Nebanku kreditēšanas pielīdzināšana augļošanai ir priekšvēlēšanu populisms 

Eiropas Parlamenta (EP) un Eiropas Tautas partijas (ETP) frakcijas deputātes Ineses Vaideres publiskajā telpā ierosinātā nebanku kreditēšanas pielīdzināšana augļošanai, ir nekorekta un liecina par likumu virspusēju izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijā.

AS 4finance juridiskās daļas vadītāja Līga Jāgere, 27.6.2018

Foto: pixabay

Atbilstoši Krimināllikumā noteiktajai klasifikācijai, augļošana ir tāds noziedzīgs nodarījums, kura konstatēšanā vienlaicīgi stājas spēkā četri apstākļi - tiek izsniegts aizdevums, aizdevuma ņēmējam ir smags materiālais stāvoklis, aizdevums tiek izsniegts, apzināti izmantojot smago materiālo stāvokli un aizdevuma nosacījumi ir pārmērīgi apgrūtinoši. Ja kāds no augstāk minētajiem apstākļiem netiek konstatēts, tad kriminālatbildība nav piemērojama nepietiekama noziedzīga nodarījuma sastāva dēļ.

AS «4finance» un citu Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas (LAFPA) biedru gadījumā tiek veikta komercdarbība, kas ir licencēta un ir kontrolēta no valsts puses. Ņemot vērā, ka Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 8. panta 2.3. daļā ir noteikts izmaksu ierobežojums, kā arī 8. panta 2.6. daļā ir noteikts nokavējumu procentu ierobežojums, aizdevuma nosacījumi atbilstoši PTAL pēc noklusējuma nevar būt pārmērīgi apgrūtinoši pret patērētājiem.

Pati Ekonomikas ministrija (EM) 2017. gada 23. martā AS «4finance» ir norādījusi, ka PTAL ietvertais speciālais regulējums, kas nosaka procentu likmes un nokavējumu procentu maksimālo apmēru dienā, ir radīts ar mērķi, lai nepieļautu augļošanu un iedzīvošanos uz nepamatoti augstiem nokavējuma procentiem. Tādēļ nebanku kreditētājiem ir noteikti pietiekami stingri ierobežojumi, lai nodrošinātu patērētāja tiesību ievērošanu.

Kredīta izsniegšana LAFPA biedru vidū, kas veido aptuveni 90% no visa nebanku sektora, kopumā nevar tikt vērtēta kā noziedzīgs nodarījums, jo tā tiek veikta atbilstoši tiesību aktos noteiktajai kārtībai, ievērojot visus likumā noteiktos ierobežojumus. Jāatzīst, ja kāds no nebanku sektora kredītdevējiem ir pārkāpis šos ierobežojumus, pret to likuma ietvaros var tikt celta individuāla lieta.

21. jūnija preses konferencē «Ātro kredītu problēmas Latvijā», EP deputāte Inese Vaidere atzina, ka ir tikusies ar Latvijas Republikas ģenerālprokuroru Ēriku Kalnmeieru, lai apspriestu nebanku kreditēšanas pielīdzināšanu augļošanai un Krimināllikuma 201. panta piemērojamību. Arī Kalnmeiera kungs pēc Ineses Vaideres atstāstītā esot atzinis, ka augļošanas gadījumu kreditēšanas nozarē Latvijā praktiski neesot. To pierāda arī fakts, ka notiesājošu spriedumu skaits par noziedzīgu nodarījumu – augļošanu, Latvijas Tiesu datubāzē ir ļoti zems - tikai viens spriedums.

Vienlaikus Latvijā ir spēkā Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2008.gada 23.aprīļa Direktīva 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem, ar ko tiek atcelta Direktīva 87/102/EEK, kurā noteikta kredīta izsniegšanas kārtība patērētājiem, kas savukārt ir transponēta valsts tiesību sistēmā, lai nodrošinātu patērētāju kreditēšanu atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos garantētajām tiesībām.

Jebkuri aicinājumi kriminalizēt patērētāju kreditēšanas nozari ir nepamatoti un nav realizējami, savukārt iedzīvošanās, izmantojot smagu finansiālu stāvokli, ir aizliegta jau šobrīd.

AS «4finance» joprojām ļoti gaida EP deputātes Ineses Vaideres ierašanos «4finance» galvenajā birojā, lai apspriestu korekta un konstruktīva dialoga iespējas, un palīdzētu izvairīties no populistiskiem lozungiem priekšvēlēšanu kampaņu laikā.