Finanses

Privatizācijas aģentūras ieņēmumi no privatizācijas pērn - 8,53 miljoni eiro

Žanete Hāka, 30.04.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

VAS Privatizācijas aģentūra (PA) iepriekšējā gadā ieņēmumi no valsts īpašuma objektu, tajā skaitā zemesgabalu, dzīvokļu privatizācijas un atsavināšanas līgumiem, kā arī nomas līgumiem bija 8,53 miljoni eiro, informē PA pārstāvis Guntis Kārkliņš.

Atbilstoši valdības uzdotajam PA 2014. gadā veica saistību restrukturizāciju pret Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB) un bankas Citadele akciju pārdošanu. PA veiktais noslēdzošais maksājums ERAB un bankas Citadele akciju pārvērtējums PA gada pārskatā atspoguļoti kā zaudējumi.

PA valdes priekšsēdētājs Vladimirs Loginovs: «Privatizācijas aģentūras pamatdarbība, kas saistīta ar valsts īpašuma privatizāciju un atsavināšanu, norit atbilstoši plānotajam. Tāpat iepriekšējā gadā esam restrukturizējuši saistības pret ERAB un noslēdzām bankas Citadele akciju pārdošanas līgumu. Tie ir būtiski soļi Parex bankas restrukturizācijas procesa sekmīgai pabeigšanai. Šogad aģentūra turpinās virzību uz privatizācijas procesa pabeigšanu, kā arī gatavos valdībai ziņojumus par Lattelecom un LMT turpmāko pārvaldību.»

Pārskata gadā PA ir noslēgusi 139 pirkuma līgumus par kopējo summu 5,39 milj. euro. Lielākā daļa noslēgto pirkumu līgumu attiecas uz zemesgabalu pārdošanu, noslēdzot 70 zemesgabalu pirkuma līgumus par kopējo summu 1,67 miljoni eiro. PA ir noslēgusi 48 dzīvokļu atsavināšanas līgumus par kopējo summu 0,21 miljons eiro, kā arī 9 valsts nekustamā īpašuma objektu un tiem piekrītošo zemesgabalu pirkuma līgumus par kopējo summu 2,95 miljoni eiro un 2 kapitāla daļu atsavināšanas līgumus par kopējo summu 0,01 miljons eiro. Pārskata periodā tika noslēgti 31 dzīvokļu privatizācijas līgums, kā arī 145 paātrinātās privatizācijas pirkuma līgumi.

Privatizējamo valsts īpašuma objektu sertifikātu uzkrāšanas kontos 2014. gadā ieskaitīti 19 628 privatizācijas sertifikāti un 185 īpašuma kompensācijas sertifikāti. To kopējā nominālvērtība ir 0,79 milj. euro.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) un PA iepriekš vienojās par sadarbību VSAA turējumā esošo valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto valsts kapitāla daļu pārdošanā. Sadarbības līguma ietvaros 2014. gadā ir noslēgti 10 pirkuma līgumi par VSAA turējumā esošo valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto valsts kapitāla daļu pārdošanu par kopējo summu 0,55 miljoni eiro.

2014. gadā tika panākta vienošanās ar ERAB, ka PA veiks noslēdzošo maksājumu ERAB, lai dzēstu 2009. gada 16. aprīlī starp Latvijas Republiku, PA, ERAB un Parex banku noslēgto līgumu ietvaros izsniegtās valsts garantijas. Noslēdzošais maksājums ERAB 88,18 miljonu eiro apmērā PA 2014. gada pārskatā ir iekļauts kā zaudējumi.

2014. gadā PA noslēdza bankas Citadele akciju pārdošanas līgumu, kura ietvaros Ripplewood un divpadsmit starptautisku investoru grupa iegādājās PA piederošās bankas akcijas. Ņemot vērā noslēgto līgumu, tika veikts akciju pārvērtējums un PA ieguldījums bankas akcijās samazināts par 32,89 miljoniem eiro. Banka Citadele līdz 2017. gada beigām turpinās atmaksāt PA subordinēto aizdevumu 34,72 miljonus eiro un procentus par to.

Akcionāru sapulce atbilstoši iepriekš pieņemtajam valdības lēmumam nolēma palielināt PA pamatkapitālu par 20,66 miljoniem eiro ar mērķi daļēji dzēst PA saistības pret Valsts kasi, kas izriet no 2009. gada 21. maijā noslēgtā aizdevuma līguma. PA pēc pamatkapitāla palielināšanas atmaksās Valsts kasei aizdevuma daļu līdz summai, kas atbilst atlikušā bankas Citadele subordinētā aizdevuma apjomam 34,72 miljoniem eiro.

PA darbības mērķis ir nodrošināt valsts īpašuma privatizācijas pabeigšanu un, mainot valsts īpašuma objektu īpašnieku, radīt labvēlīgu vidi privātā kapitāla darbībai Latvijas tautsaimniecības attīstības interesēs, kā arī sašaurināt darbību, ko valsts veic kā komersants. Šobrīd PA valdījumā ir 1336 valsts dzīvokļu īpašumi un pārvaldīšanā atrodas 248 dzīvojamās mājas. Arī pēc privatizācijas procesa pabeigšanas PA ir jānodrošina privatizēto dzīvojamo māju pārvaldīšana līdz dzīvokļu īpašnieki piekrīt pārņemt šo māju pārvaldīšanas tiesības. Privatizācijā procesā atrodas 617 apbūvēti zemes gabali vai to domājamās daļas, 2 neapbūvēti zemes gabali, 46 valsts nekustamā īpašuma objekti, valsts kapitāla daļas 7 sabiedrībās un valstij piekrītošās kapitāla daļas 50 kapitālsabiedrībās.

PA ir akciju sabiedrības Reverta un SIA Hiponia dalībnieks. Aģentūrai pieder 84,15% AS Reverta akciju un 100% SIA Hiponia kapitāla daļu.