Uzņēmumu vadībā dzimumu diskriminācijas nav 

No visiem Latvijas uzņēmējiem apmēram trešdaļa amatpersonu ir daiļā dzimuma pārstāves

Daiga Kiopa, SIA Lursoft IT valdes priekšsēdētāja, 08.3.2016

DB 8. marta vāks

Tā liecina Lursoft ikgadējais apskats, analizējot sieviešu-uzņēmēju iesaisti uzņēmējdarbībā.

Analizējot rādītājus par sieviešu īpatsvaru uzņēmumu valdēs atkarībā no uzņēmuma apgrozījuma lieluma, redzams, ka pēdējo gadu laikā nemainīgi augsts rādītājs saglabājies starp uzņēmumiem, kuri gada laikā apgrozījuši līdz 140 tūkstošiem eiro. Līdz ar to varam secināt, ka galvenokārt sievietes vada mazos un mikrouzņēmumus. To apliecina arī statistika, jo, paraugoties uz sieviešu – uzņēmuma vadītāju – īpatsvaru šajās uzņēmumu grupās, redzam, ka gandrīz 40% no visiem Latvijas mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem vada sievietes. Tas izriet arī no pētījumā konstatētā par vidējiem (mediānas) finanšu rādītājiem, kas parāda, ka valdē, kuras sastāvā ir tikai sievietes, vidējais apgrozījums 2013. gadā bijis 12,8 tūkstoši eiro, bet 2014. gadā tas palielinājies par 10,1 % un sasniedzis 14,1 tūkstoti eiro.

Salīdzinot šo rādītāju ar uzņēmumiem, kuru valdē ir tikai vīrieši, redzams, ka 2013. gadā vidējais (mediānas) apgrozījums bijis 19,6 tūkstoši eiro, bet 2014. gadā tas pieaudzis par 9%, sasniedzot 21,4 tūkstošus eiro. Jau iepriekš esam secinājuši, ka vislabākie uzņēmumu finanšu rezultāti parādās, ja valdes sastāvā ir gan sievietes, gan vīrieši.

Visu rakstu Uzņēmumu vadībā dzimumu diskriminācijas nav lasiet 8. marta laikrakstā Dienas Bizness.