Nekustamais īpašums

Immostate: Nomas līgumi kļūst līdzīgi deviņdesmitajos gados ierastajiem

, 02.04.2009

Foto: Vitālijs Stīpnieks, DB

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Sākot ar 2009. gada sākumu nekustamā īpašuma nozares eksperti konstatējuši aktivitāti komerctelpu nomas tirgū, tomēr diemžēl netiek runāts par aktivitāti kā tirgus augšupeju šī jēdziena tradicionālā izpratnē, ar pieprasījuma un darījumu apjoma pieaugumu, un sekojošu nomas cenu kāpumu, — norāda SIA Immostate komerctelpu speciālistes Agnese Groševa.

Komerctelpu nomas segments pēdējā laikā būtiski cietis no ekonomiskās lejupslīdes ietekmes. Nomas maksas komerctelpu nomas segmentā šī gada 1. ceturksnī samazinājušās pat līdz 25%. Ņemot vērā to, ka cenu samazinājums notika arī 2008. gada laikā, kopējais samazinājums kopš 2007. gada vasaras sasniedz 50 %. Tomēr nomas cenu samazinājums nav vienīgais ietekmes faktors.

Pēdējā laikā šādu darījumu trūkumu galvenokārt ietekmē pasaules finanšu krīze, kā rezultātā vairums fondu ir vienkārši slēgti un privātā kapitāla turētāji ir ļoti piesardzīgi vērtējot ieguldījumu iespējas. Turklāt Latvijas komerctelpu nomas tirgus kopumā arvien attālinās no vispārpieņemtajiem standartiem un pieaug spriedze iznomātāju un nomnieku attiecībās, — akcentē A. Groševa.

Kopējās ekonomikas lejupslīdes, ražošanas un pārdošanas apjomu krituma, bezdarba pieauguma un vispārējās optimizācijas apstākļos komerctelpu nomas līgumu struktūra būtiski mainās. Vienojoties par jauna nomas līguma slēgšanu, papildus nomas maksas samazinājumam, iznomātājam jārēķinās, ka bieži nomnieks prasīs arī īsāku nomas termiņu, kas agrāko 5 un vairāk gadu vietā, tagad tiks piedāvāts visticamāk 1 – 3 gadu robežās. Protams, ka visbiežāk tā nav nomnieku kaprīze, bet nedrošība par rītdienu.

Arī agrāk pieņemtie drošības depozītu vai garantiju apjomi samazinās, un ir gadījumi, kad nomnieks pret to iebilst principā. Iznomātājam arvien biežāk rodas zaudējumi no tā, ka nomnieks nevēlas maksāt papildus nomas maksai apsaimniekošanas maksu, kas parasti ir «tranzīta» pozīcija un starpība jāsedz iznomātājam. Vidējais nomas līgumu formāts arvien vairāk pietuvojas 90. gadu praksei, — secina Immostate speciāliste.

Arvien izplatītāka tendence, kad nomnieki pieprasa pārskatīt spēkā esošus nomas līgumus. Ņemot vērā to, ka vairums komercobjektu attīstīti, izmantojot kredīta resursus, nomas samazinājums un nomas maksas parādi ir iznomātāju smagākā problēma, jo sarūkot nomas ieņēmumiem, vairs nav iespējams pildīt kredītlīguma saistības.

Agnese Groševa norāda, ka risinājumu, kā iznomātājam nodrošināties pret problemātiskiem nomas darījumiem ir vairāki.

Pirmkārt, ja nomnieks pieprasa līgumā iekļaut iepriekšminētās nomas līguma vērtību samazinošās prasības, attiecībā uz nomas termiņu un garantijām, pielietot paritātes principu arī attiecībā uz iznomātāja līgumsaistību apmēra samazināšanu, piemēram, paredzot vienpusējas līguma pārtraukšanas tiesības no iznomātāja puses.

Otrkārt, paredzēt un aprakstīt procedūru, kas tiek piemērota gadījumā, ja regulāri tiek kavēta nomas maksa un tiek uzkrāts nomas maksas parāds. Risinājumiem neparedzētas nomnieka biznesa neveiksmes un burtiskas maksātnespējas gadījumā būtu jābūt atšķirīgiem no ļaunprātīgas nemaksāšanas, tomēr abos gadījumos izdevīgāka ir nevis ilgstoša tiesvedība un strīds par telpu izmantošanu, bet kompromiss attiecībā uz parāda nomaksu un telpu atbrīvošanu, kas dod iznomātājam iespēju atrast citu telpu pielietojumu.

Arvien biežāk sastopamas situācijas, kad nomnieks pēc būtiska parāda uzkrāšanas sarunu un kompromisa vietā izvēlas vietas maiņu, slepus atstājot izmantotās telpas. Situācijā, kad uzņēmuma lielākā vērtība ir telpās glabātie pamatlīdzekļi, inventārs un preces, pēc šāda fakta uzkrāto parādu tiesvedības ceļā atgūt var nebūt iespējams. Arī šādā situācijā labākais risinājums ir savlaicīga problēmas konstatācija un preventīva rīcība, kas neļauj nomniekam fiziski pazust no iznomātāja redzesloka.

Efektīvākā metode šādas situācijas novēršanai ir LR Civillikumā minētā Saistību tiesību aizsardzība, proti, aizturējuma tiesība, gadījumos, kad to pielietošana ir pieļaujama saskaņā ar likuma normām, — uzsver A. Groševa.

Aizturējuma tiesība piemērojama kā nomas maksas, tā arī visu pārējo prasījumu nodrošināšanai, kas iznomātājam var rasties pret nomnieku uz tiesiskā ceļā noslēgta nomas līguma pamata. Aizturējuma tiesība praksē tiek izmantota, neļaujot nomniekam izvest, piemēram, noliktavā vai tirdzniecības telpās uzglabātas preces līdz līguma saistību pilnīgai izpildei, vai līdz brīdim, kamēr puses rod citu savstarpēji pieņemamu situācijas risinājumu.