Jaunākais izdevums

Sākot ar 2009. gada sākumu nekustamā īpašuma nozares eksperti konstatējuši aktivitāti komerctelpu nomas tirgū, tomēr diemžēl netiek runāts par aktivitāti kā tirgus augšupeju šī jēdziena tradicionālā izpratnē, ar pieprasījuma un darījumu apjoma pieaugumu, un sekojošu nomas cenu kāpumu, — norāda SIA Immostate komerctelpu speciālistes Agnese Groševa.

Komerctelpu nomas segments pēdējā laikā būtiski cietis no ekonomiskās lejupslīdes ietekmes. Nomas maksas komerctelpu nomas segmentā šī gada 1. ceturksnī samazinājušās pat līdz 25%. Ņemot vērā to, ka cenu samazinājums notika arī 2008. gada laikā, kopējais samazinājums kopš 2007. gada vasaras sasniedz 50 %. Tomēr nomas cenu samazinājums nav vienīgais ietekmes faktors.

Pēdējā laikā šādu darījumu trūkumu galvenokārt ietekmē pasaules finanšu krīze, kā rezultātā vairums fondu ir vienkārši slēgti un privātā kapitāla turētāji ir ļoti piesardzīgi vērtējot ieguldījumu iespējas. Turklāt Latvijas komerctelpu nomas tirgus kopumā arvien attālinās no vispārpieņemtajiem standartiem un pieaug spriedze iznomātāju un nomnieku attiecībās, — akcentē A. Groševa.

Kopējās ekonomikas lejupslīdes, ražošanas un pārdošanas apjomu krituma, bezdarba pieauguma un vispārējās optimizācijas apstākļos komerctelpu nomas līgumu struktūra būtiski mainās. Vienojoties par jauna nomas līguma slēgšanu, papildus nomas maksas samazinājumam, iznomātājam jārēķinās, ka bieži nomnieks prasīs arī īsāku nomas termiņu, kas agrāko 5 un vairāk gadu vietā, tagad tiks piedāvāts visticamāk 1 – 3 gadu robežās. Protams, ka visbiežāk tā nav nomnieku kaprīze, bet nedrošība par rītdienu.

Arī agrāk pieņemtie drošības depozītu vai garantiju apjomi samazinās, un ir gadījumi, kad nomnieks pret to iebilst principā. Iznomātājam arvien biežāk rodas zaudējumi no tā, ka nomnieks nevēlas maksāt papildus nomas maksai apsaimniekošanas maksu, kas parasti ir «tranzīta» pozīcija un starpība jāsedz iznomātājam. Vidējais nomas līgumu formāts arvien vairāk pietuvojas 90. gadu praksei, — secina Immostate speciāliste.

Arvien izplatītāka tendence, kad nomnieki pieprasa pārskatīt spēkā esošus nomas līgumus. Ņemot vērā to, ka vairums komercobjektu attīstīti, izmantojot kredīta resursus, nomas samazinājums un nomas maksas parādi ir iznomātāju smagākā problēma, jo sarūkot nomas ieņēmumiem, vairs nav iespējams pildīt kredītlīguma saistības.

Agnese Groševa norāda, ka risinājumu, kā iznomātājam nodrošināties pret problemātiskiem nomas darījumiem ir vairāki.

Pirmkārt, ja nomnieks pieprasa līgumā iekļaut iepriekšminētās nomas līguma vērtību samazinošās prasības, attiecībā uz nomas termiņu un garantijām, pielietot paritātes principu arī attiecībā uz iznomātāja līgumsaistību apmēra samazināšanu, piemēram, paredzot vienpusējas līguma pārtraukšanas tiesības no iznomātāja puses.

Otrkārt, paredzēt un aprakstīt procedūru, kas tiek piemērota gadījumā, ja regulāri tiek kavēta nomas maksa un tiek uzkrāts nomas maksas parāds. Risinājumiem neparedzētas nomnieka biznesa neveiksmes un burtiskas maksātnespējas gadījumā būtu jābūt atšķirīgiem no ļaunprātīgas nemaksāšanas, tomēr abos gadījumos izdevīgāka ir nevis ilgstoša tiesvedība un strīds par telpu izmantošanu, bet kompromiss attiecībā uz parāda nomaksu un telpu atbrīvošanu, kas dod iznomātājam iespēju atrast citu telpu pielietojumu.

Arvien biežāk sastopamas situācijas, kad nomnieks pēc būtiska parāda uzkrāšanas sarunu un kompromisa vietā izvēlas vietas maiņu, slepus atstājot izmantotās telpas. Situācijā, kad uzņēmuma lielākā vērtība ir telpās glabātie pamatlīdzekļi, inventārs un preces, pēc šāda fakta uzkrāto parādu tiesvedības ceļā atgūt var nebūt iespējams. Arī šādā situācijā labākais risinājums ir savlaicīga problēmas konstatācija un preventīva rīcība, kas neļauj nomniekam fiziski pazust no iznomātāja redzesloka.

Efektīvākā metode šādas situācijas novēršanai ir LR Civillikumā minētā Saistību tiesību aizsardzība, proti, aizturējuma tiesība, gadījumos, kad to pielietošana ir pieļaujama saskaņā ar likuma normām, — uzsver A. Groševa.

Aizturējuma tiesība piemērojama kā nomas maksas, tā arī visu pārējo prasījumu nodrošināšanai, kas iznomātājam var rasties pret nomnieku uz tiesiskā ceļā noslēgta nomas līguma pamata. Aizturējuma tiesība praksē tiek izmantota, neļaujot nomniekam izvest, piemēram, noliktavā vai tirdzniecības telpās uzglabātas preces līdz līguma saistību pilnīgai izpildei, vai līdz brīdim, kamēr puses rod citu savstarpēji pieņemamu situācijas risinājumu.

Komentāri

Pievienot komentāru
Būvniecība un īpašums

Piedāvājums plašs «uz papīra»

Ingrīda Drazdovska, 21.04.2010

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Lai arī daudzas biroju ēkas ir pustukšas, veikali «neapdzīvoti» un to skatlogi tumši, meklējot telpas biznesam, var izrādīties, ka atrast sev ko piemērotu, nemaz nebūs tik vienkārši.

Kāda ir pašreizējā situācija komercplatību tirgū, ar ko jārēķinās, meklējot telpas, Saldo skaidroja SIA Immostate komercplatību speciāliste Agnese Groševa.

Dažādu kompāniju tirgus apskatos aktivitāte tirdzniecības, biroju, noliktavu telpu tirgū tiek raksturota visai atšķirīgi. Vieni ir optimistiskāki un piesauc potenciālo nomnieku interesi, citi ir pesimistiskāki un akcentē brīvo telpu lielo īpatsvaru. Kā jūs raksturotu tirgu?

Immostate sevi pieskaita pie piesardzīgiem optimistiem. Jūtams, ka pēc sasaluma, kas tirgū iestājās 2008. gada beigās, aktivitāte ir atgriezusies. Nomnieku rotācija, mainība ir liela.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valsts kontroles revīzijas ieteikumi attiecībā uz derīgo izrakteņu uzskaiti un to ieguves maksas apmēriem būs parlamentāriešu dienaskārtībā, savukārt secinājumi par nesamērīgi zemajiem ieņēmumiem no purvu iznomāšanas kūdras ieguvei pārsteigusi biznesu.

Tāds ir Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdes rezultāts, izskatot Valsts kontroles revīzijas ziņojumu "Kā Zemkopības ministrija pārvalda valstij piederošu īpašumu - derīgos izrakteņus?". Savukārt Latvijas kūdras ražotāju asociācija skarbi kritizēja ziņojumā ietvertos secinājums un salīdzinājumus.

Neesošās stratēģijas trūkums

Vienlaikus visas puses bija vienisprātis par to, ka ir vajadzīga kūdras nozares attīstības stratēģija, kuras joprojām nav. Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vadītājs Jānis Vitenbergs bija izbrīnīts, kādēļ tik nozīmīgam derīgajam izraktenim, kāds ir kūdra, līdz šim Latvijā nav izstrādāta stratēģija. Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija rīkosies, lai šāda stratēģija būtu. Vienlaikus jāatgādina, ka 13.10.2016.

Komentāri

Pievienot komentāru
Likumi

Normas, kas no 2018.gada 1.janvāra samazina piespiedu nomas maksas apmēru, neatbilst Satversmei

LETA, 12.04.2018

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Satversmes tiesa atzinusi grozījumus likumos «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju» un «Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās» par neatbilstošiem Satversmes normām un tie zaudēs spēku 2019.gada 1.maijā.

Spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams un stājas spēkā ar tā pasludināšanas brīdi.

Apstrīdēto likuma normu spēka zaudēšanas termiņš 2019.gada 1.maijā noteikts tādēļ, lai likumdevējam dotu laiku atrast citu risinājumu piespiedu zemes nomas maksai, kas būtu taisnīgs gan pret zemes īpašniekiem, gan daudzdzīvokļu namu īpašniekiem.

Satversmes tiesā pēc septiņu fizisko personu pieteikumiem tika ierosinātas sešas lietas par apstrīdēto likuma normu atbilstību Satversmei. Pieteikumos bija ietverti identiski prasījumi un to juridiskais pamatojums bija balstīts uz līdzīgiem argumentiem. Lai veicinātu lietu vispusīgu un ātru iztiesāšanu, Satversmes tiesa nolēma tās apvienot vienā lietā.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Faktiski visu savu darba mūžu nostrādājis Latvijas drošībsargājošo ieVistu zagļi un cilvēki hūtēsstāžu vadošos amatos, bijušais kriminālpolicijas šefs Aloizs Blonskis ir uzkrājis pamatīgu informācijas bagāžu par bēdīgi slavenajiem reketa laikiem, par savulaik vareno uzņēmumu skumjo likteni, kā arī mūsu politisko un ekonomisko eliti.

picturegallery.74e09f98-e834-49de-9a1f-f5303c69281c

Arvien biežāk izskan, ka līdz ar ekonomiskās situācijas pasliktināšanos attiecībā uz noziedzības pieaugumu Latvijā varētu atgriezties deviņdesmito gadu līmenis. Cik lielā mērā varat tam piekrist?

Domāju, ka deviņdesmitie gadi vairs neatgriezīsies – tas viss bija citādāk.

Kādas ir galvenās atšķirības?

Pašreiz Latvija ir neatkarīga valsts Eiropas Savienībā, bet deviņdesmitajos mēs vēl labu laiciņu bijām daļa no Padomju Savienības pat vēl pēc neatkarības atgūšanas.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvās ēkas Talejas ielā 1 telpu nomas maksai, apsaimniekošanas maksai un apdrošināšanai turpmākajos 27 gados katru gadu būs nepieciešami 8 923 436 eiro gadā. Savukārt VID plānotie izdevumi komunālo pakalpojumu maksas segšanai 2016.gadam un turpmākajiem gadiem ir 1 368 579 eiro gadā, šodien nolēma valdība.

Valdība nolēma, ka ilgtermiņa saistību apmērs VID administratīvās ēkas Talejas ielā 1 telpu nomas maksas izdevumu segšanai VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) 2016.gadā un turpmākajos 27 gados ik gadu ir 7 645 355 eiro, bet 2044.gadā 2 548 452 eiro apmērā.

Saskaņā ar apakšnomas līguma nosacījumiem telpu Talejas ielā 1 apsaimniekošanas maksa nedrīkst pārsniegt 2,19 eiro par kvadrātmetru (bez PVN) mēnesī. Ņemot vērā, ka VID iznomāta mazāka platība, nekā sākotnēji tika plānots, nepieciešamais finansējums telpu Talejas ielā 1 apsaimniekošanas izdevumu segšanai 2016.gadā un turpmāk ir 1 258 897 eiro gadā un nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumu segšanai 19 184 eiro (kopā 1 278 081 eiro).

Komentāri

Pievienot komentāru
Nekustamais īpašums

Pieļauj, ka pieprasījums pēc labiem dzīvokļiem Rīgas centrā pārsniegs piedāvājumu

, 21.01.2010

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Tirgū joprojām ir pieprasījums pēc kvalitatīviem un pat ekskluzīviem īpašumiem, un cena ne vienmēr ir izšķirošais faktors, apgalvo nekustamā īpašuma kompānija Immostate.

Labo dzīvokļu skaitam ir tendence samazināties. Tāpēc potenciālie pircēji ir sarosījušies. Tie vairs neesot tikai investori, kuriem īpašuma izvēlē bija svarīgs m2 un cenas attiecības, un iespējamā peļņa procentos. Immostate esot klienti, ka ir nolēmuši iegādāties īpašumu savai privātajai lietošanai, un tādos gadījumiem viņi esot gatavi maksāt vairāk par mājokļa kvalitāti un individuālām priekšrocībām.

«Daudzi īpaši lielo un dārgo mājokļu īpašnieki nav pārliecināti, ka viņu īpašumiem varētu būt pircēji par adekvātu cenu. Varam nonākt situācijā, kad pircējs ir gatavs iegādāties īpašumu, bet mums nav pietiekams kvalitatīvu un piemērotu īpašumu klāsts, ko piedāvāt,» uzskata Immostate pārdošanas speciāliste Anita Bērziņa.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Šī gada 23.maijā Ķīpsalas izstāžu centra BT1 konferenču zālē norisinājās konkursa Gada aģenti 2018 fināls, kurā tika noskaidroti izcilākie nekustamo īpašumu nozares profesionāļi. Pēc veiksmīgi paveiktiem dažādiem pārbaudījumiem, uzvarētāju titulu sīvā un aizraujošā cīņā ieguva Latio Real Estate, savukārt par labāko kapteini tika atzīts Aigars Strods, kurš pārstāvēja kompāniju Immostate.

Konkursa finālam bija izvirzītas un par labāko nekustamo īpašumu aģentu godu sacentās sešas komandas: Latio Real Estate (kapteinis – Edgars Behmanis), Codo Real (kapteinis – Tomass Riksis), Starlex Real Estate (kapteinis – Artūrs Lazdiņš), Arco Real Estate (kapteinis – Dzintars Bērziņš), Elitestate (kapteinis – Arvis Deksnis) un Immostate (kapteinis – Aigars Strods).

Konkursa pusfinālā komandas risināja dažādus organizatoru sagatavotos uzdevumus. Kopvērtējumā godpilno 1.vietu konkursā “Gada aģenti 2018” izcīnīja “Latio Real Estate” komanda ar kapteini Edgaru Behmani priekšgalā. Sudraba jeb otro vietu ieņēma “Immostate” (kapteinis – Aigars Strods), savukārt trešo vietu ieguva “Codo Real” (kapteinis – Tomass Riksis).

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Izmantojot situāciju un gada laikā nespējot nodrošināt pozitīvus savas darbības rādītājus, "Centrālo Gastro Tirgu" pārstāvošā SIA "International SV" savās finansiālās grūtībās vaino AS "Rīgas Centrāltirgus" (RCT) vadību un augsto nomas maksu, uzskata RCT.

Izvērtējot publiskā telpā pausto informāciju, RCT secina, ka SIA "International SV" apzināti ir noklusējusi atsevišķus faktus. Tirgus vadības ieskatā SIA "International SV", izmantojot Covid-19 izraisīto situāciju, pauž nepatiesu informāciju par tai piemēroto neatbilstošu nomas maksu, apzināti neminot, ka nomas maksai, kas tika noteikta 2018.gadā, kad tika noslēgts sadarbības līgums, nav nekāda sakara ar šī brīža situāciju.

Db.lv jau vēstīja, ka ilgstoši nepildītu finansiālo saistību dēļ RCT nolēmusi lauzt nomas līgumu ar Centrālais Gastro Tirgus īpašnieku SIA "International SV", kas savukārt sola šo lēmumu pārsūdzēt tiesā.

Komentāri

Pievienot komentāru
Tirdzniecība un pakalpojumi

Centrāltirgus lauž nomas līgumus, kas labu dzīvi līdz šim nodrošināja starpniekiem

Lāsma Vaivare, 24.04.2014

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

A/s Rīgas Centrāltirgus lauž ilgtermiņa nomas līgumus, kas ilgus gadus nodrošināja labu dzīvi starpniekiem. Tomēr perspektīvā tieši partneru piesaistē tiek saskatīta tirgus attīstība.

Šogad iecerēts izbeigt līgumu ar SIA Viaro, kam līdz gada beigām iznomāts piena paviljons, bet līdz nākamā gada beigām – gastronomijas paviljons. Ja tas izdosies, visos paviljonos saimniekos a/s Rīgas Centrāltirgus (RCT), jo jau 2012. gadā tika lauzts līgums ar zivju paviljona ilggadējo nomnieku SIA Kustība N, bet sakņu un gaļas paviljoni nav iznomāti. Šogad bizness Āgenskalna tirgū varētu beigties arī tā nomniekam SIA Roveks.

Neuzkāpt uz grābekļa

RCT prakse slēgt ilgtermiņa nomas līgumus ir asi kritizēta. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pirms vairākiem gadiem norādījis, ka «starpniekfirmu iesaistīšana RCT tirdzniecības platību iznomāšanā apakšnomniekiem, iespējams, ir ilgstošā laika posmā izveidots mehānisms, kā tiek nodrošināta no pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu nomas gūtās peļņas pārdale par labu konkrētiem privātuzņēmumiem.» Tostarp iespējama situācija, ka no RCT nomātu īpašumu nodod tālāk nomā par ievērojami augstāku cenu. Iepriekš labumu no starpniecības guvuši ar politiķiem saistīti uzņēmumi, arī šobrīd pilnībā no tā nav tikts vaļā.

Komentāri

Pievienot komentāru
Nekustamais īpašums

Prognozē biroju nomas maksas stabilizāciju

, 07.01.2010

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Tāpat kā valstī kopumā, arī biroju platību tirgū 2010. gadā nav gaidāmi būtiski un strauji uzlabojumi, uzskata nekustamā īpašuma kompānijas Immostate speciālisti.

Tiek pieļauta nomas maksas stabilizācija, ko noteiks pieprasījums un nomnieku maksātspēja. Tā kā jaunu centru attīstība un būvniecība ir gandrīz apstājusies, gaidāma arī piedāvājumā esošo brīvo telpu samazināšanās, taču neaizpildīto telpu īpatsvars arvien būs liels.

Immostate informē, ka 2009. gada beigās Rīgas kopējais A un B klases biroju telpu platību apjoms biroju centros sasniedzis aptuveni 345 tūkst. m2. Joprojām tikai 9 % no kopējo telpu apjoma biroju centros veido A klases telpas, pārējais, dominējošais apjoms ir B klases biroju telpas.

2009. gada beigās gandrīz 30 % no visām biroju telpām bija vakantas. Šis ir augstākais rādītājs starp Eiropas metropolēm.

Komentāri

Pievienot komentāru
Būvniecība un īpašums

Izsolē atrod Jūrmalas pludmales gabalu nomniekus

Žanete Hāka, 27.03.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Jūrmalas pilsētas domes izsludinātajā pludmales nogabalu nomas tiesību izsolē piedāvātas 25 nogabalu nomas tiesības.

Nomas tiesības izsolītas atpūtas iespēju nodrošināšanai un kafejnīcu izvietošanai uz pieciem gadiem, informē domes pārstāvji.

Pretendenti, kas nosolījuši augstāko nomas maksu, tiks aicināti noslēgt pludmales nogabalu nomas līgumus. Nomas līgumi tiks noslēgti pēc tam, kad pretendents, kas nosolījis augstāko nomas maksu, veiks nomas maksas samaksu par 2015.gadu.

Kopumā 27 pludmales nogabalu izsolei pieteicās 67 pretendenti, nomas tiesības uz 25 pludmales nogabaliem no Lielupes līdz Kauguriem izsolītas 14 uzņēmējiem. Pludmales nogabalu nomas tiesību kopējā sākumcena bija 23,42 tūkstoši eiro, kopējā augstākā nosolītā summa 143 tūkstoši eiro, kas ir kopējā nomas tiesību cena vienam gadam par visiem nogabaliem. Četri uzņēmēji nomās pa diviem nogabaliem, viens uzņēmējs – septiņus nogabalus. Seši potenciālie nomnieki ir Jūrmalā reģistrēti uzņēmumi.

Komentāri

Pievienot komentāru
Būvniecība un īpašums

Biroju telpu piedāvājums sarūk, bet nākotnē gaidāms papildinājums

Žanete Hāka, 20.11.2013

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Lai gan biroju telpu piedāvājums turpina sarukt, ekonomiskā aktivitāte un Latvijas attīstības perspektīvas eirozonas ietveros tuvākajos gados nekustamo īpašumu attīstītājiem nedos pamatojumu jaunu biroju ēku būvniecībai, uzskata Arco Real Estate komercnodaļas vadītājs Guntis Kanenbergs.

Kā liecina kompānijas biroju telpu nomas tirgus pārskats par 3. cetruksni, šobrīd biroju telpu nomas tirgum Rīgā tiek piedāvātas A un B klases nomas platības vairāk nekā 500 tūkstošu m² apmērā 65 biroju centros. A klases ēkās atrodas ap 20% iznomājamu un brīvu biroja platību. Tā kā vairums no A klases ēkām tiek izmantotas komercbanku vajadzībām, iespējas nomāt šīs klases biroja telpas ir limitētas, tādēļ nomniekiem kā alternatīva tiek piedāvātas B klases biroju telpas ar augstu tehnisko nodrošinājumu. Pretstatā A klases biroju telpām šādam piedāvājumam ir mazāk veiksmīgs ēku novietojums.

G. Kanenbergs norāda, ka Rīgā vairāki A klases biroju kvartāli ir tapšanas stadijā, tādēļ sagaidāms tieši šīs klases komerctelpu piedāvājuma pieaugums.

Komentāri

Pievienot komentāru
Pakalpojumi

Izlīdzas ar nomātiem traukiem

Anda Asere
, 16.09.2014

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Trauku nomas tirgus arvien pieaug, jo lielu pasākumu rīkošanā šis ārpakalpojums tiek izmantots bieži

Ja restorāniem lielu pasākumu apkalpošanai nepietiek ar saviem traukiem, tos nomā no uzņēmumiem, kas piedāvā šādu pakalpojumu. «Noma ir ļoti pieprasīts pakalpojums,» norāda Ilze Poikāne, Gemosa nomas vadītāja. Arī Arkolat HoReCa nodaļas vadītājs Dzintars Liepiņš atzīst, ka pieprasījums pēc trauku nomas ir labs.

«Mēs to esam piedāvājuši teju kopš uzņēmuma dibināšanas, bet pirms diviem gadiem izpētījām tirgus situāciju un nopietnāk pievērsāmies nomai. Rezultātā katru gadu nomas biznesa apgrozījums pieaug par 30%,» saka Dz. Liepiņš. Viņš norāda, ka šajā biznesa segmentā uzņēmuma lielākie konkurenti ir Gemoss un Astro. Vēl ir vairāki mazāki uzņēmumi, kā arī tādas nomas, kas nomā traukus no Arkolat.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Latvijā, atšķirīgi no citur pasaulē izplatītās tendences, gan uzņēmumi, gan privātpersonas parasti iegādājas automašīnu ar līzingu bankā, taču pastāv vienkāršāka un ērtāka alternatīva bez pirmās iemaksas – pilna servisa noma. Kas tā ir un kā automašīnas noma var būt labāka par līzingu, to skaidro Rentest SIA, kas vairāk nekā 10 gadus piedāvā transportlīdzekļu pilna servisa nomu, reģionālais vadītājs Ardo Voll un Rentest Grupp (20 darbības gadu) vadītājs Andrus Valma.

Lielākais ieguvums, ko sniedz pilna servisa noma, ir laika un izdevumu ietaupījums, kā arī cenu pieauguma un neparedzētu apstākļu radīto risku vadība. „Uzņēmumi, tādi kā mēs, kuri ir specializējušies pilna servisa nomā, atbrīvo klientu no riska, fiksējot pilna servisa nomas maksājumus visā periodā,” paskaidro Andrus Valma.

Uzņēmuma laika patēriņš, kas saistīts ar vienu transportlīdzekli, ir aptuveni 20–25 darba stundas gadā

Uzņēmums bieži vien iegādājas transportlīdzekļus līzingā un nozīmē darbinieku, kura uzdevums ir sekot autoparka tehniskās apkopes termiņiem, iegādāties riepas, rezervēt riepu nomaiņas, tehniskās apskates un apkopes laikus. Pilna servisa nomas gadījumā visu klienta autoparka uzturēšanas uzraudzību veic pats nomas piedāvātājs, iegādājas riepas, uzglabā tās, vienojas par tehnisko apkopi, tehnisko apskati un rezervē riepu maiņas laikus. Rentest servisa ietvaros var paši nogādāt automašīnu uz riepu nomaiņu vai tehnisko apkopi, uz to laiku nododot klienta rīcībā maiņas automašīnu. Šo pakalpojumu var izvēlēties kā vienreizēju vai arī kā pastāvīgu papildpakalpojumu. Tā klients ietaupa savu vērtīgo laiku un var veltīt lielāku uzmanību savam pamatdarbam.

Komentāri

Pievienot komentāru
Nekustamais īpašums

Biroju nomas maksa vairs nekritīs

Ingrīda Drazdovska, 01.06.2010

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Turpmāka A un B klases biroju nomas maksu samazināšanās nav gaidāma, prognozē nekustamā īpašuma kompānija Ober Haus Real Estate.

2009.gadā piedzīvots būtisks biroju nomas maksu kritums – pēc kompānijas datiem – pat par 40 – 45 %. 2010.gada sākumā tās ir stabilizējušās. Pašlaik A klases birojus iespējams nomāt par 7 līdz 12 eiro/m2, bet B klases biroju nomas maksas ir robežās starp 5 un 8 eiro/m2.

Tā kā pašlaik jauni biroju ēku projekti tiek attīstīti ļoti maz, tuvākajos divos gados nav gaidāma būtiska piedāvājuma palielināšanās, tādējādi brīvo platību piedāvājums pakāpeniski samazināsies. Šis faktors kopā ar prognozēto IKP pieaugumu 2012.gadā ļaujot izteikt prognozes, ka arī nomas maksa varētu palielināties tuvākajos pāris gados. «Patlaban vidējais nomas maksu fiksēšanas termiņš līgumos ir divi – trīs gadi, tomēr, ja tiek slēgti līgumi uz ilgāku laiku, tajos bieži tiek atrunāta iespēja nomas maksu paaugstināt – katru gadu palielinot bāzes likmi un papildus paredzot nomas maksas paaugstināšanu pēc Centrālās statistikas pārvaldes inflācijas indeksa,» komentē Kaspars Millersons, Ober Haus Komercnodaļas vadītājs.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

VK: Jūrmalas pilsētas pašvaldība nepilda savu pienākumu

, 06.01.2009

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valsts kontrole (VK) konstatējusi, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldība nepilda savu pienākumu – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo īpašumu. Revīzijas laikā, izvērtējot Jūrmalas domes rīcību ar nekustamajiem īpašumiem, tika konstatēti vairāki normatīvo aktu pārkāpumi.

Neņemot vērā likumā Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu noteikto, ka pašvaldības nekustamais īpašums nododams citai personai par iespējami augstāku cenu, vairākos gadījumos nav izmantotas tiesības koriģēt nomas maksu, ja gada inflācijas likme pārsniedz 10% vai mainās zemes kadastrālā vērtība.

Lai gan Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātā 2007.gada inflācijas koeficienta likme bija 14%, Jūrmalas pašvaldība nav palielinājusi iznomāto zemesgabalu nomas maksu. 27 neapbūvētiem zemesgabaliem nav koriģēta nomas maksa atbilstoši Valsts zemes dienesta noteiktajai kadastrālajai vērtībai, līdz ar to pašvaldības ieņēmumi 2008.gadā ir par Ls 186 400 mazāki.

Komentāri

Pievienot komentāru
Būvniecība un īpašums

Izsludina izsoli 19 Jūrmalas pludmales gabalu nomas tiesību saņemšanai

Žanete Hāka, 17.12.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Jūrmalas pilsētas dome izsludinājusi pludmales nogabalu nomas tiesību izsoli, informē domes pārstāvji.

Izsolē pieejami 19 pludmales nogabali teritorijā no Lielupes līdz Kauguriem, nomas mērķis – atpūtas iespēju nodrošināšana un kafejnīcu izvietošana. Nomas tiesības tiks izsolītas uz pieciem gadiem.

Pieteikšanās izsolei līdz 2016.gada 12. janvārim, izsole plānota 2016. gada 19. janvārī.

Pludmales nogabaliem ir noteiktas to izmantošanas iespējas atkarībā no to atrašanās vietas. Divi nogabali Bulduros un viens Kauguros izdalīti kā sporta zonas, kas nozīmē, ka uzņēmējiem šajos nogabalos ir iespējas veidot un piedāvāt arī ar sportu saistītus pakalpojumus. Pieejami arī pludmales nogabali mierīgās atpūtas zonā, kur ļauts izvietot kafejnīcas un piedāvāt atpūtas pakalpojumus. Pludmales nogabalos aktīvās atpūtas zonā uzņēmējiem ļauts veidot aktīvās atpūtas piedāvājumus un kafejnīcas.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Nomas maksas līmenis šogad būs zems, neliels pieaugums varētu būt vien pieprasītākajām tirdzniecības platībām populārākajās Rīgas centra vietās, pieļauj Rent in Riga.

«Līdz šim darbīgākajā segmentā – tirdzniecības platību tirgū, pavasarī aktivitāte kļūs vēl lielāka, kas varētu veicināt arī nelielu nomas maksas pieaugumu telpām pieprasītās vietās. Savukārt biroju telpu tirgū vēl saglabāsies pašreizējā situācija un piedāvājums būtiski pārsniegs pieprasījumu, bet nomas maksas līmenis būs zems,» prognozē Rent In Riga speciālists Jānis Lipša.

Palielinoties pieprasījumam, telpu iznomātāji vairs nav gatavi īpaši izdabāt nomnieku prasībām, liecina Rent In Riga novērojumi. Vidējās nomas maksas krituma apstāšanās varētu nozīmēt stabilizāciju komercplatību nomas tirgū.

Komentāri

Pievienot komentāru
Pakalpojumi

Atsperas Baltijas tirgū

Linda Zalāne, 08.07.2015

SIA Storent līdzīpašnieki Andris Bisnieks (no labās) un Andris Pavlovs

Foto: Vitālijs Stīpnieks, Dienas Bizness

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Tehnikas nomas biznesā svarīgs faktors ir uzticības veidošana, tādēļ bez labas komandas uzņēmuma attīstība nav iespējama, atzīst SIA Storent līdzīpašnieki

Celtniecības, ceļu būves un industriālās tehnikas iznomātājs SIA Storent pēdējos piecos gados ievērojami palielinājis apgrozījumu – no 2,9 miljoniem eiro 2009. gadā līdz gandrīz 11 miljoniem eiro 2014. gadā. Storent iekļauts Lursoft un Dienas Biznesa veidotajā Gazeļu sarakstā. Uzņēmums jau kopš tā dibināšanas 2008. gadā izvērsis darbību arī Lietuvā un vēl pēc gada Igaunijā, atverot šajās valstīs vairākus nomas punktus. Kopējais grupas apgrozījums 2014. gadā sasniedzis 19,7 miljonus eiro. Uzņēmuma vadība norāda, ka galvenais izaugsmes dzinējspēks pēdējos piecos gados bija vērienīgās investīcijas tehnikas parka palielināšanā un IT risinājumu izveidē, bet svarīgākā veiksmes formula ir profesionālais komandas darbs, jo nomas biznesā svarīgas ir attiecības ar klientiem. Tas ir savstarpējās uzticēšanās bizness.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Lai sniegtu atbalstu lauksaimniekiem, kuriem nepieciešami līdzekļi attīstībai vai saimniecības finanšu plūsmas stabilizēšanai, sākot ar šā gada novembri Attīstības finanšu institūcijas Altum pārvaldītais Zemes fonds sāks piedāvāt jaunu pakalpojumu – reverso nomu, informē Altum.

Reversās nomas pakalpojums lauksaimniekiem dos iespēju pārdot īpašumu Zemes fondam un, nomājot to no fonda, turpināt lietot ražošanai. Lauksaimniekiem tas ļaus iegūt darbības turpināšanai un attīstībai nepieciešamos finanšu resursus, kad tie nav pieejami komercbankā, stabilizēt naudas plūsmu, vienlaikus saglabājot garantētas savas zemes atpirkšanas tiesības par garantētu cenu.

Reinis Bērziņš, Altum valdes priekšsēdētājs: «Būtiski, ka reversā noma saimniecībai ļauj ne tikai iegūt tai nepieciešamos finanšu resursus, bet arī sniedz skaidrus un pārskatāmus līguma nosacījumus – noslēdzot reversās nomas darījumu ar Zemes fondu, uzreiz tiks noteikta zemes atpakaļpirkuma cena un termiņš, kā arī tiks noslēgts zemes nomas līgums. Pirmos reversās nomas darījumus plānojam veikt jau šogad, savukārt nākamajā gadā prognozējam reversās nomas darījumus aptuveni 3 miljonu eiro apmērā. Reversā noma pēc būtības ir vēl viens valsts atbalsta instruments, kas veicina, lai lauksaimniecības zeme tiek izmantota lauksaimnieciskajai ražošanai un palīdz lauku saimniekiem noturēties laukos. Reversās nomas pakalpojumu izstrādājām, balstoties uz lauksaimnieku pieprasījumu, ciešā sadarbībā ar Zemkopības ministriju un lauksaimnieku organizācijām.»

Komentāri

Pievienot komentāru
Lauksaimniecība

Zemes fonds reversās nomas darījumos noslēdzis līgumus par 270 hektāru iegādi

Dienas Bizness, 17.01.2018

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Attīstības finanšu institūcijas Altum pārvaldītais Zemes fonds noslēdzis pirmos reversās nomas darījumus – divu mēnešu laikā noslēgti darījumi par 17 īpašumu iegādi ar nomas un atpakaļpirkuma tiesībām pārdevējam, informē Altum.

Iegādāto īpašumu kopējā platība ir 270 hektāri, darījumi noslēgti Kandavas, Tukuma, Jelgavas, Dobeles, Rundāles un Limbažu novados.

Viens no pirmajiem darījumiem veikts Jelgavas novada Vircavas pagastā, kur saimniecība Zemes fondam pārdevusi 19 hektārus lauksaimniecības zemes. Saskaņā ar reversās nomas līgumu, zemes pārdevējs turpinās zemi izmantot saimniecības vajadzībām, vienlaikus saglabājot arī iespēju to no fonda atpirkt.

Zemnieku saimniecības īpašnieks Juris Ritums: «Papildu finanšu resursi mums nepieciešami tālākai izaugsmei – līdzās pamata nodarbei, kas ir graudu ražošana, plānojam attīstīt arī bioloģiskās lauksaimniecības virzienu, augļudārzu izveidi un ogulāju stādījumu. Tā kā bankā papildu finansējumu šobrīd saņemt nebija iespējams, kā piemērotu risinājumu izvēlējāmies īpašuma pārdošanu Zemes fondam ar tiesībām zemi turpināt izmantot savām vajadzībām. Pēc laika, kad saimniecības finanšu plūsma būs stabilizējusies, zemi no fonda plānojam atpirkt. Pozitīvi, ka uzreiz ir noslēgts arī nomas līgums, un jau šobrīd ar Zemes fondu esam vienojušies arī par zemes atpirkšanu.»

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Viens no auto nomas pakalpojumu sniedzējiem Latvijā Sixt Rent a Car papildina savu autoparku ar 14 jaunām BMW automašīnām īstermiņa auto nomas vajadzībām Baltijā, turpinot 2010.gadā aizsākto dinamisko auto bāzes paplašināšanu.

Līdz ar automašīnu iegādi, Sixt Latvijā noslēdz sadarbības līgumu ar BM Auto, kas kļūst par ieteicamo auto nomas partneri. Sadarbības līgums paredz klientiem iespēju ātri un ērti rezervēt automašīnas nomai Latvijā un visā pasaulē ne tikai pie Sixt, bet tagad arī pie BM Auto darbiniekiem.

Arnis Jaudzems, Sixt vadītājs Baltijas valstīs: «Sixt sadarbībā ar BMW vairāk kā 105 pasaules valstīs nodrošina augstas kvalitātes auto nomas pakalpojumus gan korporatīvajiem klientiem, gan privātpersonām, piedāvājot premium klases automašīnas par izdevīgām cenām. Abas kompānijas vieno inovatīvo risinājumu izmantošana un sniegto produktu un pakalpojumu kvalitāte. Šobrīd sadarbība ar BMW kļūst vēl ciešāka, jo, līdzīgi kā tas notiek Sixt un BMW dzimtenē Vācijā, radam iespēju BMW klientiem saņemt pakalpojumus salonā.»

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valsts mežu apsaimniekošanas a/s "Latvijas valsts meži" atbalsta Valsts kontroles izstrādātos ieteikumus derīgo izrakteņu apsaimniekošanas jomā, bet iebilst pret ieskatu, ka kūdras atradņu zemes nomas maksas indeksāciju, iespējams, varēja īstenot ātrāk.

Uzņēmuma informācijā norādīts, ka a/s "Latvijas valsts meži" atbalsta Valsts kontroles izstrādātos ieteikumus Zemkopības ministrijai derīgo izrakteņu apsaimniekošanas jomā un aktīvi līdzdarbosies to ieviešanā, tostarp sadarbojoties ar nozares atbildīgajām ministrijām zemes dzīļu ilgtspējīgas apsaimniekošanas plāna izstrādē. Tomēr uzņēmums noraida Valsts kontroles ziņojumā ietvertos pārmetumus. Proti, a/s "Latvijas valsts meži" (LVM) ieskatā Valsts kontroles piedāvātais kūdras nozares kopējā eksporta apjoma salīdzinājums ar uzņēmuma gūtajiem kūdras atradņu zemes nomas maksas ieņēmumiem ir nekorekts un rada nepatiesu iespaidu par nozares efektīvu pārvaldību.

Komentāri

Pievienot komentāru