Gatavība realizēt vispārdrošākās un sarežģītākās klientu vēlmes 

Iepakojuma ražotāju konkurētspēju gan šogad, gan tuvākajā nākotnē ietekmēs spēja pielāgoties straujajai tirgus dinamikai un elastība klientu prasību apmierināšanā, akcentē Stora Enso Packaging Baltic reģionālā vadītāja Aija Zemribo.

, 12.03.2018
1/8

Kādas izmaiņas un vienlaikus tendences iepakojuma tirgū bija vērojamas pagājušajā gadā kopumā gan pasaulē, gan Latvijā un Baltijā?

Uz šo jautājumu var atbildēt, ņemot vērā vairākus aspektus – gan globālās tendences, t.i., stabili augošo pieprasījumu pēc gofrētā kartona un papīra iepakojuma Eiropas un Āzijā tirgos, augošo interesi par videi draudzīgiem risinājumiem, gan arī klientu individuālās vēlmes, piemēram, veselīga dzīvesveida popularizēšana, dzīves kvalitātes uzlabošana, interneta veikalu tīklu aktīva izmantošana. Bet kopumā šīs tirgus tendences es gribētu raksturot ar vienu atslēgvārdu – ātrums. Mūsu uzņēmumā to saprot kā spēju un vēlmi mainīties un nekavējoties pielāgoties situācijai, vienmēr būt gataviem meklēt jaunus risinājumus. Tieši to tirgus un patērētāji no mums pieprasa un novērtē visvairāk. Ātrums, kādā šodien notiek informācijas apmaiņa, nav salīdzināms ar situāciju pat pirms gada, kur nu vēl pieciem. Un varam tikai iedomāties, kas notiks vēl pēc gada vai diviem. Ražotājam ir jābūt tam gatavam un jāpakārto savi ilgtermiņa un arī īstermiņa plāni šai kopējai tendencei – prasībai pēc dinamikas un ātruma gan lēmumu pieņemšanā, gan izpildē. Savā uzņēmumā ātrumu esam definējuši kā galveno vadmotīvu visiem uzņēmuma biznesa procesiem – katram savas atbildības robežās jādomā par to, kā varam strādāt efektīvāk, saīsināt laiku, piemēram, jaunu produktu izstrādei, ražošanai, piegādēm un citiem procesiem, – tas ir nepieciešams mūsu klientiem un ļoti būtiski ietekmē viņu biznesa attīstību.

Kādas prognozes ir 2018. gadam – vai sagaidāmi kādi būtiski jaunumi nozarē?

Tirgus dinamika tikai turpinās augt – aktivitāte, kādu vērojam jaunu produktu izstrādē patlaban, ir augstākā uzņēmuma vēsturē. Manuprāt, aizvien vairāk augs nepieciešamība izmantot iepakojumu kā stratēģisku līdzekli, kas palīdz izcelties gan privāto preču zīmju, gan zīmolu īpašniekiem, kuriem jārada jauni risinājumi, lai pārspētu konkurentus un iekarotu pozīcijas tirgū. Turklāt zemo cenu preču mazumtirgotāju aktivitāte spiež tirgus dalībniekiem fokusēties uz izmaksu samazināšanu, efektivitāti. Šie patērētāji sagaida īsus piegādes laikus un iepakojuma optimizāciju – gan no preču aizsardzības, gan transportēšanas viedokļa.

Kā mainījušās klientu prasības jeb vēlmes attiecībā uz iepakojuma būtību, proti, vai arī iepakojuma jomā ir vērojama aizvien lielāka "zaļā domāšana"? Piemēram, vai pieaug to klientu skaits, kuri izvēlas vairākkārtīgi izmantojamu iepakojuma materiālu?

Runājot par šā gada aktualitātēm, gribu atgriezties pie videi draudzīga iepakojuma izmantošanas tendencēm. Stora Enso 2015. gadā veiktie pētījumi pierāda, ka tā saucamā tūkstošgades paaudze daudzējādā ziņā ir prasīgāka jautājumos, kas skar vidi, ilgtspējību, atjaunojamos resursus. Aptaujas liecina, ka četri no pieciem šīs paaudzes pārstāvjiem uzskata, ka, pieņemot lēmumu par pirkumu, viens no svarīgākajiem aspektiem ir iepakojums, turklāt 66% aptaujāto tūkstošgades paaudzes pārstāvju atzīst, ka ir gatavi maksāt vairāk par produktiem ar ilgtspējīgu iepakojumu. 70% respondentu uzskata, ka tieši papīrs un kartons ir materiāli, kas būtu jāizmanto iepakojuma ražošanai, jo tie ir videi draudzīgāki. Tas ir ļoti nopietns arguments ilgtermiņa attīstības plānošanai mūsu nozarē, jo šī paaudze ir nākamie uzņēmumu dibinātāji, vadītāji un lēmumu pieņēmēji. Arī Stora Enso Packaging inovatīvais darbs lielā mērā saistīts ar “zaļo domāšanu”. Tā, piemēram, kolēģi Skandināvijā strādāja pie inovācijas – gofrētā kartona iepakojuma izstrādes saldētām zivīm, kam līdz šim mitruma dēļ tikušas izmantotas tikai plastmasas iepakojuma kastes. Projekts noslēdzās ļoti veiksmīgi, un tagad lepojamies ar “Eko fish box” risinājumu saldētām zivīm.

Ko vispār nozīmē vairākkārtīgi izmantojamais iepakojuma materiāls? Kā notiek tā aprite?

Ja runājam par iepakojumu, tad vairākkārtīgi izmantojamie materiāli ir papīrs un kartons. Būtība ir ļoti vienkārša – kartona iepakojums pēc izmantošanas tiek savākts, nogādāts papīra ražošanas uzņēmumam, atkal pārstrādāts un izmantots no jauna papīra un kartona ražošanai. Stora Enso Packaging kā gofrētā kartona iepakojuma ražotājs šo papīru saņem no saviem piegādātājiem, un tas atkal tiek izmantots iepakojuma ražošanā. Stora Enso gadījumā šis process strādā ideāli, jo integrācijas līmenis uzņēmumā ir ļoti augsts – tuvu 90% no visiem izejmateriāliem saņemam no Stora Enso grupas uzņēmumiem – kartona ražotājiem un savukārt 100% no saviem ražošanas papīra atkritumiem nosūtām atpakaļ šiem uzņēmumiem atkārtotai pārstrādei. Vēl gribu piebilst, ka tieši fakts, ka lielāko daļu kartona saņemam no Stora Enso uzņēmumiem, dod mums lielas priekšrocības izejmateriālu pieejamība ziņā. Tikpat kā nesaskaramies ar risku laikus nesaņemt izejmateriālu tirgus deficīta dēļ, jo Stora Enso grupā iekšējās piegādes ir prioritāte.

Kas ir galvenais faktors, kas rosina klientus izvēlēties vairākkārtīgi izmantojamo iepakojumu – "zaļā domāšana" vai varbūt ekonomiskie aspekti?

Svarīgi ir abi jūsu nosauktie faktori. Šis nav gadījums, kad ekoloģiski draudzīgāks produkts maksā dārgāk, kā redzam to citās nozarēs, piemēram, pārtikas ražošanā. Vairākkārtīgi pārstrādāts papīrs izmaksu ziņā ir izdevīgāks materiāls nekā tīras šķiedras papīrs, nerunājot par plastmasas iepakojumu. Tomēr, lai arī izmaksas bieži vien ir viens no svarīgākajiem faktoriem, izvēloties iepakojumu, tomēr gribu teikt, ka arvien vairāk aug interese par gofrētā kartona iepakojumu tieši vides faktora dēļ.

Kādas ir klientu prasības attiecībā uz servisu? Vai šodien klients nāk pats ar savu gatavu ideju un prasa tikai tehnisko izpildījumu, vai tomēr nosacīti definē tikai savas aptuvenās vēlmes un attiecīgi jau no pakalpojuma sniedzēja sagaida konkrētu idejas piedāvājumu un attiecīgi realizāciju? Mūžsenais jautājums – cik savlaicīgi klienti definē savas vajadzības un vēlmes, proti, vai viss notiek laikus vai tomēr pietiekami bieža ir tendence, ka "no nulles līdz gatavam produktam” jāīsteno salīdzinoši saspringtā grafikā?

Jau minēju, ka klienti pieprasa ātrumu un elastīgu, radošu pieeju risinājumu meklēšanā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi un arī saprotami, jo mūsdienu augošais dzīves temps to pieprasa un mums tam jābūt gataviem. Serviss ir ļoti svarīgs – piemēram, iespēja ražot mazas partijas ar sarežģītu apdruku un strukturālo dizainu līdz šim bija ļoti dārgs un ilgs process. Bet, apzinoties klientu vēlmes un prasības pēc ātriem risinājumiem, esam investējuši digitālās drukas un pārstrādes iekārtās, kas ļauj nodrošināt servisu tieši šīm produktu un klientu grupām. Tagad klientam spējam piedāvāt pilnas apdrukas iepakojumu pat 10 vai 20 gabalu pasūtījumiem. Un šī ir atbilde uz jautājumu par klientu iespējām jau laikus definēt savas vajadzības, jo tas vairs nav nepieciešams. Klients var radīt ideju šodien un gatavu iepakojumu saņemt jau pēc divām dienām – tā vairs nav problēma.

Cik lielā mērā iepakojums ir kļuvis no "klasiskā iepakojuma" materiāla par mārketinga instrumentu, kas vienlaikus piesaista patērētāja uzmanību un popularizē konkrēto produktu? Iepakojuma īpašāka apstrāde (dizains, apdruka u.c.) ietekmē arī produkta cenu, taču vienlaikus palielina produkta realizācijas apjomu pieaugumu. Cik lielā mērā klienti apzinās šo faktoru savstarpējo saikni?

Domāju, šajā ziņā noteikti var attīstīties vairāk. Protams, jau šodien ir klienti, kas iepakojumu izmanto mārketingam, un tas ir apsveicami. Tomēr jāapzinās, ka šeit runa ir par lielām ražošanas partijām un rūpīgi, ilgtermiņā plānotām jaunu produktu grupām. Diemžēl līdz šim nav bijis iespējams īstenot spīdošas mārketinga idejas, jo to realizēšana prasa laiku – flexo apdrukas gadījumā vismaz četras nedēļas, lai pilnībā sagatavotos jauna iepakojuma veida ražošanai. Digitālā tehnoloģija atrisinās šo problēmu, un četru nedēļu vietā būsim gatavi jauno produktu saražot dažu dienu laikā, vai pat pāris dienās – atkarībā no tā, cik viegli notiek komunikācija ar klientu un cik ātri mums izdodas vienoties par to, kādam jāizskatās iepakojumam. Digitālā tehnoloģija paver ļoti plašas iespējas mārketinga jomā.

Vai un kā atšķiras klientu vēlmes un gaume trijās Baltijas valstīs? Un cik būtiski šajā griezumā atšķiramies no Rietumeiropas tendencēm?

Vērojot mūsu kolēģu darbu citās valstīs, piemēram, Skandināvijā, neredzu vairs atšķirības tendencēs iepakojuma jomā. Ir jāņem vērā, ka Baltijas lielie ražotāji pārsvarā savu produkciju eksportē, līdz ar to arī iepakojumam jābūt atbilstošam un vismaz tikpat kvalitatīvam kā Rietumvalstu konkurentiem. Šeit ir runa tikai par konkurētspēju un savu iespēju pielāgošanu klientu un tirgus prasībām.Runājot par Baltijas valstīm, arī nav izteiktu atšķirību. Visās Baltijas valstīs vērojama tendence izmantot krāsaināku, sarežģītāku iepakojumu, kas kalpo arī mārketinga vajadzībām. Izmaiņas iepakojuma jomā ienes arī lielveikalu ķēdes un to pieaugošais pieprasījums pēc iepakojuma, ko ir ērti izvietot plauktos un kas sniedz informāciju par produkta ražotāju un pašu produktu. Bet tā ir vienota tendence visā Baltijā.

Kā mainījusies situācija iepakojuma izejmateriālu tirgū, un kādi ir galvenie cenu pieauguma cēloņi –- papīra nozares produkcijas pieprasījuma pieaugums Ķīnā vai citi iemesli? Cik būtiski cenu pieaugums izejmateriāliem ietekmē gala produkta izmaksas, un kā tas savukārt ietekmē klientu lēmumus, izvēloties iepakojumu?

2017. gads bija īpašs izejmateriālu cenu dinamikas ziņā. Gada beigās papīra cenas pieauga pat līdz 25%, salīdzinot ar gada sākumu, un diemžēl šī tendence turpinās arī šajā gadā (to rāda arī konkrēti avoti – PIX indices, FOEX packaging indice). Runājot par iemesliem, parasti kā galveno cēloni minam Āzijas tirgu, jo svārstības šajos reģionos kopējās tirgus tendences ietekmē ļoti būtiski. Tomēr pagājušajā gadā tas nebūt nav vienīgais iemesls. Kā zināms, ekonomika Eiropā turpina attīstīties. Eiropas Komisijas sagatavotajā informācijā minēts, ka eirozonā 2017. gads noslēdzās ar desmitgades straujāko ekonomikas izaugsmi: reālais IKP pieaugums bija 2,2% apmērā. Tas ir ievērojami vairāk, nekā tika gaidīts pavasarī (1,7 %). Arī 2018. gadā ziņots, ka IKP pārspēs prognozes ar stabilu izaugsmi 2,3 % apmērā (pretstatā iepriekš prognozētajiem 1,9 %). Un iepakojuma patēriņš ir lielisks indikators izmaiņām ekonomikā – ja vairāk tiek saražots, vairāk arī tiek iepakots. Līdz ar to papīra patēriņš pagājušā gadā pieauga diezgan būtiski, tajā pašā laikā papīra tirgū nebija ievērojamu ražošanas jaudu palielinājuma, kas gan bija plānots, tomēr netika realizēts. Līdz ar to radās zināms papīra deficīts, kas, protams, rada cenu celšanos. Ja papildus tam vēl ir vērojamas svārstības Āzijas tirgū, tad ietekme tiešām ir neprognozējami liela, kā tas pagājušajā gadā arī notika.

Avots: PIX indices. FOEX packaging indices.

Aktuāla ir darbaspēka problēma – kā tas ietekmē iepakojuma ražotāju konkurētspēju? Vai izjūtat atbilstošas kvalifikācijas darbaspēka trūkumu? Kā tiek risināta šī problēma?

StoraEnso notiek rūpīga risku izvērtēšana. Nenoliedzami darbaspēka trūkumu uzskatām par vienu no būtiskākajiem riskiem. Baltijas uzņēmumā strādā 250 darbinieku, un ir ļoti svarīgi saglabāt stabilu komandu. Sevišķi jau ņemot vērā augstās prasības kvalitātes un efektivitātes jomā. Būtiskākais ir strādāt ar esošajiem darbiniekiem, motivēt un piedāvāt attīstīt viņu potenciālu tā, lai nebūtu vēlmes meklēt darbu citos uzņēmumos. Šajā jomā vēl daudz darāmā, tomēr, ņemot vērā iekšējās darbinieku aptaujas, varam secināt, ka Stora Enso darbinieki ir apmierināti ar vidi, kādu spējam nodrošināt. Gribu piebilst, ka ļoti augstu vērtējam jauno darbinieku vēlmi attīstīt savu profesionalitāti, strādājam ar universitātēm, piedāvājot savu uzņēmumu kā prakses vietu studentiem, nesen piedalījāmies LU organizētajās Karjeras dienās. Varu teikt, ka esam ļoti apmierināti ar darbiniekiem, kas tikko pievienojušies mūsu komandai pēc augstskolas beigšanas – redzam, ka attieksme kopumā ir ļoti augtā līmenī un vēlme mācīties un apgūt jaunu informāciju reizēm ir pat svarīgāka par vēlmi tikai nopelnīt. Šie darbinieki ir mūsu veiksmes pamatā.

Ņemot vērā, ka aizvien lielāko nozīmi ikvienā ražošanas nozarē ieņem tehnoloģiju attīstība, – kā tehnoloģiju sniegtās iespējas izmantojat sava uzņēmuma ražošanas procesā?

Šajā gadā uzsākām digitālo tehnoloģiju apgūšanu. Jaunās iekārtas tiek uzstādītas jau tagad, līdz ar to aprīlī ražosim pirmos pasūtījumus. Šis ir ļoti būtisks pavērsiens iepakojuma biznesā, un Baltijā esam vienīgie, kas spēj piedāvāt šādu servisu. Protams, ir arī tālejoši plāni par rūpnīcas attīstību – tirgū esam jau vairāk nekā 20 gadu, un, protams, ilgtermiņā stabilitāte prasa regulārus ieguldījumus attīstībā. To turpināsim darīt arī nākotnē.

Vai šo iespēju izmantošana ļauj efektivizēt un vienlaikus paplašināt piedāvājuma klāstu? Kādas papildu iespējas piedāvājat klientiem?

Kā jau minēju, klientiem lielākais ieguvums būs darbu izpildes ātrums un neierobežots partiju lielums – varam saražot un apdrukāt arī vienu kasti vai desmit viena dizaina kastes katru savā krāsā. Šajā ziņā mārketinga speciālisti varēs izmantot mūsu iespējas bez ierobežojumiem.Ceram, ka klienti novērtēs jaunās, mūsdienīgās tehnoloģijas, ko piedāvā Stora Enso Packaging.

Jaunākais izdevums