veikalu «top!» un «mini top!», kā arī tirdzniecības centrs «XL sala» Liepājā, par 2,4 miljoniem eiro nopirkusi Liepājas tirdzniecības centru «baata», aģentūru LETA informēja uzņēmuma Administratīvās daļas vadītāja Daiga Feldmane.

Viņa skaidroja, ka šovasar «LPB» izskatīja nekustamā īpašuma iegādes iespējas un izteica piedāvājumu likvidējamai «Hiponia», kas bija tirdzniecības centra īpašniece, norādot indikatīvu cenu nekustamā īpašuma iegādei. Tika veikta arī nekustamā īpašuma tehniskā apsekošana un izpēte, un vēlāk piedāvājums precizēts. Darījums noslēgts oktobrī, un kopējā pirkuma līguma summa par nekustamā īpašuma iegādi ar visiem piederumiem un aprīkojumu bija 2,4 miljoni eiro.

«Šobrīd norit aktīvs darbs pie nekustamā īpašuma pieņemšanas, nepieciešamo dokumentu un formalitāšu sakārtošanas, īpašuma apzināšanas un iepazīšanas. Pēc šo jautājumu sakārtošanas tiks strādāts pie tālāko mērķu noteikšanas, plānu precizēšanas un sasniedzamo mērķu realizēšanas,» skaidroja jauno īpašnieku pārstāve, piebilstot, ka par tirdzniecības centra koncepciju varēs runāt, tiklīdz būs izstrādāta tālākā tirdzniecības centra attīstības stratēģija.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Privatizācijas aģentūras ieņēmumi no privatizācijas pērn - 8,53 miljoni eiro

Žanete Hāka, 30.04.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

VAS Privatizācijas aģentūra (PA) iepriekšējā gadā ieņēmumi no valsts īpašuma objektu, tajā skaitā zemesgabalu, dzīvokļu privatizācijas un atsavināšanas līgumiem, kā arī nomas līgumiem bija 8,53 miljoni eiro, informē PA pārstāvis Guntis Kārkliņš.

Atbilstoši valdības uzdotajam PA 2014. gadā veica saistību restrukturizāciju pret Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB) un bankas Citadele akciju pārdošanu. PA veiktais noslēdzošais maksājums ERAB un bankas Citadele akciju pārvērtējums PA gada pārskatā atspoguļoti kā zaudējumi.

PA valdes priekšsēdētājs Vladimirs Loginovs: «Privatizācijas aģentūras pamatdarbība, kas saistīta ar valsts īpašuma privatizāciju un atsavināšanu, norit atbilstoši plānotajam. Tāpat iepriekšējā gadā esam restrukturizējuši saistības pret ERAB un noslēdzām bankas Citadele akciju pārdošanas līgumu. Tie ir būtiski soļi Parex bankas restrukturizācijas procesa sekmīgai pabeigšanai. Šogad aģentūra turpinās virzību uz privatizācijas procesa pabeigšanu, kā arī gatavos valdībai ziņojumus par Lattelecom un LMT turpmāko pārvaldību.»

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

SIA Hiponia izsolē piedāvā iegādāties ledus halli Rīgā, Brīvības gatvē 333, kas atrodas Latvijas Sporta akadēmijas teritorijā. Ledus halles ekspluatācija uzsākta 2006.gadā, informē uzņēmumā.

Izsolē piedāvātā lietu kopība ietver nekustamo īpašumu – 2-stāvu ledus halli un kustamo mantu. Halles kopējā platība ir 4021.7 m2, ledus laukuma izmēri 58m x 28m. Ēkas otrajā stāvā ir izvietota kafejnīca un klientu apkalpošanas zāle. Ledus halles tribīnes aprīkotas ar 320 sēdvietām un papildus stāvvietām.

Ledus halle tiks pārdota atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles sākuma cena ir noteikta 1 miljons eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, kas tiek piemērots izsoles priekšmetā ietilpstošajai kustamajai mantai.

Komentāri

Pievienot komentāru
Ražošana

Kučinskis: Kādam būtu jāuzņemas atbildība par investora izvēli Liepājas metalurgam

LETA, 17.05.2016

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Kādam būtu jāuzņemas atbildība par investora izvēli metalurģijas uzņēmumam AS KVV Liepājas metalurgs, šorīt intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam Rīta Panorāma pauda Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS).

Runājot par politisko atbildību, valdība, kas pieņēma attiecīgo lēmumu, vairs nestrādā, akcentēja Kučinskis. «Vai tur ir kādi juridiskie aspekti, par to lai spriež kompetentās iestādes,» uzsvēra premjers.

«Esmu pārliecināts, ka Saeimā vēl būs vismaz divas izmeklēšanas komisijas,» viņš piebilda.

Kučinskis arī norādīja, ka maijs ir pēdējais laiks, kad valdībai ir jāizšķiras par konkrētu rīcību attiecībā uz KVV Liepājas metalurgs. «Neslēpšu, ka kreditori jau domā par izsolēm. Arī valdībai ir pēdējais laiks izšķirties par savu rīcību,» teica premjers, piebilstot, ka nav pazīmju, kas liecinātu, ka uzņēmums pašreizējā statusā varētu atsākt darbu.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Precizēta: Valsts kapitālsabiedrību kopējie ieņēmumi pērn sasniedza 3,26 miljardus eiro

LETA, 10.11.2017

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valsts kapitālsabiedrību kopējie ieņēmumi pērn sasniedza 3,26 miljardus eiro, šodien kapitālsabiedrību pārvaldības reformai veltītā konferencē informēja Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadītājs Pēteris Vilks.

Kopumā valstij pilnībā pieder 65 kapitālsabiedrības, kā arī dažos uzņēmumos valstij pieder daļas. Vilks sacīja, ka laiku pa laikam tiek atsavinātas valstij piederošās daļas tajās sabiedrībās, kuras nepilda valstiski svarīgus stratēģiskus mērķus. Kā piemēru PKC direktors minēja valstij piederošo daļu AS Latvijas kuģniecība atsavināšanu.

Vilks informēja, ka valsts kapitālsabiedrību aktīvi ik gadu aug un pagājušajā gadā tie veidoja 8,73 miljardus eiro, savukārt uzņēmumu ieņēmumi pērn bijuši 3,26 miljardi eiro. Pašu kapitāla atdeve pērn bijusi pozitīva - 14,9%, kas PKC vadītāja vērtējumā ir pozitīvi, ņemot vērā, ka daļai valsts kapitālsabiedrību nav komerciālu mērķu. Kopumā valsts kapitālsabiedrībās tiek nodarbināti vairāk nekā 50 000 cilvēku.

Komentāri

Pievienot komentāru
Ekonomika

Privatizācijas aģentūra mainījusi nosaukumu uz Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)

LETA, 04.06.2019

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valstij piederošā Privatizācijas aģentūra mainījusi nosaukumu uz AS «Publisko aktīvu pārvaldītājs «Possessor» (Privatizācijas aģentūra)», liecina «Firmas.lv» informācija.

Komercreģistrā aģentūras nosaukuma maiņa iegrāmatota pirmdien, 3.jūnijā.

2018.gadā «Publisko aktīvu pārvaldītāja «Possessor» (Privatizācijas aģentūra)» apgrozījums bija 2,559 miljoni eiro, kas ir par 14,3% mazāk nekā gadu iepriekš, taču tās zaudējumi pieauga vairākkārtīgi un sasniedza 3,395 miljonus eiro.

Tostarp apgrozījumā lielāko daļu veidoja ieņēmumi no valsts dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašumu privatizācijas un atsavināšanas - 880 000 eiro, kā arī ieņēmumi no valsts nekustamo īpašumu pārdošanas - 732 400 eiro.

2018.gada 31.decembrī «Publisko aktīvu pārvaldītājam «Possessor» (Privatizācijas aģentūra)» bija četras meitaskompānijas - likvidējamā AS «Reverta» ar līdzdalības daļu kapitālā 96,89%, likvidējamā SIA «Hiponia» ar līdzdalības daļu kapitālā 100%, SIA «FeLM» ar līdzdalības daļu kapitālā 100% un SIA «Reap» ar līdzdalības daļu kapitālā 100%.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Mintos iesniedz prasību tiesā pret PTAC par nepareizu tiesību normu piemērošanu

Žanete Hāka, 16.09.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Trešdien nebanku kredītdevējs AS Mintos iesniedza pieteikumu Administratīvā rajona tiesā par to, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir veicis nepareizu tiesību normu piemērošanu, informē Mintos pārstāvji.

Savā pieteikumā AS Mintos lūdz izdot jaunu administratīvo aktu, kurā nebūtu PTAC noteiktais liegums no šī gada 20. augusta uzņēmumam veikt prasījumu cedēšanu savstarpējo aizdevumu vai investīciju platformām.

Visticamāk, ka AS Mintos no valsts prasīs arī tam nodarīto zaudējumu piedziņu.

«Norādot, ka licencēts kredītdevējs nevar izmantot Civillikuma normas par prasījuma cesiju, lai cedētu trešajām pusēm prasījumus, kas izriet no darījumiem, kas noslēgti ar patērētāju, PTAC ir parādījis kompetences trūkumu juridiskajos jautājumos. Turklāt, uzliekot šo ierobežojumu, PTAC visdrīzāk ir pārkāpis savas pilnvaras. Mēs uzskatām, ka tiesiskā un demokrātiskā valstī uzraugošā iestāde nevar subjektīvi pieņemt lēmumus, klaji ignorējot spēkā esošu normatīvo regulējumu,» savu lēmumu sniegt pieteikumu tiesā skaidro AS Mintos vadītājs Mārtiņš Šulte.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Tiesā tiek prasīta DS Construction maksātnespēja

Lelde Petrāne, Žanete Hāka, 26.10.2016

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā iesniegts SIA DS Construction maksātnespējas pieteikums, liecina ieraksts Maksātnespējas administrācijas mājaslapā.

Ar maksātnespējas pieteikumu tiesā vērsās SIA Hiponia.

Maksātnespējas procesa lieta ierosināta 25. oktobrī.

Kā liecina Lursoft dati, SIA DS Construction darbības veidi ir nespecializētā vairumtirdzniecība, cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana, apmetēju darbi, grīdas un sienu apdare un mēbeļu un dzīvokļu iekārtu remonts.

Kompānijas apgrozījums pērn bija 218 tūkstoši eiro, bet zaudējumi – 13,7 tūkstoši eiro. Uzņēmumā strādāja 2 darbinieki.

Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Dmitrijs Rudens-Koblencs.

Šā gada 21.jūlijā ir pieņemts lēmums par uzņēmuma saimnieciskās darbības apturēšanu.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Kredītu reģistrā ziņas par 1,052 miljoniem personu un 3,497 miljoniem saistību

BNS, 14.11.2014

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Kredītu reģistrā šogad septembra beigās bija ziņas par 1,052 miljoniem personu, kas ir par 2,1% vairāk nekā 2013.gada beigās, un 3,497 miljoniem saistību, aģentūra BNS uzzināja Latvijas Bankā, kas reģistru izveidojusi.

Pēc centrālās bankas datiem, 2014.gada 30.septembrī Kredītu reģistrā bija ziņas kopumā par 1 051 879 personām, tajā skaitā par 971 215 fiziskajām personām rezidentiem (92,3% no visu personu skaita), 12 204 fiziskajām personām nerezidentiem (1,2%), 57 237 juridiskajām personām rezidentiem (5,4%) un 11 223 juridiskajām personām nerezidentiem (1,1%).

Vienlaikus spēkā esošas saistības, kas uzskaitītas Kredītu reģistra dalībnieku bilancēs, šogad septembra beigās bija 650 112 personām, tajā skaitā 613 918 fiziskajām personām rezidentiem (94,4% no kopējā šo personu skaita), 5243 fiziskajām personām nerezidentiem (0,8%), 27 531 juridiskai personai rezidentam (4,2%) un 3420 juridiskajām personām nerezidentiem (0,5%).

Komentāri

Pievienot komentāru